Als food designer verdiept Katinka Versendaal zich in technisch-wetenschappelijke innovaties en sociaal-culturele trends om te kijken wat deze betekenen voor onze manier van eten, nu en in de toekomst. Met The Eatelier ontwikkelt ze experimentele food-concepten die ingrijpen op de huidige ontwikkelingen en problematiek rondom de voedselproductie en -consumptie, zoals de gevolgen van klimaatverandering, onze gezondheidsproblemen en de uitdagingen rondom voedselzekerheid.

Visie en strategie

Katinka Versendaal wil een heldere visie en strategie opstellen die de leidraad vormen voor de ontwikkeling van The Eatelier. Met een stappenplan, een scherpe formulering van haar missie, en een plan van aanpak, positioneert ze zich als een autoriteit in haar vakgebied. Onder begeleiding van coach Ed van Dartel (Frisky) werkt ze aan haar waardepropositie, een korte- en lange-termijnstrategie, een bedrijfsmodel, een marketingplan en doelgroepsdefinitie. Hiermee ontwikkelt Katinka de vaardigheden om een onafhankelijk en stabiel bedrijf op te zetten in de culturele sector.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/069.

Wil je meer weten over het inzetten van een kennisvoucher voor de ontwikkeling van zakelijk leiderschap?

Neem dan contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher