Dutch Invertuals is een designcollectief dat vanuit een kern in Eindhoven werkt met een internationaal netwerk van meer dan 90 individuele ontwerpers uit verschillende designdisciplines. Het collectief richt zich op design als transformatief middel voor grote maatschappelijke vraagstukken en heeft bekendheid gekregen door jaarlijkse exposities in speculatief design op nationale en internationale beurzen. Tijdens de coronacrisis, waar bijna alle designevents wegvielen, ervaarde Dutch Invertuals de beperkingen van dit profiel. Met ondersteuning van de impulsgelden gaat het collectief bouwen aan een digitale omgeving waarmee jaarrond aanbod ontsloten kan worden en kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan kan worden gevaloriseerd. Hiermee wil Dutch Invertuals werken aan verdere professionalisering en een toekomstbestendige organisatie. 

Foto: Jetske Visser & Michiel Martens, selectie door Edhv

Het project

Dutch Invertuals ontstond in 2009 vanuit een groep Eindhovense designers om inhoudelijk, lokaal design een groter podium te geven, met name via exposities in binnen- en buitenland. Sinds die tijd heeft Dutch Invertuals bekendheid verworven door de vele exposities over maatschappelijke thema’s, publicaties en de opbouw van een uitgebreide design collectie. Het collectief heeft een grote community van volgers, publiek en partners aan zich weten te binden.

Toen tijdens de coronacrisis bijna alle designevents wegvielen en er weinig publiek was, liep het collectief tegen de beperkingen van het profiel aan. Dutch Invertuals is een flexibele organisatie zonder vaste presentatieruimte. Door het ritme van nieuwe jaarlijkse onderzoeken en exposities ontbreekt de tijd en capaciteit om een gedegen archief op te bouwen, waarmee opgedane kennis en ervaring niet ten volle wordt geëxploiteerd en het werk niet zichtbaar blijft. 

In 2020 is met Dutch Invertuals Academy, een online educatief programma, een eerste stap gezet in kennisdeling van opgedane ervaring, werkmethoden en specialisaties. 

Met Dutch Invertuals 2.0 wil het collectief zich door-ontwikkelen tot jaarrond zichtbare digitale ‘designhaven’, met kennisopbouw en -ontsluiting, als duurzaam fundament onder alle activiteiten. Daartoe gaat de organisatie met ondersteuning van de impulsgelden aan de slag met:

  • opbouw van het archief, als doorlopende inspiratiebron voor nieuwe producten, content en activiteiten
  • het bouwen van een online omgeving, een digitale ‘designhaven’, waarmee een basis wordt gelegd voor een toekomstige fysieke locatie en hybride design community
  • een contentplan en contentcreatie op basis van het archief en in samenwerking met partners

Deze ontwikkeling legt een basis voor constante inhoudelijke verdieping en kan zakelijk leiden tot nieuwe kansen.  

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie erkent het belang voor Dutch Invertuals en voor de designers die hieraan verbonden zijn, van het ontwikkelen van een digitaal platform om het archief en toekomstige projecten te ontsluiten. De commissie ziet dat de ontwikkeling van dit project voldoende kansen creëert voor nieuwe verdienmodellen en is ervan overtuigd dat de aanvrager met dit project haar positie kan versterken. Zij onderkent dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet daar een extra impuls aan geeft. 

De commissie ziet dat de aanvrager onder haar doelgroepen reeds onderzoek heeft gedaan naar de vraag naar een digitaal platform ten behoeve van kennisdeling, waaruit blijkt dat deze behoefte bestaat. Hierdoor, maar ook doordat het online platform een wisselwerking aangaat met de fysieke locatie van Dutch Invertuals en aansluit op de reeds ontwikkelde Academy, is de commissie overtuigd van de toegevoegde waarde van het platform voor de organisatie van Dutch Invertuals en de betrokken designers.

De volledige aanvraag is terug te vinden in het publieke overzicht van aanvragen, onder nr. IMP/2021/T1/352.

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseurs Anneke Moors en Bas Veldhuizen hebben Dutch Invertuals geadviseerd over de aansluiting van de beoogde ontwikkeling op de impulsgeldenregeling en over aanscherping van de aanvraag.

Meer weten over het ontwikkelen van digitale kennisontsluiting met behulp van impulsgelden?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden