Lieke Anna Haertjens studeerde in 2011 af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Als fotografisch maker maakt ze werk dat zich kenmerkt door een schilderachtig en surrealistische karakter. Nu ze aan de slag wil met een filmproject, merkt ze dat ze essentiële kennis mist. Met behulp van de deskundigheid van een expert wil ze haar culturele ondernemerschap versterken. Hiervoor ontvangt zij een kennisvoucher.

Foto: zelfportret van Lieke Anna gemaakt met haar eigen MR

Het project

De documentaire die Lieke Anna wil maken komt voort uit een zeer persoonlijk verhaal. Het is juni 2020 wanneer haar moeder na een geknapt hersenaneurysma een hevige hersenbloeding krijgt. Ze verblijft weken op de IC. In die weken is het onzeker of en hoe ze zal ontwaken. Tijdens die periode hoort Lieke Anna van een neuroloog dat wat haar is overkomen, mogelijk erfelijk is. Dat haar hoofd, en die van haar broer, mogelijk een tijdbom bevatten die ieder moment af kan gaan en levensbedreigend kan zijn. Over deze gruwelijke onzekerheden en bijbehorende gevoelens wil ze een documentaire maken die ze in Brabant en Zeeland zal opnemen. 

Als maker wordt Lieke Anna gedreven door het vertellen van verhalen, normaal gesproken middels fotografie. Met dit persoonlijke verhaal is ze van mening dat ze dit disclipline-overstijgend moet vertellen. Als fotograaf ontbreekt haar echter de kennis hoe ze deze emoties, gevoelens en strijd, omzet naar een concept voor een documentaire. Coach en filmmaker Susanne Opstal gaat haar begeleiden in het opzetten van een filmplan en het vertalen van idee naar een plan van aanpak. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. Daarnaast spreekt de commissie van een sterk geschreven aanvraag, met een duidelijke leervraag die logisch voortvloeit uit de stappen die de aanvrager op dit moment zet.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2021/085.

Wil je meer weten over het inzetten van een kennisvoucher voor het versterken van je cultureel ondernemerschap?

Neem dan contact met ons op.

dit kan ook met een kennisvoucher