Het was een druk en hectisch jaar schooljaar, waarin CmK 2 is afgerond en CmK 3 is gestart. Scholen hebben na de coronaperiode de draad zo goed mogelijk proberen op te pakken. De NPO gelden worden ingezet om de mogelijk ontstane achterstand weg te werken. In sommige gevallen lijkt het alsof cultuureducatie ook weer op een ander plan is komen te staan… We hebben na dit jaar veel te bespreken. Een moment van reflectie en van afstemming ten aanzien van regeling CmK 3 – ‘professionalisering’.

Programma

15.30 uur | Inloop co-teachers en trainers

16.00 tot 17.30 uur | Deel 1

17.30 tot 18.00 uur | Eten 

18.00 tot 19.00 uur | Deel 2

19.00 tot 19.30 | Drankje

Aanmelden

Wat aan bod komt

 • Vers van de pers
 • Mededelingen 
  • Update vooruitblik naar aanscherping van de regeling 2022 
  • Informatie over offertes en facturen
  • Resultaten evaluaties professionalisering
  • Informatie over de herziening van De Cultuur Loper en de nieuwe website 
 • Wat laat je achter op de lijn van de leerling? Monique Fischer, Jillis Verbeek en Nadine Strang nemen jullie mee in deze opzet
 • Vragen / opmerkingen / inventarisatie van wat er dan nog ligt en ten aanzien van Kunstloc Brabant