De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering

Throwback time! De impulsgeldenregeling gaat inmiddels al heel wat jaren mee. Geven de impulsgelden daadwerkelijk een boost aan de carrière, ontwikkeling of samenwerking? Jazeker! Zo zien we bij veel aanvragers dat ze mede dankzij de bijdrage uit de impulsgelden een volgende stap kunnen zetten en bijvoorbeeld een aanvraag kunnen doen bij investeringsfonds Brabant C. In andere gevallen komen makers en culturele organisaties in aanmerking voor meerjarige ondersteuning door de provincie en/of een (meerjarige) bijdrage van landelijke fondsen. We nemen drie inspirerende voorbeelden onder de loep.

Geschreven door Iris van den Boezem

Hoe zat het ook alweer met de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant? De regeling ging in 2013 van start en is bedoeld voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De subsidie impulsgelden helpt makers en culturele instellingen bij het behalen van onder meer groter zakelijk en artistiek succes op de lange termijn. Maar hoe werkt dat eigenlijk? En hoe zien die successen op de langere termijn er dan precies uit? We namen een kijkje achter de schermen bij drie culturele organisaties die in het verleden gebruik maakten van de impulsgeldenregeling.

Op Mestmag verscheen onlangs ook een vierdelige reeks over de subsidie impulsgelden. In die artikelen vertellen vier verschillende projecthouders waarvoor zij de subsidie impulsgelden inzetten en wat het hen tot nu toe heeft gebracht.

WOO HAH!

Van impulsgelden (2013) naar investeringsfonds Brabant C (2015)

Waar moeten we beginnen over WOO HAH!? Sinds 2018 is het festival niet meer afhankelijk van subsidie, maar voor een eerste boost klopten organisatoren Poppodium 013 en Mojo Concerts aan voor een bijdrage uit de impulsgeldenregeling. In 2015 vertelde programmeur Ruud Lemmen aan Mestmag.nl dat “de missie van WOO HAH! is om Tilburg en Noord-Brabant de place to be te laten zijn voor het beste, meest volledige en nieuwste aanbod in hiphop.” Nu, vier jaar later, kunnen we concluderen dat WOO HAH! daarin dik is geslaagd. Het festival heeft sinds de eerste editie in 2014 – die werd gerealiseerd mede dankzij de subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling – zo’n vlucht genomen dat de Tilburgse Spoorzone al snel te klein werd. Daarnaast staat 013 nu nationaal en internationaal beter bekend als poppodium voor (onder meer) urban muziekstijlen.

Het Brabant C Fonds investeert sinds 2015 in de doorontwikkeling van WOO HAH!: “De internationale top van de hiphop scene wordt door WOO HAH! sinds 2015 naar de Spoorzone in Tilburg gehaald en speelt daarmee niet alleen Tilburg, maar de hele provincie Noord-Brabant in de internationale kijker.” En: “Een urban festival van dit kaliber is een aanwinst voor deze provincie die niet onopgemerkt blijft bij de (inter)nationale media. Zo viel WOO HAH! in de prijzen en won het festival een IJzeren podiumdier voor ‘beste festival’.”

"Vaak starten culturele initiatieven kleinschalig, vanuit passie en gedrevenheid, en vinden ze in de loop der jaren hun weg naar de (inter)nationale top. Het Brabant C Fonds werkt samen met Kunstloc Brabant aan de ontwikkeling van de culturele sector op het gebied van ondernemerschap, financiering en internationalisering. Verschillende makers, festivals en evenementen (zoals EMOVES en Jameszoo) starten met het bestendigen en doorontwikkelen van de interne organisatie via de impulsgelden, waarna nieuwe kansen ontstaan die bij de opdracht van Brabant C passen. Op die manier helpen we de culturele sector met passende financieringsmogelijkheden, die stimuleren om door te groeien en een breed bereik te krijgen."

Frans van Dooremalen, directeur-bestuurder Brabant C, investeringsfonds voor kunst&cultuur van Provincie Noord-Brabant

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar financiering door investeringsfonds Brabant C: Theaterfestival Boulevard, Vitalis WoonZorg Groep, Fabriek Magnifique, Lucas de Man / Stg. Nieuwe Helden (OOG & WOLK), Economia Festival / Baltan Laboratories, LeineRoebana, ekwc, GLOW, So What’s Next? / Muziekgebouw Eindhoven, Breda Photo, The Ruggeds, EMOVES, Jameszoo, Maker Faire, ROBOT LOVE, Theater Artemis, Qanvas (Aus Berlin & Doloris), Festival Circolo, De Stilte.

Panama Pictures

Van impulsgelden (2015) naar meerjarige subsidies van zowel het Fonds Podiumkunsten als van de Provincie Noord-Brabant

Toen Panama Pictures in 2015 een subsidie vanuit de impulsgeldenregeling aanvroeg, timmerde het gezelschap al hard aan de weg. De subsidie moest ze nét die extra boost geven om hun nieuwe, goed uitgedachte strategie uit te voeren. Panama Pictures – een dans-/circusgezelschap dat elk jaar met een eigen avondvullende voorstelling langs landelijke podia reist – zette met de nieuwe strategie vooral in op duurzame relaties met bestaande én nieuwe partners en speelplekken, internationalisering en interne opleiding. Mooi ambities, dus!

"De bijdrage uit de impulsgelden heeft ons net het financiële zetje gegeven om onze ingezette weg succesvol te kunnen vervolgen en nog meer zichtbaarheid en landelijke erkenning te krijgen!"

Mieke Lamar, zakelijk directeur Panama Pictures

De nieuwe strategie die Panama Pictures toen mede dankzij de impulsgelden in kon slaan, levert ook nationaal vertrouwen op. Toen het gezelschap in 2016 een aanvraag voor meerjarige subsidie indiende bij het Fonds Podiumkunsten, beoordeelde de toetsingscommissie hun ondernemerschap als ‘ruim voldoende’. Zo vond de commissie dat Panama Pictures een duidelijke visie heeft op haar positie in het circus- en danslandschap: “Het gezelschap beschrijft helder hoe het werk van Pia Meuthen (artistiek leider & choreograaf, red.) zich verhoudt tot dat van andere dansgezelschappen die circuselementen in hun werk integreren.”

"Ik vind het erg mooi om te zien hoe het werk van Pia Meuthen zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Ze heeft haar eigen, pure fysieke taal en haar voorstellingen waarin ze dans en circus samenbrengt weten te verdiepen. Daarnaast heeft ze een artistiek en zakelijk team om zich heen verzameld waar ze op kan bouwen. Ik denk dat de impulsbijdrage voor Panama Pictures heeft uitgepakt waarvoor deze is bedoeld: een investering om groter artistiek en zakelijk succes te behalen in de toekomst."

Marit Oosterom, adviseur podiumkunsten bij Kunstloc Brabant

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar een (meerjarige) bijdrage van een van de rijkscultuurfondsen: Playgrounds Next, Dutch Institute for Food&Design, BioArt Laboratories, TextielMuseum, Onomatopee (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), FoodLabPeel / ZLTO (The Art of Impact), Tilt, Watershed (Letterenfonds), Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek, Kunstpodium T, PARK, SEA Foundation, Design Museum Den Bosch, Breda Photo, Vincent van GoghHuis (Mondriaanfonds), Theaterfestival Boulevard, De Stilte, Theater Artemis, Festival Circolo (Fonds Podiumkunsten).

