Sinds 2020 slaan Annemijn Rijk (artistieke leiding) en Laura de Vos (zakelijke leiding) de handen ineen om te werken aan het choreografisch platform Body of Art. Body of Art toont hoe wij vandaag de dag ons mens-zijn via ons lichaam ervaren. Het is een meerjarig kunstproject waar vanuit tien thema's het lichaam en de verhalen die onze lichamen rijk zijn worden onderzocht. De producties die hieruit voortkomen kunnen de vorm hebben van dans, een monoloog, installatie, film of een cross-over van uitingsvormen.   

Ontwikkeling zakelijk leiderschap

Met een kennisvoucher ontwikkelt Laura de Vos zich verder in haar zakelijk leiderschap. Ruud van Meijel, directeur van het Chassé Theater, zal Laura coachen en ondersteunen middels maandelijkse gesprekken, verdieping/kennissessies en schriftelijke feedback op plannen en verslagen. Hij richt zich daarbij onder andere op de organisatievorm, strategische plannen, financiëel en HRM advies. Er wordt gewerkt aan een marketing- en communicatieplan, een zakelijke strategie, en aan de inbedding van nieuwe financieringsvormen in de reguliere bedrijfsvoering.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/063.

Wil je meer weten over het inzetten van een kennisvoucher voor de ontwikkeling van zakelijk leiderschap?

Neem dan contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher