Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het trainersnetwerk is een groep trainers, co-teachers en vakdocenten die met elkaar en met Kunstloc Brabant kennis en ervaringen willen uitwisselen, en/of samen op onderzoekende wijze verdieping willen aanbrengen in de borging van betekenisvolle cultuureducatie.  

Het netwerk staat open voor nieuwe mensen om aan te sluiten. Dus werk jij als trainer, co-teacher of vakdocent met het onderwijs (PO/VO)? Dan ben je van harte welkom om ook aan te sluiten! We verwelkomen graag nieuwe mensen en streven naar een diverse groep die representatief is voor de samenleving.  

Bijeenkomsten vinden enkele keren per jaar plaats - online of op locatie: 

  • In de online bijeenkomsten (Trainerscafé) richten we ons vooral op uitwisseling van kennis en ervaringen in relatie tot cultuureducatie met kwaliteit. Ook brengen we vanuit Kunstloc de deelnemers op de hoogte van provinciale ontwikkelingen.  
  • De fysieke bijeenkomsten (Trainersatelier) vinden plaatsen in de LocHal of op een andere inspirerende locatie. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we de diepte in door samen een artistiek onderzoek aan te gaan over betekenisvolle cultuureducatie.  

Geplande bijeenkomsten

De eerstvolgende trainersbijeenkomst zal plaatsvinden ergens begin 2024 (datum volgt).

Op het moment dat de inschrijving geopend is, verschijnen de geplande bijeenkomsten in de agenda van Kunstloc Brabant:

Agenda

Eerdere bijeenkomsten

10 oktober 2023

In het online trainerscafé op 10 oktober informeerden we de aanwezigen over de contouren van de nieuwe regeling CmK4. Aan de hand van enkele stellingen hebben we ingezoomd op twee specifieke onderwerpen binnen de regeling: de culturele ontwikkeling en de rol van de kunstvakdocent. In een open gesprek wisselden we uit over hoe scholen de culturele ontwikkeling van de leerling beter in beeld kunnen krijgen, en over de inzet van een kunstvakdocent en hoe dit zich verhoudt tot scholing voor het team. Wil je een beknopt verslag van deze bijeenkomst ontvangen? Neem dan contact op met Masha Meegdes

10 mei 2023

In mei waren we te gast in het atelier van Marijke Liefting op Sectie-C in Eindhoven. Haar “Handvaardigheidslokaal” was een perfecte plek om via muzische werkwijzen op onze eigen vraagstukken t.a.v. betekenisvolle cultuureducatie te reflecteren. Onder leiding van Marlijn Gelsing, die momenteel studeert aan de HKU master Crossover Creativity, hebben we de werkvorm “Werk in Opvoering” toegepast. Hierbij hebben we een casus of leervraag van een van de deelnemers onderzocht via een gesprek, schrijven en ‘terug maken’. De ‘kunstenaar in de hoek’ gaf tegelijkertijd op artistieke wijze een reflectie op het proces. 

18 april 2023

In het online trainerscafé op 18 april informeerden we de aanwezigen over de voortgang van de Brabantbrede CmK-themagroepen, de laatste ontwikkelingen rondom CmK4 en het nieuwe curriculum. Verder wisselden we uit over het thema kansengelijkheid en hoe eenieder dit herkend in het werkveld. 

11 oktober 2022

Tijdens de bijeenkomst in oktober 2022 maakten we onder leiding van Ilse Speelman van Musework kennis met het muzisch werken. Ilse schetste een theoretisch kader waarin de vier pijlers van ‘school maken’ naar voren kwamen: (1) de persoon die instapt (persoonlijke maken), (2) werk dat in co-creatie vorm krijgt (samen maken), (3) kennis die breder is dan cognitie alleen (kennis maken) en (4) de waardewinst in bredere kring (publiek maken). Via de werkvorm 'theatrale dialoog' hebben we zelf ervaren hoe samen werken in een werkplaats eruit kan zien. Meer lezen over wat we deze bijeenkomst gedaan hebben? Lees dan het verslag van de trainersbijeenkomst van oktober 2022.  

Benieuwd naar het fenomeen muzisch werken? Duik er dieper in op www.musework.nl