Manifestations is een initiatief van Stichting Art & Technology onder leiding van Viola van Alphen. Sinds 10 jaar is Viola actief in het organiseren van diverse kunst en mediakunstfestivals voor een breed publiek. De laatste drie jaar houdt Viola zich met name bezig met het organiseren van mediakunst festival Manifestations. Dit festival vindt plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Manifestations presenteert innovatieve kunstinstallaties van een mix aan makers. Daarnaast zijn er partnerschappen met o.a. de High Tech Campus en diverse lokale en landelijke bedrijven.

Kennisvoucher-traject

Met behulp van een kennisvoucher onderzoekt Viola van Alphen hoe ze als cultureel ondernemer een duurzame samenwerking met potentiële financiers kan realiseren. Zodat Manifestations de komende jaren verder omringt wordt door een stevig netwerk, dat niet alleen inhoudelijk en organisatorisch, maar ook financieel bijdraagt aan een bijzonder festival. Cultureel ondernemer en business developer Marieke Simons zal Viola begeleiden in dit traject. Samen met Marieke zal er gewerkt worden aan de volgende stappen:

  1. In kaart brengen van bestaande relaties - Met een deel van deze relaties zal in gesprek gegaan worden. Dit om te horen waar zij de meerwaarde zien van een samenwerking met Manifestations. Maar ook hoe zij de samenwerking in het verleden ervaren hebben. Vervolgens zal gekeken worden hoe de contacten met deze stakeholders verder geïntensiveerd en verduurzaamd kunnen worden. 
  2. Ontwikkelen van een propositie voor nieuwe stakeholders - Waar liggen raakvlakken en gezamenlijke belangen of interesses? Welke culturele partners zijn interessant en welke bedrijven zouden relevant kunnen zijn? Om deze vragen te beantwoorden zal in gesprek gegaan worden met mogelijke nieuwe stakeholders. Op basis van deze gesprekken wordt een propositie ontwikkeld voor diverse stakeholders zoals bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties. Een propositie die Manifestations gelijk in kan zetten en toepassen. 
  3. Advies over sponsoring en partnerships - Op basis van alle gesprekken wordt een plan ontwikkeld voor de komende twee jaar. Hierin staat zowel een advies over mogelijke sponsoren en partners, alsook de waarde propositie omschreven en uitgelegd. 

Meer weten over kennisvouchers

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden spreekt haar waardering uit voor de activiteiten die de aanvrager reeds heeft ontplooid om een relevant netwerk te verkennen. De commissie noemt de leervraag ten aanzien van het optimaal benutten van deze contacten helder en is overtuigd van de bijdrage die een kennisvoucher-traject hieraan kan leveren ten behoeve van het versterken van het cultureel ondernemerschap.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft voorafgaand aan het indienen van de aanvraag meerdere malen contact gehad met de aanvrager en geadviseerd over de inhoud van het plan en de begroting. 

De volledige aanvraag voor de kennisvoucher vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/020.

De volledige aanvraag voor de subisidie impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen: nr IMP/2017/040

 

Meer weten over het ontwikkelen van proposities met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met een kennisvoucher