Projecten

Wij zetten ons in voor het brede kunst- en cultuurveld in Noord-Brabant, van basisschoolleerling tot professionele maker. Ook stimuleren we de inzet van kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, duurzaamheid en de zorg. We doen dit door het bieden van expertise, netwerk en toegang tot financiële ondersteuning. Bekijk hier aan welke projecten wij hebben bijgedragen.

Bekijk projecten met/over
of zoek op

Kennisvouchers 2022

Deze 9 makers zetten externe expertise in voor een concrete leervraag met een kennisvoucher uit de impulsgelden van Provincie Noord-Brabant.
Kennisvouchers 2022

AIR De Missie

Zorginstelling Park Zuiderhout zet i.s.m. Stedelijk Museum Breda een interactief residentieprogramma op dat een voorbeeld is voor de synergie tussen ouderenzorg en kunst.
AIR De Missie

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2022

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.
Impulsgelden 2021

Paleis voor Volksvlijt

Het Paleis voor Volksvlijt en de Verkadefabriek (Den Bosch) investeren samen duurzaam in de totstandkoming van nieuwe Volkstheater producties, waarbij het maakproces vertrekt vanuit de verhalen van stadsbewoners.
Paleis voor Volksvlijt

Vloeistof

Dansgezelschap Vloeistof heeft de ambitie om het korte termijn, operationele werken om te zetten in een gedegen langetermijnaanpak.
Vloeistof

De Kleinkijk Academie

Hoe kunnen mensen met een meervoudige handicap genieten van kunst en cultuur? Zorgorganisatie Severinus in Veldhoven zet kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer in om hier in de dagelijkse praktijk vorm aan te geven.
De Kleinkijk Academie

Effenaar Smart Venue | Poplab

In het Poplab van Effenaar Smart Venue wordt vooruitstrevende technologie ingezet om concertbezoekers een rijkere muziekervaring te bieden.
Effenaar Smart Venue | Poplab

Trots54

Jesse van den Elsen maakt als artistiek leider van theatergroep Trots54 voorstellingen met talentvolle studenten van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, rondom hun eigen problematiek.
Trots54

Studio Juul Rameau

Beeldend kunstenaar Juul Rameau is ervan overtuigd dat je met kunstinstallaties in het landschap bewust een connectie kunt maken met de natuur. Met een bijdrage uit de impulsgelden test zij hoe dat het best kan.
Studio Juul Rameau

Art in Oisterwijk

Met een bijdrage uit de impulgelden zet Art in Oisterwijk in op participatie van verschillende doelgroepen.
Art in Oisterwijk

Wildpark

Na een korte periode van afwezigheid is jeugdtheaterplatform Wildpark terug en bouwt aan een toekomstbestendige organisatie.
Wildpark

Camilla Blue

Camilla Blue werkt samen met Effenaar Smart Venue om augmented reality (AR) onderdeel te maken van haar liveshows.
Camilla Blue

Peerke Malschaert

Met een kennisvoucher werkt Peerke Malschaert aan de positionering van haar kunstprojecten voor kinderen en jongeren.
Peerke Malschaert

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Filmmaker Xavier van Delft maakt door middel van animaties Brabantse erfgoedverhalen zichtbaar voor een bredere doelgroep.
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.
Gebiedsiconen N69

DeStijl@Tilburg

DeStijl@Tilburg geeft meer bekendheid aan de betekenis van kunstbeweging De Stijl, die haar wortels in Tilburg had.
DeStijl@Tilburg

Kamerata Zuid

Om de markt voor haar producties te vergroten, zet Kamerata Zuid impulsgelden in om haar organisatie te professionaliseren.
Kamerata Zuid

Vantot | Sunseeker

VANTOT ontvangt een bijdrage uit de impulsgelden om prototypes te testen voor innovatieve en dynamische vormen van straatverlichting.
Vantot | Sunseeker

Laura de Vos | Body of Art

Met een kennisvoucher ontwikkelt Laura de Vos haar zakelijk leiderschap voor het choreografisch platform Body of Art.
Laura de Vos | Body of Art

Filmeducatiehub Zuid

Samen met het onderwijs en de culturele sector zoveel mogelijk kinderen, jongeren en (aankomende) docenten in Noord-Brabant en Limburg in aanraking brengen met filmeducatie en beeldgeletterdheid.
Filmeducatiehub Zuid

Lieke Anna

Fotograaf Lieke Anna gaat samen met een filmcoach aan de slag met de vertaalslag van een persoonlijk verhaal naar de realisatie van een documentaire.
Lieke Anna

Zwermers

Zwermers mikt op een vaste plek in het Nederlandse en internationale theaterfestivalcircuit.
Zwermers

Minoux

Theatergezelschap Minoux werkt met een bijdrage uit de impulsgelden aan de artistieke en zakelijke doorontwikkeling van de organisatie.
Minoux

Coup Cura | Mist

Theatermakerscollectief Coup Cura werkt samen met verslavingszorginstantie Novadic-Kentron, onderdeel van Zorg voor de zaak, om muziek en theater in te zetten voor destigmatisering van verslaving.
Coup Cura | Mist

Angela de Weijer

Angela de Weijer maakt een transitie door van geluidskunstenaar naar componist.
Angela de Weijer

New Order of Fashion

Met een bijdrage uit de impulsgelden is het NOoF LAB gestart. Een plek voor kennisdeling en het ontwikkelen van vaardigheden voor circulaire mode-ontwerpers.
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

Met een bijdrage uit de impulsgelden ontwikkelt GlasLab zich verder als innovatieve werkplaats en expertisecentrum.
GlasLab Den Bosch

Sundaymorning@ekwc

Met een bijdrage uit de impulsgelden vergroot S@ekwc de eigen inkomsten met een geefkring, een winkel, en de verhuur van een multifunctionele ruimte.
Sundaymorning@ekwc

Switch2Move

Switch2Move voert met diverse onderwijsinstellingen onderzoek uit naar de preventieve werking van dansinterventies voor mensen met de diagnose Alzheimer.
Switch2Move

Jos Klarenbeek

Met behulp van een kennisvoucher gaat textieldesigner Jos Klarenbeek aan de slag met een professionaliseringsslag en het werken aan de zichtbaarheid van zijn praktijk.
Jos Klarenbeek

Shahar Livne

Met behulp van een kennisvoucher werkt conceptueel designer, Shahar Livne aan het ontwikkelen van een organisatorisch en financieel duurzame beroepspraktijk.
Shahar Livne

Factorium Podiumkunsten | No Joke

Met talentontwikkelingsprogramma NO JOKE vult Factorium een lacune in de Brabantse keten van urban talentontwikkeling.
Factorium Podiumkunsten | No Joke