Manifestations is een initiatief van Stichting Art & Technology onder leiding van Viola van Alphen. Sinds 10 jaar is Viola actief in het organiseren van diverse kunst en mediakunstfestivals voor een breed publiek. De laatste drie jaar houdt Viola zich met name bezig met het organiseren van mediakunst festival Manifestations. Dit festival vindt plaats tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Manifestations presenteert innovatieve kunstinstallaties van een mix aan makers. Daarnaast zijn er partnerschappen met o.a. de High Tech Campus en diverse lokale en landelijke bedrijven.

Kennisvoucher-traject

Met behulp vaneen kennisvoucher gaat Viola van Alphen onderzoeken of ze als cultureel ondernemer een duurzame samenwerking met potentiële financiers kan realiseren. Zodat Manifestations de komende jaren verder omringt wordt door een stevig netwerk, dat niet alleen inhoudelijk en organisatorisch, maar ook financieel bijdraagt aan een bijzonder festival. Cultureel ondernemer en business developer Marieke Simons zal Viola begeleiden in dit traject. Samen met Marieke zal er gewerkt worden aan de volgende stappen:

  1. In kaart brengen van bestaande relaties - Met een deel van deze relaties zal in gesprek gegaan worden. Dit om te horen waar zij de meerwaarde zien van een samenwerking met Manifestations. Maar ook hoe zij de samenwerking in het verleden ervaren hebben. Vervolgens zal gekeken worden hoe de contacten met deze stakeholders verder geïntensiveerd en verduurzaamd kunnen worden. 
  2. Ontwikkelen van een propositie voor nieuwe stakeholders - Waar liggen raakvlakken en gezamenlijke belangen of interesses? Welke culturele partners zijn interessant en welke bedrijven zouden relevant kunnen zijn? Om deze vragen te beantwoorden zal in gesprek gegaan worden met mogelijke nieuwe stakeholders. Op basis van deze gesprekken wordt een propositie ontwikkeld voor diverse stakeholders zoals bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties. Een propositie die Manifestations gelijk in kan zetten en toepassen. 
  3. Advies over sponsoring en partnerships - Op basis van alle gesprekken wordt een plan ontwikkeld voor de komende twee jaar. Hierin staat zowel een advies over mogelijke sponsoren en partners, alsook de waarde propositie omschreven en uitgelegd. 

Meer weten over kennisvouchers

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden spreekt haar waardering uit voor de activiteiten die de aanvrager reeds heeft ontplooid om een relevant netwerk te verkennen. De commissie noemt de leervraag ten aanzien van het optimaal benutten van deze contacten helder en is overtuigd van de bijdrage die een kennisvoucher-traject hieraan kan leveren ten behoeve van het versterken van het cultureel ondernemerschap.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft voorafgaand aan het indienen van de aanvraag meerdere malen contact gehad met de aanvrager en geadviseerd over de inhoud van het plan en de begroting. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2018/020.

Meer weten over het ontwikkelen van proposities met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met een kennisvoucher

Perla van Kessel
Wiosna van Bon
This is LOVSKI
LaMelis
Camilla Blue
Pier15 skatepark
Marieke van de Ven
BROET
Kunstplan Ecodorp Boekel
Aus Berlin
Wildpark
Manifestations
Dock Zuid
Kranen/Gille
Document Series | Kristel van Issum
Vloeistof
Stil Geluid | MoveToMeet
Nishant Bhola | World of Dance
Copper Views
Studio Juul Rameau
Envisions
Festival Circolo
Smart Design to Market
Chassé Cultuurfonds
Jola Hesselberth
Marieke Vromans
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant
Prutsers en helden | Stichting Hertog Zout
Volumetric video | Dutch Rose Media
Dat wat blijft | Monique Broekman
Cor Unum
Vonk
IVC 2.0
Dyane Donck
Theatergroep Trots
GlasLab Den Bosch
LunaLunaLuna | Kultoer
pluswhat talentenprogramma | wedowe
Stichting Opia 55
Urban Matterz
De Fabriek
Studio Gebroed
Jenny Ymker
Beeld | Merk
Encounter | Joost van Wijmen
Human Rights Tattoo
De Link
Make it - Jazz Festival Tilburg
Bouwmeester Donck
MASS production
Sounding Bodies
Generatie Zuid