Jos Klarenbeek heeft sinds zijn afstuderen aan Design Academy Eindhoven (2015) een zelfstandige praktijk op het gebied van ontwerpend onderzoek. In zijn werk komen zijn wiskunde- en design-achtergrond bij elkaar in een fascinatie door complexe en onzichtbare systemen. Dit vertaalt zich in experimenteel vernieuwend materiaalonderzoek en innovatieve onderzoeken met cross-overs buiten de ontwerpwereld. Textiel, en de technische mogelijkheden van weven, spelen een steeds grotere rol in zijn werk. Hij wil de potentie die hij hier ziet verder aangrijpen voor cross-overs met wetenschap, coding, textielerfgoed en akoestische en verzachtende toepassingen in de architectuur. Hiervoor wil hij een professionaliseringsslag maken en werken aan de zichtbaarheid van zijn praktijk.

Foto: Jos Klarenbeek

Het kennisvouchertraject

Jos Klarenbeek heeft een unieke kennis waarbij zijn wiskundige en design achtergrond bij elkaar komen. De afgelopen jaren heeft hij uiteenlopende onderzoeksprojecten gedaan, zowel binnen als buiten de vormgeving, zowel zelf-geïnitieerd als in opdracht. Zijn vrije werk wordt, met behulp van subsidies, getoond in museale setting. Bij de opdrachten, voor o.m. bekende ontwerpers, gemeente of ontwerpcollectief, is zijn rol vaak achter de schermen. 

De projecten die Jos Klarenbeek in opdracht uitvoert krijgen tot nu toe zichtbaarheid via opdrachtgevers of partners, die met name communiceren over het betreffende project. Zijn eigen rol, werkwijze en proces blijven hiermee onderbelicht, evenals de samenhang tussen zijn projecten. Daarmee is zijn praktijk relatief onzichtbaar gebleven. Niet alleen voor een groter publiek, maar ook voor potentiële nieuwe opdrachtgevers met interessante vraagstukken. Dit is een belemmering voor de gewenste groei. De noodzaak tot zichtbaarheid en herkenbaarheid wordt nog pregnanter vanwege het zoeken naar nieuwe ingangen onder architecten en bouwprojecten. 

De uitdagingen waarvoor Jos Klarenbeek zich nu gesteld ziet liggen op het vlak van zakelijke keuzes, acquisitie, een grotere zichtbaarheid en een duurzame organisatorische inrichting van zijn praktijk. Intentie is door het genereren van meer opdrachten minder afhankelijk te worden van subsidies de studio verder te kunnen professionaliseren. 

Met ondersteuning van Creative Agency Frisky gaat Jos Klarenbeek stappen zetten in:

  • het zakelijk omgaan met samenwerkingen en werken aan een economisch rendabele praktijk;
  • passende acquisitie, m.n. op gebied van textiel toepassingen in architectuur;
  • vergroten zichtbaarheid van zijn praktijk en projecten;
  • organisatorische inrichting van de studio;
  • onderzoeken groeimogelijkheden studio, mogelijkheden delegeren werk en ruimte voor intensievere samenwerking met specialisten.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucheraanvraag. De commissie ziet een duidelijke leervraag die voortvloeit uit de stappen die de aanvrager op dit moment zet. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zat bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2021/078.

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor het professionaliseren van je designpraktijk?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met een kennisvoucher

Kennisvouchers 2022

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Kennisvouchers 2022

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Vloeistof

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Trots54

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Peerke Malschaert

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Laura de Vos | Body of Art

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Lieke Anna

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Shahar Livne

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Rogier de Nijs

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Jeroen Kant

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Manifestations

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Stoute Schoenen

Oortwolk

strategie en positionering
Oortwolk

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Katinka Versendaal | The Eatelier

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Temporary Art Centre

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Kasboek

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Shirley Dap | Heal

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Eleni Ploumi

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Academie voor Beeldvorming

Chagall

positionering en strategie
Chagall

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Marieke van de Ven

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
Charlotte Driessen

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Niels Hoebers

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Perla van Kessel

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
Wiosna van Bon

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
LaMelis

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
Pier15 skatepark

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

Kranen/Gille

strategische visie
Kranen/Gille

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Envisions

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Festival Circolo

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Smart Design to Market

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Chassé Cultuurfonds

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Jola Hesselberth

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Marieke Vromans

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Volumetric video | Dutch Rose Media

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
Dyane Donck

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
pluswhat talentenprogramma | wedowe

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
Urban Matterz

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Jenny Ymker

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
Beeld | Merk

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
Bouwmeester Donck

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan
Generatie Zuid