De Academie voor Beeldvorming is een kunstenaarsinitiatief dat urgente maatschappelijke vraagstukken onderzoekt en artistieke producties neerzet. Hierbij worden makers uit allerlei disciplines betrokken: beeldende kunst, fotografie, grafisch ontwerp en podiumkunsten. Allemaal hebben ze zich bewezen in de publieke ruimte en in het zichtbaar maken van blinde vlekken in de samenleving. Deze blinde vlekken worden onderzocht, blootgelegd en ter discussie gesteld middels artistieke interventies en acties.

Versterken van de zakelijke organisatie

De Academie voor Beeldvorming zet een kennisvoucher in voor het herinrichten en structureel verstevigen van de zakelijke kant van de organisatie. Het doel is te komen tot een gezonde constructie, bedrijfsvoering en haalbare financiële plannen die beter aansluiten op de ambities. Onderdelen van het kennisvouchertraject zijn het uitvoeren van een organisatiescan, aanscherping van de zakelijke doelstellingen, en het opstellen en uitvoeren van een werkplan met verbeterpunten voor de organisatiestructuur en financieringsbronnen. Warren van Hoof fungeert hierbij als coach. Hij geeft advies en ondersteuning in zakelijke, financiële en juridische vraagstukken in de sociale, maatschappelijke en culturele sector.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/048.

Wil je meer weten over het inzetten van een kennisvoucher voor versterken van je zakelijke organisatie?

Neem dan contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher