Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 bekendgemaakt. Aan Kunstloc Brabant en de partnerorganisaties van BrabantStad de taak om een gezamenlijke aanvraag te schrijven. Dit in het kader van de regionale samenwerking op het gebied van cultuureducatie in de nieuwe beleidsperiode. Onlangs hebben bestuurders van BrabantStad zich positief uitgesproken over de koers richting één gezamenlijke aanvraag voor deze landelijke regeling. Op 1 november 2020 moet de aanvraag ingediend worden bij het fonds.

Rol Kunstloc

Als penvoerder is Kunstloc Brabant al acht jaar betrokken bij Cultuureducatie met Kwaliteit. Ook deze derde periode spelen we een belangrijke rol. We vertegenwoordigen bij het schrijven van de aanvraag alle Brabantse gemeenten die deelnemen aan de landelijke regeling met minder dan 90.000 inwoners. Om dit op een goede manier te doen, betrekken we graag wethouders, ambtenaren en intermediairs cultuureducatie bij het schrijven van de aanvraag. Dit deden we voorheen tijdens regionale bijeenkomsten. Helaas dwingt het coronavirus ons dit anders in te richten.

meer over Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024

Heb je vragen over CmK 2021-2024?

Tweewekelijks richten we een online spreekuur in. Tijdens het spreekuur ga je in gesprek met en stel je vragen aan onze adviseurs Max van Alpen (penvoering) of Luana Bergmans (inhoudelijke coördinatie). Je kunt je hier aanmelden voor het eerste online spreekuur.