Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Burgerschap krijgt een steeds prominentere plek in het onderwijs: Het is aangeduid als één van de vier kernleergebieden in het nieuwe curriculum. Cultuureducatie kan hier een waardevolle rol in spelen, want cultuureducatie draagt bij aan de culturele groei van leerlingen. Maar hóe draagt het dan bij?

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. C.G. Jung

Pedagoog Gert Biesta benoemt drie onderwijsdomeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Waarbij met name persoonsvorming als aanleiding wordt genomen om tot betekenisvol onderwijs te komen voor de leerling, in die drie domeinen. Cultuureducatie biedt ons unieke mogelijkheden om dit vorm te gaan geven.

Cultuur is een veelbesproken onderwerp. Iedereen komt ermee in aanraking en toch is het nog steeds lastig om de waarde ervan helder te benoemen. De neiging bestaat om de ander te gaan overtuigen en de legitimatie te vinden in iets ‘anders’ dat meer geaccepteerd en concreet lijkt. Zoals bijvoorbeeld; dat muziek de ontwikkeling van de hersenen stimuleert, alsof het luisteren naar de muziek zelf niet volstaat. De intrinsieke waarde van de cultuurbeleving die vaak onbewust is, wordt dan niet expliciet gemaakt. De ervaring zelf reist echter wel met ons mee en markeren momenten in onze persoonlijke ontwikkeling. De associatie en de verbeelding helpen ons daarbij.

Als verbeeldingskracht een spier zou zijn, dan helpt cultuureducatie om deze spier te trainen. Door te kijken naar de verbeelding van anderen en door onze eigen beelden te kunnen zien en daar vorm en betekenis aan te geven. Waarbij betekenis geven niet gaat om ‘wat betekent dit?’ maar ‘wat vraagt dit van mij?’ en ‘wat doet dit met mij?’. Begrijpen alleen is niet genoeg om te komen tot volwassen handelen. Hiervoor is kennis nodig over waarom iets belangrijk is, waarom iets waarheid is voor onszelf, en waarom wij ergens verantwoordelijkheid voor willen nemen. Kennis van betekenis. Ergens om geven komt niet direct voort uit ons begrijpen. Ergens om geven is ergens om willen geven, hier komt gevoel en perspectief bij kijken. Dit is een existentialistische vorm van ‘begrijpen’. Persoon-willen-zijn. Vanuit verlangen, schoonheid. Schoonheid, waarheid, goedheid. 

Lees meer over het onderzoek naar cultuureducatie en persoonsvorming

Cultuureducatie laat je ontdekken wie je bent, hoe je bent en hoe de ander is.

Bijeenkomsten & aanmelden

In een drietal bijeenkomsten willen we met cultuuraanbieders, intermediairs, leerkrachten en docenten ontdekken wat de begeleiding binnen cultuureducatie gericht op persoonsvorming betekent voor jezelf, jouw praktijk en voor het begeleiden van leraren, leerlingen of studenten.

De bijeenkomsten zijn op woensdagen van 13:30 tot 17:00 uur:

  • 20 maart
  • 3 april 
  • 17 april

Deze training is gericht op cultuuraanbieders, intermediairs, leerkrachten en docenten die werkzaam zijn in/met het PO of VO in Brabant. Zij betalen €270,- exclusief btw voor deze training. Deelnemers van buiten Brabant betalen €450,-.  Aanmelden was mogelijk tot 13 maart 2024.

Meer over cultuureducatie en persoonsvorming