Club Solo

Van impulsgelden en een kennisvoucher (2014) naar meerjarige subsidies van zowel het Mondriaanfonds als van de Provincie Noord-Brabant

Wat gebeurt er als je tien eigengereide, ondernemende kunstenaars samen in één gebouw zet? Met een beetje geluk ontstaat er dan zoiets als het Bredase Club Solo. Sinds 2013 organiseren ze bijzondere solotentoonstellingen, runnen ze een digitaal platform, is er een kantine met een zogenaamde multiple-galerie, zijn er discussieavonden en is er andere discipline overstijgende randprogrammering, en bovendien schenken aandacht aan kunsteducatie. Eerst met behulp van een kennisvoucher en vervolgens met de subsidie impulsgelden heeft Club Solo de organisatie van stevig fundament voorzien. Zo konden ze zich goed verankeren in de Bredase en Brabantse infrastructuur. Het resultaat is dat het kunstminnend publiek, kunstenaars uit het zogenaamde middensegment en gerenommeerde musea elkaar beter weten te vinden.

"Club Solo heeft binnen de kunstsector in korte tijd een volstrekt eigen positie verworven en kan inmiddels rekenen op landelijke aandacht en erkenning. In de stad Breda manifesteert Club Solo zich bovendien samen met o.a. Witte Rook, Breda Photo en Stedelijk Museum Breda, steeds meer als spreekbuis voor de beeldende kunsten in de stad. Nog steeds hebben Club Solo en Kunstloc Brabant regelmatig contact over de nieuwe ontwikkelingen in de relaties met partners en financiers op stedelijk, provinciaal en landelijk niveau. Daarnaast is Kunstloc betrokken geweest bij de opzet van de pilot voor het programma voor VO- scholen."

Bas Veldhuizen, adviseur beeldende kunst bij Kunstloc Brabant

Dat werd ook opgepikt door het Mondriaanfonds. Het fonds kende niet voor niets een subsidie voor 2018 en 2019 toe: “Club Solo heeft de voorbije jaren lokaal en regionaal een stevig draagvlak weten te creëren. De aandacht en mogelijkheden voor midcareer kunstenaars in dit programma passen goed bij deze lokale context, maar zorgen ook nationaal voor meerwaarde in het veld van presentatie-instellingen.”

"Een inhoudelijk sterk concept en programma gaan hand in hand met een goed bedrijfsplan en gedegen financieringsmix. Ons besef dat deze factoren noodzakelijk zijn om een initiatief als Club Solo voor de toekomst te bestendigen, moest groeien. De impulsgelden en de begeleiding door Kunstloc zijn in dit leerproces van doorslaggevend belang geweest. Daarnaast legden we met behulp van het kennisvouchertraject het fundament voor de bedrijfsmatige kant onder onze organisatie. Met ondersteuning van de Gemeente Breda en de impulsgelden – als kwalitatieve referenties – heeft Club Solo zich kunnen doorontwikkelen in het traject naar subsidiebijdragen van het Mondriaan Fonds en de Provincie Noord-Brabant."

Anthonie Peeters, zakelijk leider van Club Solo

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar meerjarige ondersteuning door de provincie: Playgrounds, DOCfeed, Tilt, Watershed, TextielMuseum, Baltan Laboratories, BioArt Laboratories, Breda Photo, Vincent van GoghHuis, Powered by TINC, Tg Nomen, DansBrabant.

Impuls voor de cultuursector

De subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling biedt een maker of culturele organisatie de mogelijkheid een toekomstbestendige ontwikkeling in gang te zetten – om de beroepspraktijk of bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen op artistiek dan wel zakelijk vlak. Zo’n professionaliseringsslag met behulp van de impulsgelden betekent voor sommige aanvragers dat ze dus kunnen doorgroeien naar financiering door investeringsfonds Brabant C, meerjarige ondersteuning door de provincie en/of een (meerjarige) bijdrage van landelijke fondsen. Zo beogen we een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls, met erkenning en zichtbaarheid op (inter)nationaal niveau als resultaat.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringinstrumenten, waaronder de subsidie impulsgelden, kennisvouchers en crowdfunding. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Meer weten over het impulsgeldenprogramma?

Kijk op de website en neem contact op met een van de adviseurs van Kunstloc Brabant. We denken graag mee over een passende financieringsmix voor jouw initiatief.

Dit kun je met de subsidie impulsgelden