Afgelopen 20 jaar is Oss Cultureel uitgegroeid tot een succesvolle theaterorganisatie. Nu wil zij zich meer laten leiden door wat er speelt in de omgeving en vraaggericht te werk gaan. Voor deze organisatieontwikkeling ontvangt Oss Cultureel een bijdrage uit de impulsgelden. 

Foto: Cultuurklunen, gemaakt door Van Assendelft Fotografie.

Het project

Met de impulsbijdrage wil Oss Cultureel zich ontwikkelen tot een meer vraaggerichte theaterorganisatie welke actief inspeelt op de lokale samenleving en haar verhalen. Dat doet zij middels versterking van het betrokken team en het ontwikkelen van de community-functie. Daarnaast zet Oss Cultureel zich in voor het intensiveren van bestaande én aangaan nieuwe samenwerkingsverbanden met culturele en maatschappelijke partijen.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover de transitie die de aanvrager wil maken naar een meer vraaggerichte theaterorganisatie welke actief inspeelt op de lokale samenleving en haar verhalen. Ze waardeert het reflectief vermogen van de stichting en heeft er voldoende vertrouwen in dat de ontwikkeling die met dit project in gang wordt gezet een extra impuls geeft aan de beoogde transitie.

De volledige aanvraag is terug te vinden in het publieke overzicht van aanvragen, onder nr. IMP/2021/T1/327.

Rol van Kunstloc Brabant

In het voortraject om te komen tot de aanvraag heeft adviseur Joosje Duindam geadviseerd over de uitwerking van de activiteiten om te komen tot de beoogde ontwikkeling.

Wil je meer weten over subsidie impulsgelden voor je organisatie?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden