Ook in 2021 kan er door partijen met een ontwikkelambitie een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma van Provincie Noord-Brabant. Het komend jaar is daarvoor 1,1 miljoen euro beschikbaar. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Foto: BROET door Almicheal Fraay

Al sinds 2013 investeert Provincie Noord-Brabant met het impulsgeldenprogramma in de duurzame versterking van de Brabantse cultuursector. En met resultaat: de impulsgelden dragen onder andere bij aan professionalisering van de bedrijfsvoering, een bredere financieringsmix en verbindingen met andere domeinen, nieuwe markten en doelgroepen. Dat blijkt uit een onlangs uitgevoerde beleidsevaluatie door het adviesbureau Berenschot. Ook in 2021 kunnen makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven met een ontwikkelambitie weer een beroep doen op de provinciale impulsgelden. Bekijk hier het persbericht dat Provincie Noord-Brabant hierover uitstuurde. 

Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringsinstrumenten. Zo kan op maat en in verschillende ontwikkelstadia waar een aanvrager zich in bevindt ondersteuning worden geboden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

Wijzigingen

In 2021 is er een lager budget beschikbaar dan in voorgaande jaren. Daarom heeft de provincie besloten om één van de financieringsinstrumenten te laten vervallen, namelijk de Makersregeling voor gemeenten. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke makersregelingen vanaf volgend jaar niet meer gematcht worden met een provinciale bijdrage.

De andere financieringsinstrumenten - subsidie impulsgelden, kennisvouchers, crowdfunding en de Brabantse Cultuurlening - worden in 2021 voortgezet, maar ook voor deze financieringsinstrumenten geldt dat er in vergelijking met voorgaande jaren minder budget beschikbaar is. De beschikbare budgetten zijn in 2021 €1.011.153 (subsidie impulsgelden), €75.000 (kennisvouchers) en €50.000 (crowdfunding). Om toch zoveel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen, heeft de provincie enkele aanpassingen in de regeling doorgevoerd. Dit zijn de wijzigingen:

De maximale aan te vragen subsidies zijn gewijzigd:

  • Bij de subsidie impulsgelden: maximaal €50.000 i.p.v. €124.999.
  • Bij de kennisvouchers: maximaal €6.000 i.p.v. €8.000.
  • Bij ondersteuning aan crowdfunding: 15% i.p.v. 30% van het streefbedrag en maximaal €10.000 i.p.v. €20.000.

Daarnaast is er een aantal nieuwe weigeringsgronden:

  • Je komt niet voor subsidie impulsgelden of een kennisvoucher in aanmerking als je meerjarig wordt ondersteund door de provincie in de beleidsperiode 2021-2024.
  • Je komt niet voor subsidie impulsgelden in aanmerking als je in 2021 of 2022 al subsidie impulsgelden hebt ontvangen. Oftewel: een aanvrager kan met ingang van 2021 maar éénmaal in de twee jaar subsidie impulsgelden ontvangen. 
  • Je komt niet voor crowdfunding ondersteuning in aanmerking als je in 2021 of 2022 al een subsidiebijdrage uit de impulsgelden hebt ontvangen voor een crowdfunding-campagne. Oftewel: een aanvrager kan met ingang van 2021 maar éénmaal in de twee jaar subsidie ter ondersteuning van een crowdfunding-campagne ontvangen.
  • Je komt niet voor een kennisvoucher in aanmerking als je tijdens de beoogde looptijd van het kennisvoucher-traject ook onderdeel uitmaakt van een van de Talenthubs van Provincie Noord-Brabant.

Mocht je benieuwd zijn of jouw project na deze wijzigingen in aanmerking komt voor een bijdrage uit een van de financieringsinstrumenten binnen het impulsgeldenprogramma, neem dan gerust contact met ons op.

Openstelling

Vanaf 4 januari 2021 kunnen er weer aanvragen voor kennisvouchers, crowdfunding en de Brabantse Cultuurlening worden ingediend. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt. Voor de subsidie impulsgelden is er één indientermijn. Deze vindt plaats in het voorjaar, van 6 t/m 11 april.

Het impulsgeldenprogramma

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte. Financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Kunstloc Brabant is in opdracht van Provincie Noord-Brabant verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Ook adviseert en begeleidt Kunstloc makers en culturele instellingen die een aanvraag willen doen voor een van de financieringsinstrumenten uit het impulsgeldenprogramma. We informeren over de mogelijkheden en gaan met aanvragers in gesprek over hun plannen.

meer weten over het impulsgeldenprogramma

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021

Indientermijn impulsgelden: wat je écht moet weten

De belangrijkste informatie ten aanzien van de procedure en de vereiste documenten op een rij! 

28 maart 2021

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017