Vloeistof is een in 2000 door Yuri Bongers en Anja Reinhardt opgericht (dans)gezelschap, gehuisvest in Tilburg, geworteld in het Brabantse, werkend door het hele land met regelmatig ook voorstellingen buiten Nederland. Vanuit een ambitie om het korte termijn, operationele werken om te zetten in een gedegen langetermijnaanpak, deed het duo een kennisvoucher-aanvraag om tot een ondernemingsplan te komen.

Vloeistof

Klein bepakt maar ‘well organized’ initieert en maakt Vloeistof voorstellingen specifiek voor de publieke ruimte met uitstapjes naar voorstellingen voor reguliere theaters en scholen. In sommige (kleinere) producties zijn Yuri en Anja de performers, voor andere projecten worden - wanneer nodig - artistieke en productionele medewerkers aangetrokken (onder andere dansers, componist, productieleiding, pr-medewerker). 

Kennisvoucher

Beide choreografen/dansers zijn sinds de oprichting verantwoordelijk voor zowel de artistieke als de zakelijke leiding. In de praktijk is het werk vooral praktisch en operationeel. Met de kennisvoucher wordt het duo in staat gesteld om een coachingstraject te starten en onder leiding van een externe coach nadrukkelijker aandacht te besteden aan de langetermijnvisie en -aanpak van het gezelschap.

Onder leiding van een coach willen Anja en Yuri onderzoeken op welke manier zij o.a. over een lange(re) periode de financieringsmogelijkheden en -kansen beter kunnen analyseren en verwerven; een stevige marketing- en communicatiestrategie ontwikkelen en komen tot een bruikbaar bedrijfsplan voor de komende jaren. Vloeistof gaat daartoe samenwerken met coach Dick den Hollander. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie staat positief tegenover de kennisvoucher-aanvraag gericht op een gedegen ondernemingsplan ten behoeve van het versterken van het cultureel ondernemerschap. De commissie is te spreken over de invulling van de artistieke visie van Vloeistof alsook de wijze waarop het gezelschap dicht bij haar positionering blijft.

Rol Kunstloc Brabant

Kunstloc Brabant heeft geadviseerd in de insteek en opzet van deze kennisvoucher-aanvraag.

De volledige aanvraag vind je in het overzicht van aanvragen op onze website: nr. KV/2019/021.

Meer weten over het ontwikkelen van een langetermijnvisie met een kennisvoucher?

Neem contact met mij op.

Dit kan ook met een kennisvoucher