Ook in 2023 is het weer mogelijk om een kennisvoucher aan te vragen. Daarnaast is de drempel om dit te doen lager geworden. Sinds dit jaar wordt namelijk 100% van de kosten van het coachingstraject gefinancierd met de subsidiebijdrage, en is een eigen bijdrage niet meer nodig. In dit artikel lichten we dit toe en laten we zien wat je allemaal kunt doen met een kennisvoucher.

Financiering voor het gehele coachingstraject

Binnen de kennisvoucherregeling kun je een aanvraag doen voor subsidie voor een op maat gemaakt coachingstraject. De kennisvoucher is in het leven geroepen om makers en culturele instellingen te ondersteunen bij het versterken van hun cultureel ondernemerschap. Wij definiëren cultureel ondernemerschap als een ideale balans tussen artistieke en zakelijke doelstellingen. Met een kennisvoucher kun je een coach inschakelen, die jou met een op maat gemaakt traject ondersteunt bij het beantwoorden van je leervraag. Het doel is dat je de opgedane kennis gebruikt in je eigen praktijk of organisatie.

Voorheen was een eigen bijdrage van 20% van de kosten van het traject verplicht. Sinds 2023 is dat niet meer het geval. Nu wordt 100% van de kosten van de coach gesubsidieerd tot een maximum van €7.500,-. 

Alle vereisten en criteria

Wat kun je met een kennisvoucher?

Er zijn veel verschillende leervragen en thema’s waar je aan kunt werken met een kennisvoucher. Zo kun je leervragen op het gebied van positionering, profilering, marketing, de ontwikkeling van een meerjarenvisie of -begroting en organisatieontwikkeling aanpakken. We lichten hieronder enkele voorbeelden uit om je een beeld te geven van wat er mogelijk is met een kennisvoucher.

Boey Wang

Boey Wang richt zich met Studio Boey op inclusieve vormgeving. Met zijn ‘Haptic Design’-methode daagt hij de vooral visueel georiënteerde designsector uit om mensen met een visuele beperking dezelfde ervaring te bieden als mensen met onbelemmerd zicht. Hij ontving al meerdere awards en nominaties voor 'Haptics of Cooking', een serie van keukengerei gericht op koken via de tast.

Met de kennisvoucher hoopt Boey antwoord te krijgen op de leervraag hoe hij zijn product bij klanten krijgt die het echt nodig hebben, en hoe hij een duurzame werkpraktijk voor zijn studio creëert.

Coach Jeroen van der Horst ondersteunt Boey hierin met coaching die is gericht op het verstevigen van het businessplan van de onderneming, het in de markt zetten van het product en ontwikkeling van de branding. 

Foto: Boudewijn Bollmann

Boey Wang

morgenmakers

morgenmakers is een sociaalontwerpbureau uit Eindhoven. Ze geven vorm aan de toekomst, en aan de weg ernaar toe. “Morgen vraagt om nieuwe manieren van samenleven en samenwerken, en om het doorbreken van vastgeroeste patronen en denkwijzen. Om het (anders) verbinden van wat er is, frisse ideeën en energie. Het gaat om verbindingen tussen mensen, organisaties en hun omgeving.” Het collectief doet onderzoek en maakt abstracte zaken concreet. Met technische kennis, design thinking en een sociaal hart.

Samen met coach Peter Inklaar (Charistar) werkte Morgenmakers aan het steviger neerzetten van hun interne organisatie door te kijken naar de balans in opdrachten, de inhoudelijke en financiële ambities en hoe deze zaken in een afgewogen mix bij elkaar kunnen komen. Zo heeft Peter de term 'Hollywood-teams’ geïntroduceerd, wat betekent dat per opdracht gekeken wordt welke (combinatie van) medewerkers met specifieke kwaliteiten het beste past bij deze specifieke vraag. Alleen de term al geeft energie, heeft morgenmakers ervaren. Ook het verstevigen van de marktpositie kwam aan bod. Met nieuwe inzichten is de organisatie in staat om deze verder te implementeren.
 

Albert van Abbe

Albert van Abbe is een muzikant en visueel kunstenaar die zijn naam heeft opgebouwd in de Eindhovense kunst- & technologiescene. Hij nam deel aan het talentontwikkelingstraject MusicHub Brabant. Naast de elektronische muziek die hij produceert, werkt hij ook aan de ontwikkeling van installaties en instrumenten, in samenwerking met o.a. Technische Universiteit Eindhoven en de High Tech Campus.

Met de kennisvoucher werkt Albert aan het beantwoorden van de leervraag ‘hoe bouw ik een succesvolle kunstenaarspraktijk op’? Hij krijgt hulp van coach Winfred Voordendag bij het opschalen van zijn praktijk, en het vinden van een goede balans tussen activiteiten en diverse verdienmodellen. Samen met de coach werkt Albert aan het vinden van focus en het ontwikkelen van de gewenste beroepspraktijk.

Foto: Alwin van Wijngaarden

 

Albert van Abbe

Wil je graag advies over een kennisvoucher-aanvraag?

Wil je advies over je aanvraag of bespreken of je plan in aanmerking komt voor een kennisvoucher? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. We kunnen ook met je meedenken bij het uitdiepen van de leervraag, of het vinden van een geschikte coach.

Aanvragen voor een kennisvoucher dienen voor verschillende deadlines door het jaar te worden ingediend. De deadlines vind je hier

Geef jouw mening