Shahar Livne is een conceptueel designer, die met haar projecten aanzet tot kritische reflectie op materiaalgebruik. Na haar afstuderen aan Design Academy Eindhoven in 2017 startte zij op succesvolle wijze haar eigen studio, met prijswinnende ontwerpen, internationale media-aandacht en exposities in gerenommeerde musea als gevolg. Na 4 jaar wil zij zich verder op de kaart zetten als autonoom ontwerper en met een kennisvoucher werken aan een organisatorisch en financieel duurzame beroepspraktijk.

Foto: Ronald Smits

Het kennisvouchertraject

Shahar Livne is expert op het gebied van speculatief design: zij initieert design-projecten die aanzetten tot kritische reflectie over materiaalgebruik, treedt op als spreker en jurylid en is docent aan Design Academy Eindhoven. Door middel van een gelaagde methodologie van conceptueel materiaalonderzoek brengt zij verhalen over de materialen tot leven. Met haar werk wil zij een breed publiek inzicht geven in het functioneren van de wereld als complex samenhangend systeem en discussie stimuleren over duurzaamheid en sociale en ecologische issues. 

Al vanaf haar afstuderen in 2017 krijgt Shahar Livne veel erkenning en aandacht van internationale media en musea op het gebied van design, wordt zij genoemd als groot aanstormend talent en zelfs als een van de 100 meest invloedrijke creatieven (Icon Magazine, 2018-2019). Ook wordt zij vanwege haar expertise veelvuldig benaderd door grote merken. Deze grote en positieve aandacht leidt nog niet automatisch tot een sterke financiële positie van haar studio. Zij ervaart een drempel in het onderhouden van een constante relatie met bestaande en potentiële klanten om vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten te genereren. Door meer in te zetten op de zakelijke kant van haar studio - gerichte pr & acquisitie, fondsenwerving en netwerkvorming - wil zij een duurzame basis leggen onder haar beroepspraktijk.

Met ondersteuning van Creative Agency Frisky gaat Shahar Livne de komende periode aan de slag met een leertraject over verkoopmanagement, branding en financieel management. Daarnaast zal worden ingezet op gerichte aanvragen voor subsidies en fondsen en het vergroten van haar netwerk van fabrikanten, om te kunnen komen tot opschaling van high level producten. 

Concreet wordt dit traject gekoppeld aan drie projecten van Shahar Livne: 1) de lancering van een nieuw textielproject i.s.m. TextielLab in september/oktober 2021; 2) een nieuw zelf geïnitieerd project waarin het potentieel van het materiaal Olivine als CO2-absorberend materiaal wordt onderzocht; 3) een samenwerkingsproject over de gezondheidsvoordelen van forest bathing en geuren i.s.m. Studio Som. 

Met behulp van dit kennisvouchertraject wil Shahar Livne zich meer op de kaart zetten als autonoom ontwerper en haar ondernemerschap gericht en duurzaam maken. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie Impulsgelden staat positief tegenover deze kennisvoucheraanvraag. De commissie ziet een heldere leervraag die logisch voortvloeit uit de stappen die de aanvrager op dit moment zet. De commissie heeft er voldoende vertrouwen in dat de begeleiding van en kennisdeling met de gekozen coach zal bijdragen aan de versterking van het cultureel ondernemerschap van de aanvrager. 

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2021/079.

Wil je meer weten over een kennisvoucher voor de professionalisering van je beroepspraktijk?

Neem gerust contact met me op.

dit kan ook met een kennisvoucher

Kennisvouchers 2022

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Kennisvouchers 2022

Vloeistof

ondernemingsplan ontwikkelen
Vloeistof

Trots54

cultureel maatschappelijk ondernemen
Trots54

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Peerke Malschaert

positionering en organisatieontwikkeling
Peerke Malschaert

Laura de Vos | Body of Art

ontwikkeling zakelijk leiderschap
Laura de Vos | Body of Art

Lieke Anna

fotograaf geeft vorm aan documentaire
Lieke Anna

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Jos Klarenbeek

professionaliseringsslag en zichtbaarheid
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

ontwikkelen van duurzame beroepspraktijk
Shahar Livne

Rogier de Nijs

positionering en professionalisering
Rogier de Nijs

Jeroen Kant

marktverkenning en positionering
Jeroen Kant

Manifestations

duurzame samenwerking met potentiële financiers
Manifestations

Stoute Schoenen

ondernemingsplan en financieringsmix
Stoute Schoenen

Oortwolk

strategie en positionering
Oortwolk

Katinka Versendaal | The Eatelier

visie en strategie
Katinka Versendaal | The Eatelier

Temporary Art Centre

organisatieontwikkeling
Temporary Art Centre

Kasboek

versterken artistieke praktijk
Kasboek

Shirley Dap | Heal

professionalisering ontwerppraktijk
Shirley Dap | Heal

Eleni Ploumi

internationaal netwerk
Eleni Ploumi

Academie voor Beeldvorming

versterken zakelijke organisatie
Academie voor Beeldvorming

Chagall

positionering en strategie
Chagall

Marieke van de Ven

positionering en versteviging van netwerk
Marieke van de Ven

Charlotte Driessen

ontwikkeling tot sterke filmproducent
Charlotte Driessen

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Niels Hoebers

toekomstgericht ondernemerschap
Niels Hoebers

Perla van Kessel

werken aan de eigen artistieke waarde-propositie
Perla van Kessel

Wiosna van Bon

zoeken naar samenhang en heldere ontwikkelperspectieven
Wiosna van Bon

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

LaMelis

langetermijnvisie ontwikkelen en verstevigen marktpositie
LaMelis

Pier15 skatepark

toekomstbestendige herstructurering
Pier15 skatepark

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

Kranen/Gille

strategische visie
Kranen/Gille

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Envisions

ontwikkelen van een ondernemingsplan
Envisions

Festival Circolo

verhuizing en herpositionering
Festival Circolo

Smart Design to Market

actiegericht marketingplan
Smart Design to Market

Chassé Cultuurfonds

plan van aanpak en intern draagvlak
Chassé Cultuurfonds

Jola Hesselberth

uitbreiden digitale technieken en ondernemersvaardigheden
Jola Hesselberth

Marieke Vromans

profilering, positionering en marketingstrategie
Marieke Vromans

Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

bepalen missie en bedrijfsmodel
Toekomstvisie Erasmus Festival Brabant

Volumetric video | Dutch Rose Media

duurzame financieringsmodellen ontwikkelen
Volumetric video | Dutch Rose Media

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

Dyane Donck

werken aan een marktstrategie
Dyane Donck

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

pluswhat talentenprogramma | wedowe

overtuigende partnerstrategie
pluswhat talentenprogramma | wedowe

Urban Matterz

missie en visie uitwerken tot strategie
Urban Matterz

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

Jenny Ymker

omgevingsanalyse en communicatiestrategie
Jenny Ymker

Beeld | Merk

profilering van een centrum voor de kunsten
Beeld | Merk

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

Bouwmeester Donck

aandacht besteden aan pr en marketing
Bouwmeester Donck

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Generatie Zuid

professionaliseren door planmatig te werk te gaan
Generatie Zuid