Onomatopee is een eigenzinnig hedendaags platform voor kunst, vormgeving (design) en literatuur. Ze bespeelt een projectruimte, uitgeverij en public cultural meeting space in Eindhoven waar tentoonstellingen, publicaties en evenementen worden geïnitieerd, geproduceerd en gedeeld met lokaal, regionaal en internationaal publiek. De poëtische, kritische en onderzoekende houding typeert Onomatopee en uit zich in prikkelende projecten die een cultuurbewust, politiek geëngageerd en kunstliefhebbend publiek trekken.

Professionalisering

Met een bijdrage uit de impulsgelden investeert Onomatopee in fondsenwerving, verbreding van de financieringsmix, impact, marketing en communicatie, en talentontwikkeling. Onomatopee vergroot haar zichtbaarheid en bereik als uitgeverij en platform, en deelt als kennispartner haar kennis met de culturele sector in Brabant en daarbuiten. Zodat de jarenlange expertise, kennis en inhoud die op dit moment huist binnen Onomatopee – op het gebied van publicaties, programma en presentatie – ook buiten haar deuren kan resoneren en een betekenisvolle en verbindende rol kan vervullen binnen de Brabantse cultuursector.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De adviescommissie heeft kennisgenomen van de urgentie om, na een pioniersfase, de organisatie te professionaliseren en ziet dat hier reeds enkele stappen in zijn gezet. Zij staat positief tegenover het aantrekken van een zakelijk leider, om zo de profilering en acquisitie richting stakeholders te versterken. Bovendien spreekt zij haar waardering uit over de ontwikkeling die Onomatopee de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de relaties die zij in korte tijd heeft opgebouwd.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/330

Meer weten over het professionaliseren van je organisatie met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden