Dyane Donck maakt multidisciplinaire muziekvoorstellingen en installaties. Haar discipline-overschrijdende aanpak maakt dat ze op vele plekken in de culturele sector actief is. Een deel van haar werk biedt ook kansen buiten het culturele veld. Middels deze kennisvoucher wil Dyane onderzoeken welke projecten zich het meest lenen voor commerciële toepassingen en een strategie ontwikkelen om deze projecten vervolgens ook in de markt te zetten.

Kennisvoucher-traject

Dyane Donck gaat samen met Peter Brouwers werken aan een marktstrategie. Ze gaan de meest kansrijke markten in kaart brengen en vervolgens testen. Het doel is om een stabiele inkomensstroom uit commerciële activiteiten te ontwikkelen. Daarbij wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het bedrijfsleven, het onderwijs en sociaalmaatschappelijke sectoren. 

Meer weten over kennisvouchers

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover de ontwikkeling die Dyane Donk reeds heeft doorgemaakt en de samenwerkingen die ze aangaat. De commissie is ervan overtuigd dat dit kennisvoucher-traject een relevante bijdrage kan leveren aan haar leervraag op het gebied van het combineren van haar autonome werk met meer toegepaste werk en het verbinden van een evenwichtige financieringsmix.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd in de opzet van de aanvraag en de conceptaanvraag van feedback voorzien voordat deze werd ingediend. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/018.

Dit kan ook met een kennisvoucher