Met een bijdrage uit de impulsgelden start het Nederlands Steendrukmuseum een meester-gezelprogramma om het vakmanschap van de steendrukkunst te behouden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het museum tot kenniscentrum op het vlak van lithografie.

Meester-gezel

Gertjan Forrer wordt beschouwd als de laatste meester-steendrukker in Nederland. In 5 decennia als drukker voor kunstenaars in diverse grafische ateliers en drukkerijen heeft hij zijn expertise opgedaan. Deze kennis en kunde is van vitaal belang voor het behoud van dit grafische vakmanschap voor Nederland.

In een tweejarig meester-gezelprogramma worden twee leerlingen door Gertjan Forrer opgeleid tot nieuwe meesterdrukkers. Na de opleiding zullen de leerlingen een werkverband met het Nederlands Steendrukmuseum aangaan als onderdeel van het LithoLab. Dit stelt kunstenaars in staat om nieuw werk te blijven maken met deze bijzondere techniek. 

Meester-gezel

 Nederlands Steendrukmuseum

Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard is wereldwijd het enige museum op gebied van lithografie en steendruk. Het museum heeft de ambitie om als internationaal kenniscentrum op het vlak van lithografie te opereren. Brabant kenmerkt zich door haar materiaaltechnieken en makersplaatsen, zoals het Textiellab, Ekwc, en Glaslab. Met de komst van een kenniscentrum op het gebied van lithografie versterkt de provincie zich in deze unieke positie. Binnen het project wordt kennis en kunde uitgewisseld met diverse partners, waaronder Make Eindhoven en St. Joost.

Dit sluit tevens aan  bij de ambitie om drukkunst te borgen als Unesco Immaterieel Erfgoed. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft in november 2021 bekendgemaakt dat de drukkunst is opgenomen in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De initiatiefnemers van deze bijschrijving zijn het Nederlands Steendrukmuseum, GRID Grafisch Museum in Groningen en het Huis van het Boek in Den Haag. 

 Nederlands Steendrukmuseum

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie staat positief tegenover de ambitie van het Nederlands Steendrukmuseum om een maakmuseum te worden op het gebied van lithografie. Dit is volgens haar een welkome aanvulling op het Brabantse aanbod van maakmusea en maakplaatsen. De commissie acht de artistieke kwaliteit van het project geborgd door de betrokkenheid van de meesterdrukker Gertjan Forrer en van relevante partijen als AKV|St. Joost en Make Eindhoven. Zij staat positief tegenover de ambitie van de aanvrager om met dit project het ambacht van lithografie aan toekomstige generaties door te geven. Zij spreekt daarnaast van een gedegen opgezet leertraject. Ook constateert de commissie dat de ontwikkeling van het leertraject en van het LithoLab bijdraagt aan de versterking van de positie van het museum in het Brabantse culturele veld, zowel richting samenwerkingspartners als ten behoeve van het publiek.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/362

Meer weten over het ontwikkelen van een leertraject met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden