Het trainersnetwerk is een groep trainers, co-teacher en vakdocenten die met elkaar en met Kunstloc Brabant kennis en ervaringen willen uitwisselen, en/of samen op onderzoekende wijze verdieping willen aanbrengen in de borging van betekenisvolle cultuureducatie.  

Het netwerk staat open voor nieuwe mensen om aan te sluiten. Dus werk jij als trainer, co-teacher of vakdocent met het onderwijs (PO/VO)? Dan ben je van harte welkom om ook aan te sluiten! We verwelkomen graag nieuwe mensen en streven naar een diverse groep die representatief is voor de samenleving.  

Bijeenkomsten vinden enkele keren per jaar plaats - online of op locatie: 

  • In de online bijeenkomsten (Trainerscafé) richten we ons vooral op uitwisseling van kennis en ervaringen in relatie tot cultuureducatie met kwaliteit. Ook brengen we vanuit Kunstloc de deelnemers op de hoogte van provinciale ontwikkelingen.  
  • De fysieke bijeenkomsten (Trainersatelier) vinden plaatsen in de LocHal of op een andere inspirerende locatie. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we de diepte in door samen een artistiek onderzoek aan te gaan over betekenisvolle cultuureducatie.  

Geplande bijeenkomsten

De eerstvolgende trainersbijeenkomst is een Trainerscafé op 18 april 2023. 

Meer lezen en aanmelden: volgt nog. 

18 april 2023 -Trainerscafé
10 mei 2023 -Trainersatelier

 

Op het moment dat de inschrijving geopend is, verschijnen de geplande bijeenkomsten in de agenda van Kunstloc Brabant:

Agenda

Eerdere bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomst in oktober 2022 maakten we onder leiding van Ilse Speelman van Musework kennis met het muzisch werken. Ilse schetste een theoretisch kader waarin de vier pijlers van ‘school maken’ naar voren kwamen: (1) de persoon die instapt (persoonlijke maken), (2) werk dat in co-creatie vorm krijgt (samen maken), (3) kennis die breder is dan cognitie alleen (kennis maken) en (4) de waardewinst in bredere kring (publiek maken). Via de werkvorm 'theatrale dialoog' hebben we zelf ervaren hoe samen werken in een werkplaats eruit kan zien. Meer lezen over wat we deze bijeenkomst gedaan hebben? Lees dan het verslag van de trainersbijeenkomst van oktober 2022.  

Benieuwd naar het fenomeen muzisch werken? Duik er dieper in op www.musework.nl