Sectie-C is een van de grootste creatieve broedplaatsen in Brabant, waar ruim 250 kunstenaars, vormgevers en ambachtslieden hun werkplaatsen huisvesten. Jaarlijks worden tijdens de Dutch Design Week zeer succesvol ontwerpers op Sectie C uitgelicht. De behoefte van andere disciplines op het terrein groeit om voor hen vergelijkbare aandacht te realiseren. Daarbij heeft de nieuwe eigenaar, die het terrein in 2019 kocht, aangegeven samenwerking met de Stichting Sectie-C aan te willen gaan om de broedplaats te behouden en verder uit te bouwen. Met de impulsbijdrage wil Sectie-C een kick-start maken met een jaarrond interdisciplinair cultureel programma, om de locatie te positioneren als verbindende cultuurplek en bij te dragen aan de zichtbaarheid van de makers. 

Foto: Max Kneefel

Het project

De broedplaats startte in 2010 op een voormalig industrieterrein van 4 ha grond in Eindhoven. Inmiddels vertegenwoordigt Sectie-C een hechte gemeenschap van makers en een grote diversiteit aan disciplines en ondersteunende bedrijven. Tot nu toe beperken de publiekstrekkers van deze locatie zich tot (de zeer succesvolle) openstelling van ontwerpateliers tijdens de Dutch Design Week, het Bier & Big Festival en de Atelier Sales dagen. 

Stichting Sectie-C wil de kwaliteit die ze jaarlijks laten zien tijdens de Dutch Design Week uitbouwen en zichtbaarder maken richting alle disciplines die te vinden zijn op het terrein. Ook wil de stichting van een ad hoc openstelling naar een structureel en jaarrond aanbod, met een voorjaar-/zomerprogramma op het buitenterrein en een herfst-/winterprogramma in binnenruimtes en ateliers. Daartoe wil zij een ambitieus creatief programma ontwikkelen, waarin de stichting zelf een curerende rol aanneemt en samenwerkt met een programmamaker en externe partijen. Deze opschaling en culturele ontsluiting positioneert Sectie C als een plek van blijvende inventiviteit en creatief experiment, een plek van betekenis voor de stad. 

Met de impulsgelden ondersteuning gaat Sectie-C:

  • een cultureel jaarprogramma opzetten (door bestuur i.s.m. een programmamaker) waarbij naast uitbreiding van momentum voor design ook ruimte is voor fotografie, theater, film en muziek;
  • toewerken naar een zelf bedruipend programma voor de komende jaren, waarbij de organisatorische kosten gedekt kunnen worden uit inkomsten;
  • samenwerking uitwerken met eigenaar Focus, vastgoedpartijen en de gemeente door het creatieve kapitaal van het terrein actief te koppelen aan gebiedsontwikkelingplannen;
  • samenwerking uitwerken met externe partijen als Eindhoven365, Eindhoven247, Dutch Design Foundation en maatschappelijke partijen in de buurt om samen te kijken hoe het terrein aantrekkelijker en interessanter kan worden gemaakt.

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie is overtuigd van het belang voor Sectie-C van het creëren van een doorlopend en samenhangend programma-aanbod. Dit is volgens haar van betekenis voor de afzonderlijke makers die er een werkplaats hebben, voor de versterking van de positie die deze makers innemen ten opzichte van de eigenaar van het terrein en voor de spilfunctie die het terrein in kan nemen in het creatieve veld. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de ontwikkeling die met dit project in gang wordt gezet daar een extra impuls aan geeft.

De commissie erkent het belang hiervan om de toekomstbestendigheid van Sectie-C te borgen en haar zichtbaarheid en die van de betrokken makers te vergroten. 

De volledige aanvraag is terug te vinden in het publieke overzicht van aanvragen, onder nr. IMP/2021/T1/326.

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseur Anneke Moors heeft Sectie-C geadviseerd in de aansluiting van de beoogde ontwikkeling op de impulsgeldenregeling en in de voorbereiding van het commissiegesprek.

Wil je meer weten over de versterking van creatieve broedplaatsen met behulp van impulsgelden?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden