De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering

Throwback time! De impulsgeldenregeling gaat inmiddels al heel wat jaren mee. Geven de impulsgelden daadwerkelijk een boost aan de carrière, ontwikkeling of samenwerking? Jazeker! Zo zien we bij veel aanvragers dat ze mede dankzij de bijdrage uit de impulsgelden een volgende stap kunnen zetten en bijvoorbeeld een aanvraag kunnen doen bij investeringsfonds Brabant C. In andere gevallen komen makers en culturele organisaties in aanmerking voor meerjarige ondersteuning door de provincie en/of een (meerjarige) bijdrage van landelijke fondsen. We nemen drie inspirerende voorbeelden onder de loep.

Geschreven door Iris van den Boezem

Hoe zat het ook alweer met de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant? De regeling ging in 2013 van start en is bedoeld voor de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. De subsidie impulsgelden helpt makers en culturele instellingen bij het behalen van onder meer groter zakelijk en artistiek succes op de lange termijn. Maar hoe werkt dat eigenlijk? En hoe zien die successen op de langere termijn er dan precies uit? We namen een kijkje achter de schermen bij drie culturele organisaties die in het verleden gebruik maakten van de impulsgeldenregeling.

Op Mestmag verscheen onlangs ook een vierdelige reeks over de subsidie impulsgelden. In die artikelen vertellen vier verschillende projecthouders waarvoor zij de subsidie impulsgelden inzetten en wat het hen tot nu toe heeft gebracht.

WOO HAH!

Van impulsgelden (2013) naar investeringsfonds Brabant C (2015)

Waar moeten we beginnen over WOO HAH!? Sinds 2018 is het festival niet meer afhankelijk van subsidie, maar voor een eerste boost klopten organisatoren Poppodium 013 en Mojo Concerts aan voor een bijdrage uit de impulsgeldenregeling. In 2015 vertelde programmeur Ruud Lemmen aan Mestmag.nl dat “de missie van WOO HAH! is om Tilburg en Noord-Brabant de place to be te laten zijn voor het beste, meest volledige en nieuwste aanbod in hiphop.” Nu, vier jaar later, kunnen we concluderen dat WOO HAH! daarin dik is geslaagd. Het festival heeft sinds de eerste editie in 2014 – die werd gerealiseerd mede dankzij de subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling – zo’n vlucht genomen dat de Tilburgse Spoorzone al snel te klein werd. Daarnaast staat 013 nu nationaal en internationaal beter bekend als poppodium voor (onder meer) urban muziekstijlen.

Het Brabant C Fonds investeert sinds 2015 in de doorontwikkeling van WOO HAH!: “De internationale top van de hiphop scene wordt door WOO HAH! sinds 2015 naar de Spoorzone in Tilburg gehaald en speelt daarmee niet alleen Tilburg, maar de hele provincie Noord-Brabant in de internationale kijker.” En: “Een urban festival van dit kaliber is een aanwinst voor deze provincie die niet onopgemerkt blijft bij de (inter)nationale media. Zo viel WOO HAH! in de prijzen en won het festival een IJzeren podiumdier voor ‘beste festival’.”

"Vaak starten culturele initiatieven kleinschalig, vanuit passie en gedrevenheid, en vinden ze in de loop der jaren hun weg naar de (inter)nationale top. Het Brabant C Fonds werkt samen met Kunstloc Brabant aan de ontwikkeling van de culturele sector op het gebied van ondernemerschap, financiering en internationalisering. Verschillende makers, festivals en evenementen (zoals EMOVES en Jameszoo) starten met het bestendigen en doorontwikkelen van de interne organisatie via de impulsgelden, waarna nieuwe kansen ontstaan die bij de opdracht van Brabant C passen. Op die manier helpen we de culturele sector met passende financieringsmogelijkheden, die stimuleren om door te groeien en een breed bereik te krijgen."

Frans van Dooremalen, directeur-bestuurder Brabant C, investeringsfonds voor kunst&cultuur van Provincie Noord-Brabant

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar financiering door investeringsfonds Brabant C: Theaterfestival Boulevard, Vitalis WoonZorg Groep, Fabriek Magnifique, Lucas de Man / Stg. Nieuwe Helden (OOG & WOLK), Economia Festival / Baltan Laboratories, LeineRoebana, ekwc, GLOW, So What’s Next? / Muziekgebouw Eindhoven, Breda Photo, The Ruggeds, EMOVES, Jameszoo, Maker Faire, ROBOT LOVE, Theater Artemis, Qanvas (Aus Berlin & Doloris), Festival Circolo, De Stilte.

