Podium C ziet het als taak om kunstenaars en social designers en de juiste veranderopgaves met elkaar te verbinden. Met het oog op de klimaatdoelstellingen wordt het idee om bomen te planten breed gedragen. Toch verloopt dit proces niet zo soepel als gewenst en noodzakelijk is. Kunstenaars kunnen het bewustzijn om nut en noodzaak van bomen planten te vergroten.

Bomen over bomen

Om deelnemers actief aan het planten te krijgen en in te voeren in het nut van bomen en struiken hebben vormgevers Cathelijne Montens en Krijn Christiaansen een aantal excursies ontwikkeld. Fenomenen, gebruiken en verhalen die horen bij het aanplanten van bomen, vormen hiervoor de aanleiding. Iedere excursie haakt in op een bijzonder facet en opent je ogen voor een belangrijke hoeveelheid ‘restruimte’ waarin aangeplant kan worden. Voor elke plantactie wordt een excursie ontwikkeld en een toegewijde gids uitgenodigd. Door burgers, beleidsmakers en belanghebbenden deel uit te laten maken van het aanplantproces en te informeren over kansen en rechten, maak je ze mede-eigenaar.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De commissie spreekt haar waardering uit voor de inzet van Podium C om, door het betrekken van kunstenaars in het project, bewustwording bij beleidsmakers en publiek rondom een maatschappelijk vraagstuk te vergroten. De artistieke kwaliteit van het project acht de commissie geborgd door de betrokken kunstenaars Cathelijne Monten en Krijn Christiaansen. Zij ziet dat door het creëren van grotere zichtbaarheid kansen worden gecreëerd ten behoeve van de structurele inzet van makers bij het agenderen en effectief oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr IMP/2021/T1/350

Meer weten over het betrekken van kunstenaars bij maatschappelijke vraagstukken met impulsgelden?

Neem contact met mij op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden