Anne Ligtenberg en Mats Horbach richten zich op design in het sociale domein. Met hun ontwerpstudio’s hebben zij als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergroten en bij te dragen aan de vermenselijking van de maatschappij. Door de jaren heen hebben Anne en Mats een bottom-up design-methodiek, ‘wisdom of the crowd’, ontwikkeld. Hiermee worden met behulp van beeldende elementen en in nauwe samenwerking met de gebruikers, abstracte sociale vraagstukken bespreekbaar gemaakt. De impulsbijdrage voor het project #YouToo wordt ingezet om hun methodiek te verfijnen, uit te bouwen en inzichtelijk te maken voor anderen. Parallel hieraan gaan ze een businessplan ontwikkelen voor de herpositionering van hun studio’s.  

Foto: Anne & Mats

Het project

Seksueel misbruik is, ondanks cijfers die aantonen dat in Nederland 33% van de vrouwen en 8% van de mannen het heeft meegemaakt, een thema waarover discussie collectief wordt vermeden. Ook veel hulpverleners op het gebied van seksueel misbruik ervaren handelingsverlegenheid. 

In nauwe samenwerking met Blauwe Maan (gespecialiseerde hulporganisatie voor slachtoffers van seksueel misbruik) zorgprofessionals en slachtoffers gaan Anne Ligtenberg en Mats Horbach het online platform #YouToo? ontwikkelen. Dit platform komt tot stand dankzij ‘crowdfunding van informatie’ van het collectief en beoogt uit te groeien tot een catalogus van adviezen, tips en ervaringen die alle hulpverleners kunnen helpen. 

Op basis van werksessies met slachtoffers, ervaringsdeskundigen en hulpverleners, wordt informatie opgehaald voor het platform. Hierop wordt een verbeeldende designmethodiek toegepast en getoetst bij experts uit het werkveld. Aan de hand van uitkomsten uit thematische werksessies wordt de content op het platform aangevuld en aangescherpt en wordt visualisering toegevoegd. Het platform wordt gelanceerd tijdens het symposium ‘Je staat niet alleen’ van Blauwe Maan, waar het relevante werkveld aanwezig is. Parallel aan de ontwikkeling van het #YouToo?-platform werken Anne en Mats aan de uitbreiding van hun relaties, hun businessmodel en kennisdeling op hun website over het proces en de designmethodiek. 

Waarom een bijdrage uit de impulsgelden?

De Adviescommissie is overtuigd van de onderscheidende bijdrage van de in Brabant gevestigde designers aan het Brabantse cultuursysteem en zij ziet dat de ontwikkeling die met dit project wordt ingezet hier een extra impuls aan geeft. Zij noemt de aanvragers voorbeeldstellend in de manier waarop zij maatschappelijke vraagstukken zorgvuldig en in samenspraak met relevante partijen onderzoeken en bevragen. 

De commissie spreekt haar waardering uit voor de rol die de designers willen vervullen op het gebied van social design. Zij constateert dat het inzichtelijk en deelbaar maken van de methodologie voor andere social designers en het ontwikkelen van de website als visitekaartje richting toekomstige opdrachtgevers een logische stap is in de positionering van de studio’s.

De volledige aanvraag vind je in het publieke overzicht van aanvragen op onze website: nr. IMP/2021/325.

Rol van Kunstloc Brabant

Adviseurs Anneke Moors en Atty Bax hebben Anne Ligtenberg en Mats Horbach geadviseerd over de aansluiting van de beoogde ontwikkeling op de impulsgeldenregeling en bij de aanscherping van de aanvraag en voorbereiding op het commissiegesprek.

Wil je meer weten over de inzet van kunst & cultuur in de zorg met behulp van de impulsgelden?

Neem gerust contact met ons op.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden