Manifestations is een initiatief van Stichting Art & Technology onder leiding van Viola van Alphen. Sinds 10 jaar is Viola actief in het organiseren van diverse kunst en mediakunstfestivals voor een breed publiek. De laatste drie jaar houdt Viola zich met name bezig met het organiseren van mediakunst festival Manifestations. Dit festival vindt plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Manifestations presenteert innovatieve kunstinstallaties van een mix aan makers. Daarnaast zijn er partnerschappen met o.a. de High Tech Campus en diverse lokale en landelijke bedrijven.

Kennisvoucher-traject

Met behulp van een kennisvoucher onderzoekt Viola van Alphen hoe ze als cultureel ondernemer een duurzame samenwerking met potentiële financiers kan realiseren. Zodat Manifestations de komende jaren verder omringt wordt door een stevig netwerk, dat niet alleen inhoudelijk en organisatorisch, maar ook financieel bijdraagt aan een bijzonder festival. Cultureel ondernemer en business developer Marieke Simons zal Viola begeleiden in dit traject. Samen met Marieke zal er gewerkt worden aan de volgende stappen:

  1. In kaart brengen van bestaande relaties - Met een deel van deze relaties zal in gesprek gegaan worden. Dit om te horen waar zij de meerwaarde zien van een samenwerking met Manifestations. Maar ook hoe zij de samenwerking in het verleden ervaren hebben. Vervolgens zal gekeken worden hoe de contacten met deze stakeholders verder geïntensiveerd en verduurzaamd kunnen worden. 
  2. Ontwikkelen van een propositie voor nieuwe stakeholders - Waar liggen raakvlakken en gezamenlijke belangen of interesses? Welke culturele partners zijn interessant en welke bedrijven zouden relevant kunnen zijn? Om deze vragen te beantwoorden zal in gesprek gegaan worden met mogelijke nieuwe stakeholders. Op basis van deze gesprekken wordt een propositie ontwikkeld voor diverse stakeholders zoals bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties. Een propositie die Manifestations gelijk in kan zetten en toepassen. 
  3. Advies over sponsoring en partnerships - Op basis van alle gesprekken wordt een plan ontwikkeld voor de komende twee jaar. Hierin staat zowel een advies over mogelijke sponsoren en partners, alsook de waarde propositie omschreven en uitgelegd. 

Meer weten over kennisvouchers

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden spreekt haar waardering uit voor de activiteiten die de aanvrager reeds heeft ontplooid om een relevant netwerk te verkennen. De commissie noemt de leervraag ten aanzien van het optimaal benutten van deze contacten helder en is overtuigd van de bijdrage die een kennisvoucher-traject hieraan kan leveren ten behoeve van het versterken van het cultureel ondernemerschap.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft voorafgaand aan het indienen van de aanvraag meerdere malen contact gehad met de aanvrager en geadviseerd over de inhoud van het plan en de begroting. 

De volledige aanvraag voor de kennisvoucher vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/020.

De volledige aanvraag voor de subisidie impulsgelden vind je in het overzicht van aanvragen: nr IMP/2017/040

 

Meer weten over het ontwikkelen van proposities met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met een kennisvoucher

Kennisvouchers 2022

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Kennisvouchers 2022

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Vloeistof

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Trots54

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Peerke Malschaert

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Laura de Vos | Body of Art

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Lieke Anna

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Shahar Livne

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Rogier de Nijs

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Jeroen Kant

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Manifestations

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Stoute Schoenen

Oortwolk

strategie en positionering
Oortwolk

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Katinka Versendaal | The Eatelier

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Temporary Art Centre

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Kasboek

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Shirley Dap | Heal

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Eleni Ploumi

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Academie voor Beeldvorming

Chagall

positionering en strategie
Chagall

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Marieke van de Ven

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
Charlotte Driessen

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Niels Hoebers

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Perla van Kessel

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
Wiosna van Bon

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
LaMelis

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
Pier15 skatepark

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

Kranen/Gille

strategische visie
Kranen/Gille

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Envisions

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Festival Circolo

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Smart Design to Market

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Chassé Cultuurfonds

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Jola Hesselberth

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Marieke Vromans

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Volumetric video | Dutch Rose Media

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
Dyane Donck

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
pluswhat talentenprogramma | wedowe

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
Urban Matterz

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Jenny Ymker

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
Beeld | Merk

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
Bouwmeester Donck

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan
Generatie Zuid