Dutch Invertuals is een designcollectief dat vanuit een kern in Eindhoven werkt met een internationaal netwerk van meer dan 90 individuele ontwerpers uit verschillende designdisciplines. Het collectief richt zich op design als transformatief middel voor grote maatschappelijke vraagstukken en heeft bekendheid gekregen door jaarlijkse exposities in speculatief design op nationale en internationale beurzen. Tijdens de coronacrisis, waar bijna alle designevents wegvielen, ervaarde Dutch Invertuals de beperkingen van dit profiel. Met ondersteuning van de impulsgelden gaat het collectief bouwen aan een digitale omgeving waarmee jaarrond aanbod ontsloten kan worden en kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan kan worden gevaloriseerd. Hiermee wil Dutch Invertuals werken aan verdere professionalisering en een toekomstbestendige organisatie. 

Foto: Jetske Visser & Michiel Martens, selectie door Edhv

Het project

Dutch Invertuals ontstond in 2009 vanuit een groep Eindhovense designers om inhoudelijk, lokaal design een groter podium te geven, met name via exposities in binnen- en buitenland. Sinds die tijd heeft Dutch Invertuals bekendheid verworven door de vele exposities over maatschappelijke thema’s, publicaties en de opbouw van een uitgebreide design collectie. Het collectief heeft een grote community van volgers, publiek en partners aan zich weten te binden.

Toen tijdens de coronacrisis bijna alle designevents wegvielen en er weinig publiek was, liep het collectief tegen de beperkingen van het profiel aan. Dutch Invertuals is een flexibele organisatie zonder vaste presentatieruimte. Door het ritme van nieuwe jaarlijkse onderzoeken en exposities ontbreekt de tijd en capaciteit om een gedegen archief op te bouwen, waarmee opgedane kennis en ervaring niet ten volle wordt geëxploiteerd en het werk niet zichtbaar blijft. 

In 2020 is met Dutch Invertuals Academy, een online educatief programma, een eerste stap gezet in kennisdeling van opgedane ervaring, werkmethoden en specialisaties. 

Met Dutch Invertuals 2.0 wil het collectief zich door-ontwikkelen tot jaarrond zichtbare digitale ‘designhaven’, met kennisopbouw en -ontsluiting, als duurzaam fundament onder alle activiteiten. Daartoe gaat de organisatie met ondersteuning van de impulsgelden aan de slag met:

  • opbouw van het archief, als doorlopende inspiratiebron voor nieuwe producten, content en activiteiten
  • het bouwen van een online omgeving, een digitale ‘designhaven’, waarmee een basis wordt gelegd voor een toekomstige fysieke locatie en hybride design community
  • een contentplan en contentcreatie op basis van het archief en in samenwerking met partners

Deze ontwikkeling legt een basis voor constante inhoudelijke verdieping en kan zakelijk leiden tot nieuwe kansen.  

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie erkent het belang voor Dutch Invertuals en voor de designers die hieraan verbonden zijn, van het ontwikkelen van een digitaal platform om het archief en toekomstige projecten te ontsluiten. De commissie ziet dat de ontwikkeling van dit project voldoende kansen creëert voor nieuwe verdienmodellen en is ervan overtuigd dat de aanvrager met dit project haar positie kan versterken. Zij onderkent dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet daar een extra impuls aan geeft. 

De commissie ziet dat de aanvrager onder haar doelgroepen reeds onderzoek heeft gedaan naar de vraag naar een digitaal platform ten behoeve van kennisdeling, waaruit blijkt dat deze behoefte bestaat. Hierdoor, maar ook doordat het online platform een wisselwerking aangaat met de fysieke locatie van Dutch Invertuals en aansluit op de reeds ontwikkelde Academy, is de commissie overtuigd van de toegevoegde waarde van het platform voor de organisatie van Dutch Invertuals en de betrokken designers.

De volledige aanvraag is terug te vinden in het publieke overzicht van aanvragen, onder nr. IMP/2021/T1/352.

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseurs Anneke Moors en Bas Veldhuizen hebben Dutch Invertuals geadviseerd over de aansluiting van de beoogde ontwikkeling op de impulsgeldenregeling en over aanscherping van de aanvraag.

Meer weten over het ontwikkelen van digitale kennisontsluiting met behulp van impulsgelden?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

De Kleinkijk Academie
Podium C | Bomen over bomen
Ethics
Studio Juul Rameau
Art in Oisterwijk
Wildpark
Camilla Blue
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen
Annatheater
Gebiedsiconen N69
Festival Op de grens
DeStijl@Tilburg
Kamerata Zuid
Vantot | Sunseeker
Filmeducatiehub Zuid
Mies-en-Scène
Marieke Verbiesen
Kirsten van Teijn
Zwermers
Minoux
Coup Cura | Mist
Effenaar Smart Venue | Poplab
Angela de Weijer
New Order of Fashion
GlasLab Den Bosch
Sundaymorning@ekwc
Switch2Move
Meester(s) in Lithografie
Factorium Podiumkunsten | No Joke
Nederlandse Breaking League
Zout (voorheen Zuiderlucht)
Dansnest
Stijn Peeters
Café Theater Festival Tilburg
Gebouw-T | Young Creations
A.F.Th. van der Heijdenhuis
SEA Foundation
PARK
Onomatopee
Cacaofabriek | CineLive
Huis73 | Digitaal atelier
Spruit
KONT
 Nabuurs&VanDoorn
De Creatieve Code
Dock Zuid
Nienke Helder | Sexual healing
Tilt
Zout (voorheen Hertog Zout)
Sounding Bodies
Corpo Máquina
Tilburg Dansstad
Mathijs Leeuwis
Grafisch Atelier Den Bosch
Dat wat blijft | Monique Broekman
Geertruidskerk
Sound of Europe Festival
Museum Krona
Stormkamers | Tg Nomen
Kapellenbaan
ALL-EEN | MoveToMeet
#YouToo?
Electron
Dutch Invertuals
Sectie-C
Tante Netty
Oss Cultureel
Breda Botanique
DocsintheCity
Bio Mirror
Kunst & Geluk
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans
Common Ground
Autarkh III
AIR De Missie
Paleis voor Volksvlijt
Agrivalley
This is LOVSKI
Het Groote Hoofd
Landkunst Dal van de Kleine Beerze
Minitopia
Popsport Brabant 2020
Bram Stadhouders
Kaapstad 2020
RAUWKOST
Paviljoen Ongehoorde Muziek
Muzikale Broedplaats Paradox
Brass 'n Woods Festival
BROET
Weeshuisjes
Blind Walls Gallery | Graphic Matters
Kunstplan Ecodorp Boekel
Sannety | Lisanne van Hek
PLYGRND.city
Nationaal Monument Kamp Vught
Wij zijn 13
Eva van Pelt
Draaimolen Festival
Aus Berlin
De Nieuwe Vorst
The Dutch Institute of Food & Design
Kunst aan de Groene Corridor
Alexandra Crouwers
New Dutch Connections
Document Series | Kristel van Issum
Nishant Bhola | World of Dance
Theater van de Stad
Copper Views
Superland | Matthijs Bosman
Artist in Residence platform Brabant
Capella Brabant
I like school and school likes me
Future Cities
Cor Unum
Vonk
Cacao Expo
Theaterwerkplaats Tiuri
Garden of Resonance
Brabant Menu
Bureau Pees | Peter Dictus
IVC 2.0
De tijd van je leven
Urbanlicious, back to the future
LunaLunaLuna | Kultoer
Kings of Colors Festival
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues
De Fabriek
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek
Jan van Duijnhoven
Studio Gebroed
The Design of Spatial Well-being
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
PopMonument on Tour
N65 als etalage
Museum Jan Cunen
Muziek uit de toren
MASS production
Rosemary & Garlic
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte
Dansen met de vijand