Mies-en-Scène is een intiatief van theatermaker Michèle Rijzewijk. Sinds 2016 maakt zij sociaal-maatschappelijk documentaire-theater in Eindhoven en omgeving. Niet-acteurs vertellen hun eigen verhalen over hun eigen ervaringen. Authentieker kan het niet.

Kennisvouchertraject

Om de balans tussen artistieke kwaliteit en zakelijke kwaliteit te verbeteren zet Michèle Rijzewijk een kennisvoucher in. Voor de zakelijke ondersteuning wordt Peter Roosen als coach betrokken. Door middel van een organisatiescan wordt het traject toegespitst op Mies-en-Scène. Aan de hand van de organisatiescan en de bijbehorende gesprekken stelt Mies-en-Scène een artistieke meerjarenvisie op, die onder begeleiding van de coach wordt vertaald in een realistische en zakelijke meerjarenvisie. Deze vormt de basis voor het meerjarig ondernemingsplan. Vervolgens wordt er onderzocht welke fondsen aansluiten bij het werk van Mies-en-Scène, en is er begeleiding bij het opstellen en indienen van een projectsubsidie-aanvraag. Met feedback van fondsen en verworven inzichten wordt het meerjarig ondernemingsplan verder uitgewerkt en verdiept.

Borgen van maakpraktijk

Middels de inzet van theater weet Mies-en-scène onderling begrip in lokale gemeenschappen te bewerkstelligen. De methode die artistiek leider Michèle Rijzewijk ontwikkelde is succesvol gebleken. Daarom wil ze deze breder inzetbaar en overdraagbaar maken. Haar werkwijze bestaat uit het interviewen van mensen uit de buurt, en het daaruit selecteren van verhalen. Die worden samengebracht in een script dat door Michèle of een lokale jonge theatermaker vorm krijgt in een repetitieproces, en resulteert in een kleine reeks voorstellingen. Door coproductie met andere theaters, workshopprojecten op scholen en het delen van de werkwijze met jonge makers, wil Mies-en-scene deze werkwijze verder voet aan de grond laten krijgen in Brabant.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie ziet in Michèle Rijzewijk een gedreven en ambitieuze theatermaker die op geheel eigen wijze onderling begrip in lokale gemeenschappen weet te bewerkstelligen middels de inzet van theater.  De commissie is te spreken over de manier waarop de theatermaker maatschappelijke verhalen weet te vertalen naar een artistiek product. Mede op basis van het gesprek met de aanvrager is de commissie er in voldoende mate van overtuigd dat dit project bijdraagt aan de beoogde ontwikkeling: het duurzaam borgen van de maakpraktijk van Mies-en-scene. De resultaten uit het recente Kennisvoucher-traject bieden volgens de commissie een gedegen basis voor de te ondernemen stappen, zoals de coproductie met andere theaters, de inzet van personele kracht op zakelijk en communicatief vlak en het delen van de werkwijze met jonge makers. De commissie kijkt met belangstelling uit naar de manier waarop Michèle haar methodiek weet uit te werken, zodat ze haar unieke werkwijze deelbaar en overdraagbaar kan maken.

De volledige aanvraag voor de subsidie impulsgelden vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/371

De volledige aanvraag voor de kennisvoucher vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr KV/2020/062

Meer weten over het borgen van je maakpraktijk met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden