Jos Klarenbeek heeft sinds zijn afstuderen aan Design Academy Eindhoven (2015) een zelfstandige praktijk op het gebied van ontwerpend onderzoek. In zijn werk komen zijn wiskunde- en design-achtergrond bij elkaar in een fascinatie door complexe en onzichtbare systemen. Dit vertaalt zich in experimenteel vernieuwend materiaalonderzoek en innovatieve onderzoeken met cross-overs buiten de ontwerpwereld. Textiel, en de technische mogelijkheden van weven, spelen een steeds grotere rol in zijn werk. Hij wil de potentie die hij hier ziet verder aangrijpen voor cross-overs met wetenschap, coding, textielerfgoed en akoestische en verzachtende toepassingen in de architectuur. Hiervoor wil hij een professionaliseringsslag maken en werken aan de zichtbaarheid van zijn praktijk.

Foto: Jos Klarenbeek

Het kennisvouchertraject

Jos Klarenbeek heeft een unieke kennis waarbij zijn wiskundige en design achtergrond bij elkaar komen. De afgelopen jaren heeft hij uiteenlopende onderzoeksprojecten gedaan, zowel binnen als buiten de vormgeving, zowel zelf-geïnitieerd als in opdracht. Zijn vrije werk wordt, met behulp van subsidies, getoond in museale setting. Bij de opdrachten, voor o.m. bekende ontwerpers, gemeente of ontwerpcollectief, is zijn rol vaak achter de schermen. 

De projecten die Jos Klarenbeek in opdracht uitvoert krijgen tot nu toe zichtbaarheid via opdrachtgevers of partners, die met name communiceren over het betreffende project. Zijn eigen rol, werkwijze en proces blijven hiermee onderbelicht, evenals de samenhang tussen zijn projecten. Daarmee is zijn praktijk relatief onzichtbaar gebleven. Niet alleen voor een groter publiek, maar ook voor potentiële nieuwe opdrachtgevers met interessante vraagstukken. Dit is een belemmering voor de gewenste groei. De noodzaak tot zichtbaarheid en herkenbaarheid wordt nog pregnanter vanwege het zoeken naar nieuwe ingangen onder architecten en bouwprojecten. 

De uitdagingen waarvoor Jos Klarenbeek zich nu gesteld ziet liggen op het vlak van zakelijke keuzes, acquisitie, een grotere zichtbaarheid en een duurzame organisatorische inrichting van zijn praktijk. Intentie is door het genereren van meer opdrachten minder afhankelijk te worden van subsidies de studio verder te kunnen professionaliseren. 

Met ondersteuning van Creative Agency Frisky gaat Jos Klarenbeek stappen zetten in:

  • het zakelijk omgaan met samenwerkingen en werken aan een economisch rendabele praktijk;
  • passende acquisitie, m.n. op gebied van textiel toepassingen in architectuur;
  • vergroten zichtbaarheid van zijn praktijk en projecten;
  • organisatorische inrichting van de studio;
  • onderzoeken groeimogelijkheden studio, mogelijkheden delegeren werk en ruimte voor intensievere samenwerking met specialisten.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucheraanvraag. De commissie ziet een duidelijke leervraag die voortvloeit uit de stappen die de aanvrager op dit moment zet. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zat bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2021/078.

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor het professionaliseren van je designpraktijk?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met een kennisvoucher