Bij Huis73 in 's-Hertogenbosch zelf zijn er werkplaatsen voor beeldende kunsten, keramiek, dans, theater en muziek. Met het Digitaal Atelier wordt daar een artistieke werkplaats met middelen en technologieën van de 21ste eeuw aan toegevoegd.

Digitaal Atelier

Het Digitaal Atelier is een creatieve plek met een activiteitenprogramma in Huis73 en in de regiobibliotheken. Jong en oud kan hier experimenteren met analoge electronica tot aan digitale software en alles daar tussenin. Denk aan robotica, VR technologie, programmeren, microcontrollers, 3d-printen en deze gebruiken voor creatieve toepassingen. Daar waar de meeste bibliotheken zich tegenwoordig richten op de kennismaking met technologie, focust het Digitaal Atelier op het interdisciplinaire en artistieke karakter van technologie, zoals digitale- en speculatieve kunst, innovatieve crafts en storytelling. Dit past bij de functies die Huis73 al in huis heeft, namelijk de bibliotheek, keramiekwerkplaatsen, theater- en muziekcursussen, het debatpodium en de expositiemogelijkheid.

De impulsbijdrage zet Huis73 in om het digitaal atelier inhoudelijk te verdiepen en te bestendigen binnen de organisatie. Met de inzet van een projectleider, kunstenaars en vrijwilligers met kennis op digitaal vlak wordt het digitaal atelier versterkt. Daarnaast zal het atelier gaan reizen, zodat het ook wordt ingebed in de omgeving en buiten de muren van Huis73.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de inzet van Huis73 om een digitaal atelier op te nemen in haar reguliere aanbod. Ook constateert zij dat het een logische ontwikkeling is gezien de landelijke ontwikkeling van bibliotheken om op het gebied van digitale wijsheid aanbod te ontwikkelen.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/334

Meer weten over inzet op digitale wijsheid met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden