Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn. Ook blijkt het impulsgeldenprogramma geschikt om projecten te stimuleren die makers en instellingen de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke vernieuwingen in de Corona-crisis te realiseren. 

Foto: Filmhuis Breda, fotograaf: Yvonne Keulaars

 

Er werden in de indientermijn voor de subsidie impulsgelden maar liefst 53 aanvragen ingediend. Een recordaantal! Het totaal aangevraagde subsidiebedrag was bijna €2 miljoen. In de maand mei en begin juni vonden de gesprekken tussen aanvragers en de onafhankelijke adviescommissie plaats. Dat heeft geresulteerd in 26 positieve adviezen. In totaal vroegen deze 26 initiatieven aan voor €1.038.184,-, dat is boven het beschikbare budget van €1.011.153,-. In beginsel overtrof de omvang van de gehonoreerde aanvragen het beschikbare budget. Twee gehonoreerde aanvragers werden tijdens de beoordeling van deze aanvraag alsnog gehonoreerd in de meerjarige subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024 van provincie Noord-Brabant. Een toegekende meerjarige subsidie sluit echter honorering van een impulsgeldenaanvraag uit. In totaal is er daarom €968.184,- toegekend aan 24 mooie culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte. Alle aanvragen met een positief advies kunnen daarom gehonoreerd worden.  

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Corona-crisis

We zien dat het impulsgeldenprogramma geschikt is om projecten te stimuleren die makers en instellingen helpen de noodzakelijke vernieuwingen in deze crisistijd te realiseren. Er werd in veel plannen aangegeven dat er tijdens de Corona-crisis uitgebreid is gereflecteerd op de huidige artistieke en zakelijke praktijk van makers en instellingen en dat daardoor bewust keuzes worden gemaakt voor (middel)langetermijnplannen die de beroepspraktijk of organisatie moeten vernieuwen of versterken. Een voorbeeld zijn de vele projecten waarin wordt toegewerkt naar een meer hybride praktijk, waarbij online en offline aanbod, communicatie en kennisdeling bijdragen aan een meer bestendige organisatie. Ook viel op dat veel aanvragers in hun aanvraag reflecteerden op het verleden, om lessen te leren voor de toekomst, maar ook om kansen te creëren op het gebied van bijvoorbeeld kennisdeling en verdienmodellen door reeds gemaakt werk te blijven gebruiken of door archieven (online) zichtbaar en deelbaar te maken.

Hieronder een greep uit de gehonoreerde subsidieaanvragen.

Tante Netty

Tante Netty startte tien jaar geleden met het inzetten van social design om bij te dragen aan de verbetering van de sociale cohesie binnen Eindhovense wijk Woensel-West. Deze methodiek willen ze ook in andere wijken inzetten, en deelbaar maken. Daarom zet Tante Netty de impulsbijdrage in om een werkboek en impacttool te ontwikkelen. Met het werkboek worden Tante Netty’s impact en gerealiseerde projecten zichtbaar en de impacttool maakt de methodologie van Tante Netty inzichtelijk. Beide kunnen als tool en kennisinstrument ingezet worden door andere social designers en organisaties in het veld en dienen als middelen om nieuwe opdrachtgevers aan Tante Netty te verbinden.

Foto: Nick Bookelaar

Tante Netty

Switch2Move

Switch2Move is een initiatief van danser Andrew Greenwood. In het project zet hij specifiek in op dansinterventies voor mensen met de diagnose Alzheimer. Tijdens deze dansinterventies wordt onderzoek uitgevoerd met diverse onderwijsinstellingen, om het effect ervan aan te tonen. Zo hoopt hij een bijdrage te leveren aan preventieve gezondheidszorg en na een periode van pionieren het effect van het project aan te tonen en nieuwe partners hieraan te verbinden. 

Foto: Sem Henneman

Switch2Move

Camilla Blue

Camilla Blue werkt samen met Effenaar Smart Venue om augmented reality (AR) onderdeel te maken van haar liveshows. Daarmee geeft zij uitdrukking aan meer zintuiglijke aspecten van haar werk, waardoor de beleving van de muziek voor publiek wordt versterkt. Camilla Blue hoopt hiermee een pioniersrol te kunnen vervullen en een groter publiek te trekken. 

Foto: Monique Nuijten

Camilla Blue

New Order of Fashion

Om bij te dragen aan kennisdeling en het ontwikkelen van skills van ontwerpers op het gebied van mode en textiel, ontwikkelt New Order of Fashion een laboratorium-plek. NOoF’s LAB wordt een plek waar jonge talenten van ruimte, faciliteiten en expertise gebruik kunnen maken om hun ideeën onder professionele begeleiding te ontwikkelen. Ontwerpers kunnen zich richten op het gebruik van post consumer textiles en het ontwikkelen van hun ambacht, met als doel de ontwikkeling van een meer circulaire mode-industrie.

Foto: New Order of Fashion 2018 - Shape Shifters - Fotografie door Barbara Medo

New Order of Fashion

Anne & Mats

Social designers Anne Ligtenberg en Mats Horbach zetten design in om maatschappelijke thema’s inzichtelijk en bespreekbaar te maken. In het project #YOUTOO dat gaat over seksueel misbruik, werken Anne & Mats samen met Blauwe Maan, een hulporganisatie voor slachtoffers van seksueel misbruik, en Slachtofferhulp Nederland. Ze ontwikkelen samen methoden om hulpverleners beter te equiperen. Zo willen ze een online platform maken met een catalogus van adviezen, tips en ervaringen die hulpverleners kunnen gebruiken om slachtoffers van seksueel misbruik te helpen. Daarnaast maakt het designduo de ontwikkelde methodiek inzichtelijk en deelbaar, zodat andere social designers hier gebruik van kunnen maken.

Foto: Anne & Mats

Anne & Mats

Meer toekenningen

Er werden ook impulsgelden toegekend aan individuele makers en gezelschappen. Zo zetten Marieke VerbiesenKirsten van TeijnND2+ en Mies-en-scène de subsidie in voor hun zakelijke professionalisering en artistieke doorontwikkeling. 

Ook werden de subsidieaanvragen van DocsintheCityFilmhuis BredaHuis73Podium COnomatopeeNederlands SteendrukmuseumDrie Maal PlankenkoortsAnnatheaterDe CacaofabriekJesse van VenrooijDutch InvertualsBeeldmakers BredaSectie-COss Cultureel en Dock Zuid gehonoreerd.

Alle aanvragen en commissieadviezen zijn openbaar in te zien.

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Meer weten over de subsidie impulsgelden?

Neem gerust contact met me op.

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021

Indientermijn impulsgelden: wat je écht moet weten

De belangrijkste informatie ten aanzien van de procedure en de vereiste documenten op een rij! 

28 maart 2021

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017