Envisions is een creatief collectief gevestigd in Eindhoven, bestaande uit 22 ontwerpers met een gedeelde fascinatie voor materiaalonderzoek. Envisions is in 2016 opgericht door Sanne Schuurmans, Iwan Pol en Simone Post als reactie op het gebrek aan waardering voor een open en duurzaam ontwerpproces in de industrie. Het collectief heeft tot doelstelling een succesvolle brug te slaan tussen ontwerpers en industrie.

Collectief Envisions

Het collectief Envisions onderzoekt mogelijkheden binnen bestaande productieprocessen van de industrie door de focus te leggen op het proces in plaats van het eindproduct en biedt bedrijven nieuwe mogelijkheden en een nieuw perspectief op hun bestaande materialen en technieken. Envisions is de afgelopen jaren fors gegroeid tot een sterk en hecht collectief met erkenning in binnen- en buitenland. Initiatiefnemer en art-director Sanne Schuurman ziet volop kansen om Envisions naar een hoger plan te tillen en nieuwe markten te betreden. Tegelijkertijd moet de organisatieontwikkeling daarmee in de pas lopen en meegroeien.

Kennisvoucher-traject

Om dit te kunnen realiseren heeft het collectief een kennisvoucher aangevraagd. In 2019 zal er met externe coach Alexander Ramselaar aan de slag gegaan worden met een traject dat in twee fases uiteenvalt: 

  • Fase 1 (denken): het ontwikkelen van een ondernemingsplan voor Envisions in zes stappen.
  • Fase 2 (doen): het ten uitvoer brengen van het ondernemingsplan en resultaat boeken op de business, organisatie en persoonlijke ontwikkeling van Sanne Schuurmans. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucher-aanvraag en is ervan overtuigd dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de (door)ontwikkeling van en versterking van het cultureel ondernemerschap van collectief Envisions

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd in de opzet van de aanvraag en de conceptaanvraag van feedback voorzien voordat deze werd ingediend. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/022.

Meer over Envisions

Meer weten over het ontwikkelen van een ondernemingsplan met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met een kennisvoucher