Creatief ondernemer Shirley Dap is eigenaresse van HEAL interior design. Ze is gefascineerd door de invloed van omgevingen op het gevoel van welbevinden. Voor opdrachtgevers in de gezondheidszorg, bedrijven, horeca, scholen en particulieren werkt ze aan omgevingen die een positief effect hebben op wellbeing.

Professionalisering

Met een kennisvoucher werkt Shirley Dap aan het aanbrengen van focus in haar werkpraktijk. Aandacht wordt besteed aan prioritering, planning, prijsstelling en het stellen van midden- en lange-termijndoelstellingen. Dit helpt Shirley haar groende klantengroep beter te bedienen, en haar doelgroepen uit te breiden.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2020/054.

Wil je meer weten over het inzetten van een kennisvoucher voor professionalisering?

Neem dan contact met mij op.

dit kan ook met een kennisvoucher