Panama Pictures

Van impulsgelden (2015) naar meerjarige subsidies van zowel het Fonds Podiumkunsten als van de Provincie Noord-Brabant

Toen Panama Pictures in 2015 een subsidie vanuit de impulsgeldenregeling aanvroeg, timmerde het gezelschap al hard aan de weg. De subsidie moest ze nét die extra boost geven om hun nieuwe, goed uitgedachte strategie uit te voeren. Panama Pictures – een dans-/circusgezelschap dat elk jaar met een eigen avondvullende voorstelling langs landelijke podia reist – zette met de nieuwe strategie vooral in op duurzame relaties met bestaande én nieuwe partners en speelplekken, internationalisering en interne opleiding. Mooi ambities, dus!

"De bijdrage uit de impulsgelden heeft ons net het financiële zetje gegeven om onze ingezette weg succesvol te kunnen vervolgen en nog meer zichtbaarheid en landelijke erkenning te krijgen!"

Mieke Lamar, zakelijk directeur Panama Pictures

De nieuwe strategie die Panama Pictures toen mede dankzij de impulsgelden in kon slaan, levert ook nationaal vertrouwen op. Toen het gezelschap in 2016 een aanvraag voor meerjarige subsidie indiende bij het Fonds Podiumkunsten, beoordeelde de toetsingscommissie hun ondernemerschap als ‘ruim voldoende’. Zo vond de commissie dat Panama Pictures een duidelijke visie heeft op haar positie in het circus- en danslandschap: “Het gezelschap beschrijft helder hoe het werk van Pia Meuthen (artistiek leider & choreograaf, red.) zich verhoudt tot dat van andere dansgezelschappen die circuselementen in hun werk integreren.”

"Ik vind het erg mooi om te zien hoe het werk van Pia Meuthen zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Ze heeft haar eigen, pure fysieke taal en haar voorstellingen waarin ze dans en circus samenbrengt weten te verdiepen. Daarnaast heeft ze een artistiek en zakelijk team om zich heen verzameld waar ze op kan bouwen. Ik denk dat de impulsbijdrage voor Panama Pictures heeft uitgepakt waarvoor deze is bedoeld: een investering om groter artistiek en zakelijk succes te behalen in de toekomst."

Marit Oosterom, adviseur podiumkunsten bij Kunstloc Brabant

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar een (meerjarige) bijdrage van een van de rijkscultuurfondsen: Playgrounds Next, Dutch Institute for Food&Design, BioArt Laboratories, TextielMuseum, Onomatopee (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), FoodLabPeel / ZLTO (The Art of Impact), Tilt, Watershed (Letterenfonds), Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek, Kunstpodium T, PARK, SEA Foundation, Design Museum Den Bosch, Breda Photo, Vincent van GoghHuis (Mondriaanfonds), Theaterfestival Boulevard, De Stilte, Theater Artemis, Festival Circolo (Fonds Podiumkunsten).

Club Solo

Van impulsgelden en een kennisvoucher (2014) naar meerjarige subsidies van zowel het Mondriaanfonds als van de Provincie Noord-Brabant

Wat gebeurt er als je tien eigengereide, ondernemende kunstenaars samen in één gebouw zet? Met een beetje geluk ontstaat er dan zoiets als het Bredase Club Solo. Sinds 2013 organiseren ze bijzondere solotentoonstellingen, runnen ze een digitaal platform, is er een kantine met een zogenaamde multiple-galerie, zijn er discussieavonden en is er andere discipline overstijgende randprogrammering, en bovendien schenken aandacht aan kunsteducatie. Eerst met behulp van een kennisvoucher en vervolgens met de subsidie impulsgelden heeft Club Solo de organisatie van stevig fundament voorzien. Zo konden ze zich goed verankeren in de Bredase en Brabantse infrastructuur. Het resultaat is dat het kunstminnend publiek, kunstenaars uit het zogenaamde middensegment en gerenommeerde musea elkaar beter weten te vinden.

"Club Solo heeft binnen de kunstsector in korte tijd een volstrekt eigen positie verworven en kan inmiddels rekenen op landelijke aandacht en erkenning. In de stad Breda manifesteert Club Solo zich bovendien samen met o.a. Witte Rook, Breda Photo en Stedelijk Museum Breda, steeds meer als spreekbuis voor de beeldende kunsten in de stad. Nog steeds hebben Club Solo en Kunstloc Brabant regelmatig contact over de nieuwe ontwikkelingen in de relaties met partners en financiers op stedelijk, provinciaal en landelijk niveau. Daarnaast is Kunstloc betrokken geweest bij de opzet van de pilot voor het programma voor VO- scholen."

Bas Veldhuizen, adviseur beeldende kunst bij Kunstloc Brabant

Dat werd ook opgepikt door het Mondriaanfonds. Het fonds kende niet voor niets een subsidie voor 2018 en 2019 toe: “Club Solo heeft de voorbije jaren lokaal en regionaal een stevig draagvlak weten te creëren. De aandacht en mogelijkheden voor midcareer kunstenaars in dit programma passen goed bij deze lokale context, maar zorgen ook nationaal voor meerwaarde in het veld van presentatie-instellingen.”

"Een inhoudelijk sterk concept en programma gaan hand in hand met een goed bedrijfsplan en gedegen financieringsmix. Ons besef dat deze factoren noodzakelijk zijn om een initiatief als Club Solo voor de toekomst te bestendigen, moest groeien. De impulsgelden en de begeleiding door Kunstloc zijn in dit leerproces van doorslaggevend belang geweest. Daarnaast legden we met behulp van het kennisvouchertraject het fundament voor de bedrijfsmatige kant onder onze organisatie. Met ondersteuning van de Gemeente Breda en de impulsgelden – als kwalitatieve referenties – heeft Club Solo zich kunnen doorontwikkelen in het traject naar subsidiebijdragen van het Mondriaan Fonds en de Provincie Noord-Brabant."

Anthonie Peeters, zakelijk leider van Club Solo

Een greep uit andere makers en culturele organisaties die na een subsidiebijdrage uit de impulsgelden zijn doorgegroeid naar meerjarige ondersteuning door de provincie: Playgrounds, DOCfeed, Tilt, Watershed, TextielMuseum, Baltan Laboratories, BioArt Laboratories, Breda Photo, Vincent van GoghHuis, Powered by TINC, Tg Nomen, DansBrabant.

Impuls voor de cultuursector

De subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling biedt een maker of culturele organisatie de mogelijkheid een toekomstbestendige ontwikkeling in gang te zetten – om de beroepspraktijk of bedrijfsvoering naar een hoger niveau te tillen op artistiek dan wel zakelijk vlak. Zo’n professionaliseringsslag met behulp van de impulsgelden betekent voor sommige aanvragers dat ze dus kunnen doorgroeien naar financiering door investeringsfonds Brabant C, meerjarige ondersteuning door de provincie en/of een (meerjarige) bijdrage van landelijke fondsen. Zo beogen we een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls, met erkenning en zichtbaarheid op (inter)nationaal niveau als resultaat.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringinstrumenten, waaronder de subsidie impulsgelden, kennisvouchers en crowdfunding. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Meer weten over het impulsgeldenprogramma?

Kijk op de website en neem contact op met een van de adviseurs van Kunstloc Brabant. We denken graag mee over een passende financieringsmix voor jouw initiatief.

Dit kun je met de subsidie impulsgelden

AIR De Missie

artist in residency op Park Zuiderhout
AIR De Missie

Impulsgelden 2022

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Impulsgelden 2022

Impulsgelden 2021

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Impulsgelden 2021

Paleis voor Volksvlijt

nieuwe publieksgroepen betrekken met volkstheater
Paleis voor Volksvlijt

De Kleinkijk Academie

kunst deel maken van dagelijkse praktijk gehandicaptenzorg
De Kleinkijk Academie

Effenaar Smart Venue | Poplab

innovatie in live-muziekbeleving
Effenaar Smart Venue | Poplab

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Art in Oisterwijk

inzet op participatie
Art in Oisterwijk

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

animaties van Brabantse erfgoedverhalen
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Gebiedsiconen N69

kunstwerken vertellen verhaal breuklijn
Gebiedsiconen N69

DeStijl@Tilburg

culturele identiteit regio belichten
DeStijl@Tilburg

Kamerata Zuid

professionalisering van de organisatie
Kamerata Zuid

Vantot | Sunseeker

dynamische straatverlichting
Vantot | Sunseeker

Filmeducatiehub Zuid

versterking filmeducatie en beeldgeletterdheid in het onderwijs
Filmeducatiehub Zuid

