Shahar Livne is een conceptueel designer, die met haar projecten aanzet tot kritische reflectie op materiaalgebruik. Na haar afstuderen aan Design Academy Eindhoven in 2017 startte zij op succesvolle wijze haar eigen studio, met prijswinnende ontwerpen, internationale media-aandacht en exposities in gerenommeerde musea als gevolg. Na 4 jaar wil zij zich verder op de kaart zetten als autonoom ontwerper en met een kennisvoucher werken aan een organisatorisch en financieel duurzame beroepspraktijk.

Foto: Ronald Smits

Het kennisvouchertraject

Shahar Livne is expert op het gebied van speculatief design: zij initieert design-projecten die aanzetten tot kritische reflectie over materiaalgebruik, treedt op als spreker en jurylid en is docent aan Design Academy Eindhoven. Door middel van een gelaagde methodologie van conceptueel materiaalonderzoek brengt zij verhalen over de materialen tot leven. Met haar werk wil zij een breed publiek inzicht geven in het functioneren van de wereld als complex samenhangend systeem en discussie stimuleren over duurzaamheid en sociale en ecologische issues. 

Al vanaf haar afstuderen in 2017 krijgt Shahar Livne veel erkenning en aandacht van internationale media en musea op het gebied van design, wordt zij genoemd als groot aanstormend talent en zelfs als een van de 100 meest invloedrijke creatieven (Icon Magazine, 2018-2019). Ook wordt zij vanwege haar expertise veelvuldig benaderd door grote merken. Deze grote en positieve aandacht leidt nog niet automatisch tot een sterke financiële positie van haar studio. Zij ervaart een drempel in het onderhouden van een constante relatie met bestaande en potentiële klanten om vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten te genereren. Door meer in te zetten op de zakelijke kant van haar studio - gerichte pr & acquisitie, fondsenwerving en netwerkvorming - wil zij een duurzame basis leggen onder haar beroepspraktijk.

Met ondersteuning van Creative Agency Frisky gaat Shahar Livne de komende periode aan de slag met een leertraject over verkoopmanagement, branding en financieel management. Daarnaast zal worden ingezet op gerichte aanvragen voor subsidies en fondsen en het vergroten van haar netwerk van fabrikanten, om te kunnen komen tot opschaling van high level producten. 

Concreet wordt dit traject gekoppeld aan drie projecten van Shahar Livne: 1) de lancering van een nieuw textielproject i.s.m. TextielLab in september/oktober 2021; 2) een nieuw zelf geïnitieerd project waarin het potentieel van het materiaal Olivine als CO2-absorberend materiaal wordt onderzocht; 3) een samenwerkingsproject over de gezondheidsvoordelen van forest bathing en geuren i.s.m. Studio Som. 

Met behulp van dit kennisvouchertraject wil Shahar Livne zich meer op de kaart zetten als autonoom ontwerper en haar ondernemerschap gericht en duurzaam maken. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucheraanvraag. De commissie ziet een heldere leervraag die logisch voortvloeit uit de stappen die de aanvrager op dit moment zet. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2021/079.

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor de professionalisering van je beroepspraktijk?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met een kennisvoucher