De Tilburgse kunstenaar Jenny Ymker werkt samen met coach Barbara Krulik aan zowel een netwerk- en omgevingsanalyse als een communicatiestrategie met als doel haar beroepspraktijk gerichter te kunnen ontwikkelen richting de internationale markt en de museumwereld.

Kennisvoucher-traject

Na een werkperiode in het gastatelier van Klooster Zin in Vught in 2014, waar beeldend kunstenaar Jenny Ymker zich voor het eerst focuste op geënsceneerde fotografie, ontstond in nauwe samenwerking met weverij Flanders Tapestries een reeks gobelins die positieve weerklank vond bij het publiek. Mede hierdoor verwierf ze zich een vaste plek bij de Bossche galerie Jan van Hoof die haar nu in Nederland representeert wat haar artistieke ontwikkeling, netwerk en exposure positief beïnvloed heeft.

Ook in het buitenland groeit de belangstelling voor haar werk. Zo kreeg Ymker met haar bijdrage een eervolle vermelding op de Textile Art Biennal in Portugal en werd o.a. werk in Vlaanderen op kunstfestival Damme gepresenteerd.

Deze belangstelling grijpt Ymker aan om met hulp van een externe coach in de persoon van Barbara Krulik (curator, projectmanager en producent) op basis van een gedegen analyse van de internationale context haar eigen positionering scherper in beeld te krijgen. Samen werken ze aan een concept en een stappenplan dat helpt haar internationale ambities te kunnen realiseren. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden spreekt het vertrouwen uit dat de begeleiding en de kennis- en netwerkdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de (inter)nationale positionering en zichtbaarheid van Jenny Ymker en de versterking van haar cultureel ondernemerschap.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft in nauwe samenspraak met de kunstenaar de kennisvragen aangescherpt en de match met coach Barbara Krulik tot stand gebracht.

Het projectplan en de volledige aanvraag lees je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/023.

Meer weten over het werken aan een omgevingsanalyse met een kennisvoucher?

Neewm contact met mij op.

Dit kan ook met een kennisvoucher