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

Minoux

artistieke en zakelijke doorontwikkeling
Minoux

Coup Cura | Mist

destigmatisering van verslaving
Coup Cura | Mist

Angela de Weijer

transitie van geluidskunstenaar naar componist
Angela de Weijer

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Sundaymorning@ekwc

verduurzaming eigen inkomsten
Sundaymorning@ekwc

Switch2Move

onderzoek naar effect dansinterventies
Switch2Move

Factorium Podiumkunsten | No Joke

nieuw trainingsprogramma voor urban talent
Factorium Podiumkunsten | No Joke

Nederlandse Breaking League

professionalisering urban infrastructuur
Nederlandse Breaking League

Zout (voorheen Zuiderlucht)

uitbreiding naar Noord-Brabant
Zout (voorheen Zuiderlucht)

Dansnest

professionalisering van organisatie
Dansnest

Stijn Peeters

versterken beeldende praktijk
Stijn Peeters

Café Theater Festival Tilburg

professionalisering en positionering
Café Theater Festival Tilburg

Gebouw-T | Young Creations

publiekswerking met jongeren
Gebouw-T | Young Creations

A.F.Th. van der Heijdenhuis

realisatie schrijvershuis
A.F.Th. van der Heijdenhuis

SEA Foundation

internationale werkbezoeken
SEA Foundation

PARK

interdisciplinair randprogramma
PARK

Spruit

professionalisering van organisatie
Spruit

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

De Creatieve Code

leerlijn creatief programmeren
De Creatieve Code

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Tilt

professionaliseringsslag van literair productiehuis
Tilt

Zout (voorheen Hertog Zout)

versterking van positie ten opzichte van opdrachtgevers
Zout (voorheen Hertog Zout)

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Corpo Máquina

uitbreiding talentontwikkeling
Corpo Máquina

Tilburg Dansstad

internationale profilering
Tilburg Dansstad

Mathijs Leeuwis

zakelijke ontwikkeling van de beroepspraktijk
Mathijs Leeuwis

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

Geertruidskerk

religieus erfgoed als cultureel platform
Geertruidskerk

Sound of Europe Festival

inhoudelijke en zakelijke doorontwikkeling
Sound of Europe Festival

Museum Krona

impulsbijdrage voor publieksverbreding
Museum Krona

Stormkamers | Tg Nomen

doorontwikkeling artistiek onderzoeksmiddel
Stormkamers | Tg Nomen

Kapellenbaan

een recreatieve route langs vier hedendaagse kunstkapellen
Kapellenbaan

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Bio Mirror

ontwerpend onderzoek naar stressverlagende materiaaloppervlakken
Bio Mirror

Kunst & Geluk

professionalisering binnen de zorg- en welzijnssector
Kunst & Geluk

Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

platform voor ruimtelijke opgaven stad & land
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

Common Ground

kunst als motor ontwikkeling Landgoed Assisië
Common Ground

Autarkh III

van extreme metalband naar elektroakoestisch trio
Autarkh III

Agrivalley

ontwikkeling van een duurzame en hybride beroepspraktijk
Agrivalley

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

Het Groote Hoofd

ontwikkeling professioneel theaterbedrijf
Het Groote Hoofd

Landkunst Dal van de Kleine Beerze

innovatief opdrachtgeverschap door landcoöperatie
Landkunst Dal van de Kleine Beerze

Minitopia

interventies en publicatie over nieuwe woonvormen
Minitopia

Popsport Brabant 2020

talentontwikkeling in de popmuziek
Popsport Brabant 2020

Bram Stadhouders

doorontwikkeling van succesvol makerschap
Bram Stadhouders

Kaapstad 2020

doorontwikkeling festivalorganisatie
Kaapstad 2020

RAUWKOST

professionalisering en lokale inbedding
RAUWKOST

Paviljoen Ongehoorde Muziek

bestendigen broedplaats voor kwetsbare muziek
Paviljoen Ongehoorde Muziek

Muzikale Broedplaats Paradox

artistieke invulling van makershuis
Muzikale Broedplaats Paradox

Brass 'n Woods Festival

nieuw publiek voor blaasmuziek
Brass 'n Woods Festival

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Weeshuisjes

toolkit nieuwe bestemming voor verweesd erfgoed
Weeshuisjes

Blind Walls Gallery | Graphic Matters

muurschilderingen als Bredaas icoon
Blind Walls Gallery | Graphic Matters

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Sannety | Lisanne van Hek

doorstart van muzikale carrière
Sannety | Lisanne van Hek

PLYGRND.city

jongeren inspireren met urban culture minidocumentaires
PLYGRND.city

Nationaal Monument Kamp Vught

aansluiting actualiteit met vernieuwde presentatie
Nationaal Monument Kamp Vught

Wij zijn 13

013 als relevante cultuurplek voor jongeren
Wij zijn 13

Eva van Pelt

verduurzaming artistieke en zakelijk beroepspraktijk
Eva van Pelt

Draaimolen Festival

doorontwikkeling en verdieping dancefestival
Draaimolen Festival

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

De Nieuwe Vorst

aan de slag met publiekswerking
De Nieuwe Vorst

The Dutch Institute of Food & Design

ontwikkelen platform voor food-designers
The Dutch Institute of Food & Design

Kunst aan de Groene Corridor

mensen betrekken bij leefomgeving
Kunst aan de Groene Corridor

Alexandra Crouwers

versterking internationale positie
Alexandra Crouwers

New Dutch Connections

nieuwe samenwerkingen en maatschappelijke partners
New Dutch Connections

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Theater van de Stad

participatie in programmering De Lievekamp
Theater van de Stad

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Superland | Matthijs Bosman

openbreken van de voedselketen
Superland | Matthijs Bosman

Artist in Residence platform Brabant

samenwerking tussen Artist in Residence programma's
Artist in Residence platform Brabant

Capella Brabant

nieuwe samenwerkingsprojecten en grotere naamsbekendheid
Capella Brabant

I like school and school likes me

kunstenaar neemt intrek in middelbare school
I like school and school likes me

Future Cities

verrijken ontwikkeling van mbo'ers
Future Cities

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

Cacao Expo

effect inzichtelijk maken van programmering
Cacao Expo

Theaterwerkplaats Tiuri

professionele bewegings-theaterwerkplaats
Theaterwerkplaats Tiuri

Garden of Resonance

verbinding kunst, wetenschap en techniek
Garden of Resonance

Brabant Menu

overbruggen gat tussen professioneel cultuuraanbod en vraag van scholen
Brabant Menu

Bureau Pees | Peter Dictus

productiehuis voor sociaal-maatschappelijk amateurtheater
Bureau Pees | Peter Dictus

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

De tijd van je leven

kunstactiviteiten tegen eenzaamheid ouderen
De tijd van je leven

Urbanlicious, back to the future

doorgaande leerlijn cultuureducatie voor vmbo
Urbanlicious, back to the future

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

Kings of Colors Festival

werken aan een sterk artistiek profiel
Kings of Colors Festival

Zwarte Vleugels | Niels Duffhues

versteviging van beroepspraktijk
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

hedendaagse kunst verbinden met religieus en cultuurhistorisch erfgoed
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

Jan van Duijnhoven

beroepspraktijk naar een hoger niveau tillen
Jan van Duijnhoven

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

The Design of Spatial Well-being

onderzoek om ontwerpfilosofie te valideren
The Design of Spatial Well-being

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

PopMonument on Tour

schaalvergroting door uitbreiding festivallocaties
PopMonument on Tour

N65 als etalage

koppel kwekers aan kunstenaars
N65 als etalage

Museum Jan Cunen

art-based learning als educatieve pijler
Museum Jan Cunen

Muziek uit de toren

educatief programma rondom de Lambertustoren
Muziek uit de toren

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Rosemary & Garlic

doorontwikkeling naar zelfvoorzienende act
Rosemary & Garlic

Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

aandacht voor bijzonder erfgoed in ons straatbeeld
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

Dansen met de vijand

reizende expo over Roosje Glaser
Dansen met de vijand