Marieke Verbiesen is sinds 2003 actief als nieuwe mediakunstenaar. Ze maakt interactieve installaties en performances met experimentele animatie, die vertoond worden op verschillende festivals, bioscopen, kunstruimtes, musea en openbare ruimtes. De installaties combineren vaak het gebruik van verouderde technologie zoals klassieke computerspellen en celluloid, met innovatieve technologieën zoals sensoren en responsieve input van bezoekers. De rol van het publiek verandert daarbij van toeschouwers tot actieve participanten.

Met de impulsbijdrage zet Marieke Verbiesen in op het breder zichtbaar en deelbaar maken van haar werk door het te presenteren op een online platform. Dit platform creëert daarnaast mogelijkheden tot samenwerking met andere kunstenaars, zelfs internationaal. Daarom draagt het ook bij aan de verdieping van het artistieke werk van Verbiesen. Naast het platform zullen ook een publicatie en een documentaire de zichtbaarheid van deze maker vergroten, wat bijdraagt aan de versterking van de zakelijke praktijk.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie constateert dat de Marieke Verbiesen een duidelijke ambitie voor ogen heeft om haar beroepspraktijk op inhoudelijk en zakelijk vlak te ontwikkelen. De commissie acht de artistieke kwaliteit van het project geborgd door het trackrecord van de aanvrager, de samenwerking met erkende partijen als BEK, Kunsthal Nikolaj, MORI Digital Art Museum en FACT en de ontvangen bijdrage Bewezen Talent 2021-2024 van het Mondriaan Fonds. Volgens de commissie cree╠łert het beter zichtbaar en deelbaar maken van (bestaande) projecten voldoende nieuwe verdienkansen. Daardoor, maar ook door de betrokken samenwerkingspartners, is de commissie er voldoende van overtuigd dat dit project de beroepspraktijk versterkt op bedrijfseconomisch vlak.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/376

 

Meer weten over kennisdeling met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden