Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Brabanders bezoeken veel cultuur! De culturele infrastructuur en het cultuuraanbod in Brabant blijven echter bescheiden vergeleken met andere provincies. We zien een groei in de waarde die Brabanders hechten aan de maatschappelijke functie van cultuur, zoals de bijdrage die kunst en cultuur kunnen leveren aan het welzijn van mensen, de saamhorigheid van een buurt en de leefbaarheid van een gebied.

Dit is slechts een kleine greep uit de bevindingen in de tweede editie van Waarde van cultuur, waarin de Brabantse cultuur wordt onderzocht en haar ontwikkelingen gevolgd. Opnieuw brengen het PON, Kunstloc Brabant, Pyrrhula Research Consultants, Telos en de Boekmanstichting in opdracht van BrabantStad bestaande en nieuwe onderzoeken op het gebied van cultuur in Noord-Brabant bij elkaar.

De staat van de Brabantse cultuur begin 2020

Waarde van cultuur 2020 biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten. De monitor geeft hun handvatten die beleidsontwikkeling en planvorming helpen vorm te geven. Juist wanneer het stelsel stevig onder druk staat, zoals nu met de maatregelen rond COVID-19, is het belangrijk een goed overzicht te hebben van de sterke en zwakkere punten ervan. In Waarde van cultuur 2020 beschrijven we op basis van feiten en cijfers tot 2019 de actuele trends en ontwikkelingen in de (Brabantse) cultuursector.

In de monitor staan twee sporen centraal: herhalen en verdiepen. We onderzoeken alle indicatoren uit de Waarde van cultuur 2018 opnieuw, zodat we trends en ontwikkelingen in beeld kunnen brengen in de periode 2013-2019 (herhalen). Het betekent ook dat we de onderdelen van Waarde van cultuur 2018 verduurzamen en doorontwikkelen. Van een overzicht van feiten en cijfers naar een schets van de ontwikkelingen die we op basis van de verschillende feiten en cijfers zien (verdiepen). Dit doen we aan de hand van een aantal deelonderzoeken:

  • Brabant ten opzichte van andere provincies – Benchmark/Regionale Cultuurindex;
  • Inzoomen op Brabant – Microdata CBS;
  • Cultuurlocaties online – Big data;
  • Registraties van professionele instellingen – Culturele Atlas;
  • Perspectief van Brabanders – Cultuurpeiling.

Resultaten

Met het verschijnen van Waarde van cultuur 2020 hebben beleidsmakers en culturele instellingen gegevens in handen die de ontwikkelingen door de tijd tonen. De monitor laat bijvoorbeeld zien dat de sociale functie van kunst en cultuur steeds vaker wordt erkend en fungeert als belangrijk vehikel om de samenleving te versterken.

Steeds meer Brabanders vinden dat cultuur bijdraagt aan het welzijn van mensen: van 58% in 2015 naar 68% in 2019.

Tegelijkertijd blijkt uit de onderzoeksresultaten dat Brabant op dit moment een bescheiden culturele infrastructuur heeft met een lage positie ten opzichte van andere provincies als het gaat om het aantal culturele voorzieningen en het culturele aanbod per hoofd van de bevolking. Dit is een aandachtpunt voor beleidsmakers. Wat voor regio willen we zijn als het gaat om kunst en cultuur? In hoeverre moet cultureel aanbod voor iedere Brabander toegankelijk zijn? Dit punt is ook voor andere sectoren relevant. Brabant wil een internationale economische regio zijn met aantrekkingskracht voor expats. Zij komen als het voor hen aantrekkelijk is om te wonen, werken en leven. Culturele voorzieningen spelen hierbij een grote rol.

Brabant heeft een bescheiden culturele infrastructuur: als het gaat om het aantal voorzieningen en aanbod staat Brabant gemiddeld op plaats 7 van de twaalf provincies.

Hoewel Brabant een bescheiden positie heeft met betrekking tot het aanbod van culturele voorzieningen ten opzichte van andere provincies, bezoekt men er relatief veel cultuur.

Cijfers van 53 Brabantse instellingen laten zien dat in de periode 2013-2016 deze instellingen gemiddeld bijna 2,3 miljoen bezoeken krijgen. In 2017 en 2018 is dat opgelopen naar respectievelijk 3,6 en 4,3 miljoen bezoeken.

Bovenstaande is slechts een greep uit de informatie en inzichten die Waarde van cultuur 2020 biedt. De publicatie Waarde van cultuur 2020 is te downloaden op www.regioprofielbrabant.nl. Ontvang je liever een papieren exemplaar? Vul dan dit formulier in.

Onderdeel van Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Waarde van cultuur 2020 is een initiatief van Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants, de Boekmanstichting en Kunstloc Brabant, in opdracht van BrabantStad. Deze publicatie en de voorloper uit 2018 zijn als onderzoeks- en monitoringsinstrument een waardevol onderdeel van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Met de Waarde van cultuur ‘houden we ons een spiegel voor over actuele ontwikkelingen en implementeren we reflectie en feitelijke onderbouwing in onze beleidscyclus. BrabantStad is de eerste regio die een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd en we hebben met onze aanpak een voorbeeldfunctie voor anderen’, schreef de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad aan de minister in het voorstel voor het regioprofiel.

 

Meer weten over de Waarde van cultuur?

Neem contact met mij op.

"Cijfers alléén vertellen nooit het hele verhaal"

Een interview met Jeroen van der Zweth, hoofd afdeling Cultuur gemeente 's-Hertogenbosch, over de monitor de Waarde van cultuur.

30 november 2022
"Cijfers alléén vertellen nooit het hele verhaal"

Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

De nieuwe editie van de monitor Waarde van cultuur laat zien dat de culturele arbeidsmarkt in Brabant zeer kwetsbaar is.

21 juni 2022
Brabantse infrastructuur en aanbod scoren bescheiden

Waarde van cultuur 2022

Wat is de staat van de culturele sector in Brabant na 2 coronajaren? Deze monitor biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten, en handvatten voor beleidsontwikkeling en planvorming.

21 juni 2022
Waarde van cultuur 2022

Opinie: Hoe houden we onze algoritmes vers en origineel?!

In het project VERSE ALGORITMES is Huis73 op onderzoek: kan het internet niet anders? Zijn er geen betere, alternatieve digitale platforms?

25 april 2022
Opinie: Hoe houden we onze algoritmes vers en origineel?!

Blog | Durf niet te weten

Hoe brengen we verandering teweeg in een vrijwel gesloten systeem? Liesbeth Jans leert graag van anderen, en stuurt verkenners op pad.

17 september 2021
Blog | Durf niet te weten

Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Onderzoek onder culturele instellingen, kunstenaars, makers en cultureel ondernemers en Brabanders.

12 maart 2021
Gevolgen van de coronacrisis voor de Brabantse cultuursector

Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Veel Brabanders maken zich zorgen over de culturele sector. Terecht, want uit onderzoek blijkt het een van de hardst getroffen sectoren te zijn.

9 maart 2021
Brabant bezorgd over gehavende culturele sector

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Deel je ervaringen met de coronacrisis

Voor het onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis willen we dieper in gesprek met een aantal instellingen, kunstenaars en makers.

15 december 2020
Deel je ervaringen met de coronacrisis

Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Met een tussentijds onderzoek als aanvulling op de Waarde van cultuur brengen we de gevolgen voor de cultuursector in beeld.

11 november 2020
Onderzoek coronacrisis Brabantse cultuursector

Terugkijken vragenuur Waarde van cultuur

De onderzoekers van Waarde van cultuur 2020 gaven op 30 juni antwoord op uiteenlopende vragen over hun onderzoek.

1 juli 2020
Terugkijken vragenuur Waarde van cultuur

Trends & Ontwikkelingen verhuisd en vernieuwd

Het overzicht van het cultuurnieuws uit Nederland en Noord-Brabant is nu nog actueler, relevanter en gebruiksvriendelijker.

19 juni 2020
Trends & Ontwikkelingen verhuisd en vernieuwd

Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Brabanders hechten steeds meer waarde aan de maatschappelijke functie van cultuur. Meer weten? Download de publicatie!

16 juni 2020
Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd

Waarde van cultuur 2020

Waarde van cultuur 2020 biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals in het culturele veld waardevolle inzichten. De monitor geeft hun handvatten die beleidsontwikkeling en planvorming helpen vorm te geven.

15 juni 2020
Waarde van cultuur 2020

Culturele Smaak van Brabanders

Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er tegenwoordig uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, krijgen we grip op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

20 maart 2020
Culturele Smaak van Brabanders

Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Tijdens de jaarlijkse onderzoekconferentie van LKCA en Boekmanstichting hebben Het PON en Kunstloc Brabant een sessie verzorgd over het segmentatiemodel De culturele smaak van Brabanders.

10 februari 2020
Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Waarde van cultuur

Met het onderzoek de Waarde van cultuur voorzien we iedere twee jaar in actuele sturingsinformatie voor beleidsmakers en inzichten voor professionals in de cultuursector.

2 december 2019
Waarde van cultuur

Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Creativiteit en sociale beweegredenen zijn voor jongeren van groot belang bij ondernemen in urban culture. Dat blijkt uit onderzoek naar trends in de Brabantse urban scene.

25 november 2019
Jonge generatie ondernemers opkomend in urban scene Brabant

Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

De eerste bijeenkomst tussen BrabantStad en de M7 in het kader van het regioprofiel was volgens alle aanwezigen succesvol.

29 oktober 2019
Verbinding M7-gemeenten en BrabantStad

Waarde van Cultuur 2018

80% van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk, maar slechts 34 % vindt dat er voldoende cultureel aanbod is in de provincie.

19 mei 2018
Waarde van Cultuur 2018

Jeugdtheater in Noord-Brabant

Het lijkt erop dat Noord-Brabant koploper is wat betreft theaterscholing. Of lijkt dat maar zo? 

14 juni 2016
Jeugdtheater in Noord-Brabant