Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Foto: Jacqueline Hamelink. Merel van Dooren Photography

Er werden in de tweede indientermijn voor de subsidie impulsgelden maar liefst 43 aanvragen ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebedrag was ruim €1 miljoen. Van 26 oktober t/m 11 november vonden de gesprekken tussen aanvragers en de onafhankelijke adviescommissie plaats. Dat heeft geresulteerd in 7 positieve adviezen. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan mooie culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte. Hieronder lees je over de gehonoreerde subsidieaanvragen.

Platform voor erfgoedverhalen door Xavier van Delft

Professioneel filmmaker Xavier van Delft ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om door middel van animaties Brabantse erfgoedverhalen voor een bredere doelgroep (digitaal) zichtbaar te maken en erfgoedinstellingen met elkaar te verbinden. Xavier werkt hiervoor samen met Erfgoed Brabant en hij heeft al enkele andere erfgoedinstellingen aan zich weten te verbinden. Door erfgoed te visualiseren en het aanbod op een platform te verzamelen, moet het project bijdragen aan de grotere zichtbaarheid van de verhalen achter Brabants erfgoed voor een brede doelgroep en het aangaan van nieuwe verbindingen tussen (kleine) erfgoedinstellingen. 

Platform voor erfgoedverhalen door Xavier van Delft

Artistieke ontwikkeling van Angela de Weijer

Angela de Weijer wil met haar project ‘YOU NEVER DRONE ALONE’ een transitie doormaken van geluidskunstenaar naar componist. Om deze artistieke ontwikkeling in gang te zetten én om een steviger fundament onder haar autonome beroepspraktijk te creëren, ontvangt Angela de Weijer een bijdrage uit de impulsgelden. De ruimte om zich artistiek te ontwikkelen vindt Angela ook bij Intro in Situ en in haar rol als stadscomponist van Meierijstad. Dit momentum grijpt zij aan om haar compositievaardigheid te versterken en dit te vertalen naar een nieuw album en performance.

Foto: Angela de Weijer door Jeroen Appels / Van Assendelft

Artistieke ontwikkeling van Angela de Weijer

De Bach App van Stichting Sounding Bodies

Jacqueline Hamelink, celliste en performer én oprichter en artistiek leider van Stichting Sounding Bodies, ontwikkelde in 2020 in samenwerking met haar team de voorstelling Bach Kliniek. Deze succesvolle voorstelling zou in 2020 op veel plekken worden gespeeld. Door de Corona-crisis moesten zij hun plannen wijzigen. Ze maakten een online-versie met door de musici thuis opgenomen filmpjes. 

Op de intensive care en post-Covid-afdeling van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg verzorgden zij vier weken lang via videoverbinding concerten voor patiënten en personeel. Het project draagt middels instrumentele inzet van klassieke muziek bij aan preventieve gezondheidszorg en positieve gezondheid. De Bach Kliniek leverde positieve reacties op, wat aanleiding gaf om het project door te ontwikkelen in samenwerking met GGD Hart van Brabant, Fontys ICT Eindhoven en Fontys ACI Tilburg. Sounding Bodies ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om de Bach App te ontwikkelen en daarmee een grotere doelgroep te kunnen bereiken en de kennis van de aanvrager op het gebied van cross-sectorale samenwerkingen te vergroten. Sounding Bodies werd begin december verkozen als winnaar van de VPRO Tegenlicht pioniersverkiezing met “het beste idee voor intimiteit in tijden van tech”.

Muzikante Goska Isphording in de Bach Kliniek. Foto: William van der Voort

De Bach App van Stichting Sounding Bodies

Innovatief onderzoek van Studio Nienke Helder

In 2017 studeerde Nienke Helder af aan de Design Academy Eindhoven met haar project “Sexual Healing”. Zij ontving veel positieve reacties op het project, wat onderzoekt hoe seksuele problemen overkomen kunnen worden na een traumatische ervaring. Nienke Helder ontvangt een impulsbijdrage om dit project verder door te ontwikkelen. Ze heeft de ambitie om door het combineren van design en onderzoek enerzijds bij te dragen aan (de zichtbaarheid van) een nog onontgonnen onderzoeksgebied, en anderzijds het effect van haar project ‘Sexual Healing’ te valideren en daarmee nieuwe partners aan zich te verbinden. Voor dit project werkt zij al samen met relevantie partners, waaronder twee universitaire medische centra en een universiteit. Nienke Helder hoopt dan ook dat dit project, waarin design en wetenschappelijk onderzoek worden gecombineerd, voorbeeldstellend zal worden op het gebied van social design. 

Beeld: Post New

Innovatief onderzoek van Studio Nienke Helder

Verdieping van de programmering van PARK

Sinds 2019 zette Stichting PARK enkele pilotprojecten op om grensgebieden tussen beeldende kunst en andere disciplines te onderzoeken. De pilots waren succesvol en daarom wil PARK haar reguliere programma uitbreiden door een interdisciplinair randprogramma te ontwikkelen. Daarmee wil PARK haar programma verdiepen, haar zichtbaarheid vergroten en een breder publiek bereiken. Voor dit traject, waarbij wordt samengewerkt met culturele partners uit andere disciplines om het programma inhoudelijk te verdiepen, ontvangt Stichting PARK een impulsbijdrage. De uitbreiding van het aanbod aan activiteiten creëert een podium voor (jong) talent en zal op termijn ook bijdragen aan een bredere financieringsmix van PARK.

Innovatieve straatverlichting van VANTOT

Ontwerpersduo VANTOT, gevormd door Esther Jongsma en Sam van Gurp, wil met het project ‘Sunseeker’ een vernieuwende bijdrage leveren aan dynamische straatverlichting. Het duo ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om prototypes te testen in een proefstraat en om nieuwe vormen van samenwerken met uiteenlopende partners en het bedrijfsleven te onderzoeken. Hiermee hoopt VANTOT een pionier te worden in het oplossen van vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid door haar ontwerpen voor straatverlichting te ontwikkelen in samenwerking met belanghebbenden. 

Foto: Max Kneefel

Innovatieve straatverlichting van VANTOT

Publiekswerking door Gebouw-T

Met het programma Young Creations wil Gebouw-T het publiek van de toekomst, jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 24 jaar, duurzaam aan het podium verbinden. Een groep van jonge talenten wordt voor langere tijd aan het podium verbonden. Deze jongeren krijgen niet alleen inspraak in de programmering, maar krijgen ook de mogelijkheid om zich binnen Gebouw-T te verdiepen in en ontwikkelen op de verschillende facetten die (evenementen)organisatie te bieden heeft. Middels deze vorm van publiekswerking wil het podium een positieve bijdrage leveren aan een passende programmering en daarmee meer (herhaal)bezoek en aan het draagvlak voor popcultuur onder deze doelgroep.

Foto: Etienne Homs

Alle aanvragen en commissieadviezen zijn openbaar in te zien.

Publiekswerking door Gebouw-T

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil Provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Meer weten over de subsidie impulsgelden?

Neem gerust contact met ons op.

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public