De Cacaofabriek in Helmond is een culturele plek waar kunst, muziek, film en horeca bij elkaar komen onder één dak. De concertzaal wordt aangepast om deze vaker te kunnen voor het vertonen en streamen van voorstellingen, concerten, films en andere grotere evenementen. Met een bijdrage uit de impulsgelden wordt voor deze CineLive-zaal gewerkt aan nieuw programma en publieksbereik.

Om de nieuwe streammogelijkheden maximaal te laten renderen richt Cacaofabriek zich op het ontwikkelen én uitrollen van inhoudelijke programmalijnen. Er wordt publieksonderzoek gedaan om op behoeftes  en wensen van nieuw publiek te inventariseren. De achterban wordt ook blijvend betrokken in een programmaraad. Voor het nieuwe aanbod worden ook nieuwe marketingconcepten ontwikkeld, waarbij inclusiviteit en toegankelijkheid belangrijke aandachtspunten zijn. De Cacaofabriek vervult in het ontwikkelen van de CineLivezaal een pioniersrol, en wil door zorgvuldige documentatie en evaluatie kennisdeling hierover mogelijk maken. Andere Brabantse zalen zijn welkom om bij de Cacaofabriek aan te kloppen voor advies, en er zijn plannen voor een conferentie en presentaties op o.a. Eurosonic.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

Het CineLive-concept is volgens de adviescommissie een welkome innovatie die ruimte biedt aan verbreding en vernieuwing binnen het Brabantse cultuuraanbod. De commissie staat positief tegenover de verkenning van cross-overs en vernieuwende concepten in de programmering die door deze nieuwe techniek ontstaat. Ook waardeert zij de toenadering die de Cacaofabriek actief zoekt tot nieuwe doelgroepen, om samen programma vorm te geven en zo een jonger en cultureel divers publiek te bereiken. Ook ziet zij dat de aanvrager hiermee een voorbeeldstellende rol kan innemen binnen Brabant en daarbuiten. Zij staat positief tegenover de ambitie om de mogelijkheden van de CineLive-zaal te verkennen en verankeren door inhoudelijke programmalijnen te ontwikkelen en het bestaande en nieuw publiek hier actief bij te betrekken. Mede door de samenwerking die wordt aangegaan met Brabantse theaters, maar ook door de pioniersrol die de aanvrager in wil nemen door het ontwikkelen van de CineLive-zaal en de kennis die zij hierover wil delen met het professionele veld acht de commissie de verdere ontwikkeling van de Cacaofabriek van betekenis voor het Brabantse cultuursysteem.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/368

Meer weten over het ontwikkelen van programmalijnen en publieksbereik met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden