Broedplaats Electron, gevestigd in een voormalige Bredase fabriek, is een creatieve community waar ruim 70 beeldmakers werken in en rond 30 ateliers. In het complex bevinden zich tevens werkplaatsen, event ruimtes en publieksruimte MotMot Gallery. Nu de gebiedsontwikkeling rond Electron in een stroomversnelling komt, wil de coördinerende organisatie, Stichting Beeldmakers Breda, de broedplaats door-ontwikkelen met een duurzame vastgoedexploitatie passend binnen het gebiedsprofiel en stedelijke randvoorwaarden. Met de impulsbijdrage gaat Electron een professionaliseringsslag maken waarmee de broedplaats zich steviger positioneert binnen het stakeholdersveld en waarmee het team wordt versterkt met benodigde vaardigheden en competenties.

Foto: Frank Bouwkamp

Het project

De sinds 2005 bestaande broedplaats, maakte een belangrijke ontwikkelingsslag vanaf 2017. Vanuit de behoefte aan een goed georganiseerde, publiek toegankelijke broedplaats voor kunstenaars van verschillende disciplines, richtten de huurders dat jaar zelf Stichting Beeldmakers Breda op. In de opstartfase tot 2020 werd gewerkt aan programma- en ruimtebeleid, het uitbreiden en verbinden van functies, ruimere openstelling en bijna wekelijkse publieksactiviteiten. Door Electron meer naar buiten te richten speelt zij nu een verbindende rol in Breda’s ontwikkelgebied Crossmark. 

Inmiddels is de gebiedsontwikkeling in Crossmark in een stroomversnelling beland. Samenwerking met stakeholders (o.m. huurders, creatieve makers, culturele partners, projectontwikkelaars, gemeente) verloopt goed, maar is ook complex en kwetsbaar. Uiteenlopende belangen van betrokken domeinen als vastgoedontwikkeling en economie vragen om een professionele organisatie die de artistiek-inhoudelijke visie kan bewaken binnen de ontwikkeling van een broedplaats in een 'Creative District'.

Op basis van het ontwikkelperspectief dat in de eerste helft van 2021 werd uitgewerkt, gaat Stichting Beeldmakers Breda met ondersteuning van de impulsgelden t.b.v. broedplaats Electron aan de slag met het: 

  • maken van een doorontwikkeling op het ‘broedplaatsmodel’ om deze toekomstbestendig en breed deelbaar te maken;
  • bouwen aan de positionering en merkstrategie van de broedplaats;
  • professionaliseren van het team in haar vaardigheden en competenties op het gebied van projectleiderschap, resultaatgerichtheid & samenwerking binnen een gevarieerd stakeholdersveld.

Het broedplaatsmodel zal worden gedeeld via een online platform. Voor training en coaching, de doorontwikkeling van de organisatievorm en de ontwikkeling van alternatieve financieringsvormen wordt externe expertise ingehuurd. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover de functie die broedplaats Electron vervult in het culturele veld. De commissie erkent het belang van Stichting Beeldmakers en de urgentie om de organisatie te verstevigen om zich sterk te positioneren en een gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn met partijen zoals de gemeente, vastgoedbedrijven en andere culturele instellingen. Zij ziet dat dit essentieel is om de kansen die er nu liggen te kunnen verzilveren. 

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2021/353

Wil je meer weten over de versterking van creatieve broedplaatsen met behulp van impulsgelden?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden