Eleni Ploumi is geboren in Griekenland en werkt als performer en choreograaf vanuit Tilburg. Ze beweegt zich op het raakvlak van urban en hedendaagse dans. Eleni maakt deel uit van PLAN, het talentontwikkelingstraject voor theater en dans van TalentHub Brabant.

Internationaal netwerk

Met een kennisvoucher bouwt Eleni Ploumi aan een (inter)nationaal netwerk van partners die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van haar werk en haar positie als zelfstandig kunstenaar. Hiervoor werkt ze met coach Line Rousseau van A propic, die veel ervaring heeft in de internationale danswereld. Het traject bestaat onder andere uit een veldonderzoek naar internationale en nationale mogelijkheden en markten voor haar werk. In een volgdende stap worden strategieën en methoden ontwikkelt voor het benaderen van partners, het initiëren van samenwerkingsverbanden, en aangaan van connecties met netwerken en platforms.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/053.

Wil je meer weten over het inzetten van een kennisvoucher voor het bouwen aan een internationaal netwerk?

Neem dan contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher