De Cacaofabriek in Helmond is een culturele plek waar kunst, muziek, film en horeca bij elkaar komen onder één dak. De concertzaal wordt aangepast om deze vaker te kunnen voor het vertonen en streamen van voorstellingen, concerten, films en andere grotere evenementen. Met een bijdrage uit de impulsgelden wordt voor deze CineLive-zaal gewerkt aan nieuw programma en publieksbereik.

Om de nieuwe streammogelijkheden maximaal te laten renderen richt Cacaofabriek zich op het ontwikkelen én uitrollen van inhoudelijke programmalijnen. Er wordt publieksonderzoek gedaan om op behoeftes  en wensen van nieuw publiek te inventariseren. De achterban wordt ook blijvend betrokken in een programmaraad. Voor het nieuwe aanbod worden ook nieuwe marketingconcepten ontwikkeld, waarbij inclusiviteit en toegankelijkheid belangrijke aandachtspunten zijn. De Cacaofabriek vervult in het ontwikkelen van de CineLivezaal een pioniersrol, en wil door zorgvuldige documentatie en evaluatie kennisdeling hierover mogelijk maken. Andere Brabantse zalen zijn welkom om bij de Cacaofabriek aan te kloppen voor advies, en er zijn plannen voor een conferentie en presentaties op o.a. Eurosonic.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Het CineLive-concept is volgens de adviescommissie een welkome innovatie die ruimte biedt aan verbreding en vernieuwing binnen het Brabantse cultuuraanbod. De commissie staat positief tegenover de verkenning van cross-overs en vernieuwende concepten in de programmering die door deze nieuwe techniek ontstaat. Ook waardeert zij de toenadering die de Cacaofabriek actief zoekt tot nieuwe doelgroepen, om samen programma vorm te geven en zo een jonger en cultureel divers publiek te bereiken. Ook ziet zij dat de aanvrager hiermee een voorbeeldstellende rol kan innemen binnen Brabant en daarbuiten. Zij staat positief tegenover de ambitie om de mogelijkheden van de CineLive-zaal te verkennen en verankeren door inhoudelijke programmalijnen te ontwikkelen en het bestaande en nieuw publiek hier actief bij te betrekken. Mede door de samenwerking die wordt aangegaan met Brabantse theaters, maar ook door de pioniersrol die de aanvrager in wil nemen door het ontwikkelen van de CineLive-zaal en de kennis die zij hierover wil delen met het professionele veld acht de commissie de verdere ontwikkeling van de Cacaofabriek van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/368

Meer weten over het ontwikkelen van programmalijnen en publieksbereik met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand