Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Samenwerken aan de kwaliteit en toegankelijkheid van amateurkunst in Brabant

Noord-Brabant kent een grote verscheidenheid aan organisaties die zich inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en de toegankelijkheid van amateurkunst. Zij zoeken verbinding zodat zoveel mogelijk Brabanders deel kunnen nemen aan cultuur. Denk daarbij aan clubs, verenigingen, individuele kunstbeoefenaars, zzp’ers, maar ook aan organisaties buiten de cultuurwereld. Door te verbinden en samen te werken kan er pas echt een verschil worden gemaakt. En dat is wat deze organisaties willen doen!

In deze webinar gaan we met een vier partijen in gesprek over hun plannen voor de komende jaren. Wat willen zij bereiken, wat is daarvoor nodig of beter gezegd: wie is daarvoor nodig? Want het gaat in dit geval om organisaties die zich inzetten voor amateurkunst in een gebied dat over gemeentegrenzen heen reikt. In sommige gevallen wordt er zelfs samengewerkt met organisaties uit alle hoeken van de provincie. Hoe zoeken zij verbinding op, en hoe kun jij aanhaken? 

Te gast zijn: 

deDansPunt is een koepel voor amateurdans en maakt verbindingen tussen danser/publiek, professional/amateurs en vraag/aanbod mogelijk.  

Dukebox is het productiehuis voor urban & hiphop in Den Bosch. 

Krachtvoer Theater verbindt verschillende generaties met elkaar door middel van theaterprojecten.  

Korenveld is een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich sterk maken voor de kwaliteit van koorzang in Noord-Brabant. 

Ben jij nieuwsgierig naar hun plannen? Neem dan deel aan onze webinar. Via de chatfunctie kun je vragen stellen, die zoveel mogelijk nog tijdens het webinar worden beantwoord. 

Deze webinar wordt georganiseerd in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant. 

Neem deel aan de webinar

Meerjarenregeling Amateurkunst Provincie Noord-Brabant.

Veel Brabantse amateurkunstorganisaties hebben zich het afgelopen jaar gebogen over hun plannen voor de komende vier jaar. Dat is logisch want er kon dit jaar opnieuw voor vier jaar subsidie aangevraagd worden bij de provincie Brabant. Op 18 november is bekendgemaakt welke amateurkunstorganisaties voor vier jaar financiële ondersteuning krijgen van de provincie Brabant. Tijdens de webinar komen zowel provinciaal gesubsidieerde als niet gesubsidieerde organisaties aan het woord. 

Meer informatie over de meerjarenregeling

Rol Kunstloc

Kunstloc Brabant adviseert de provincie bij de totstandkoming en uitvoering van de regeling. Wij adviseren ook amateurkunstorganisaties bij het doen van een aanvraag, en gaan op visitatie bij de gesubsidieerde amateurkunstorganisaties. Het afgelopen jaar hebben 60 organisaties advies van ons ontvangen over hun aanvragen. Het ging daarbij om onderwerpen zoals de meerjarenplannen, de begroting of de positionering. Amateurkunstorganisaties kunnen verder bij ons terecht voor inhoudelijk advies over bijvoorbeeld zichtbaarheid, financiering en organisatiekracht. Dit geldt voor het hele amateurkunstveld, ook voor organisaties die geen provinciale subsidie ontvangen.

Meer weten over hoe Kunstloc amateurkunst in Brabant ondersteunt?  

Wat is een webinar?

Een webinar is een online seminar waarin je een live presentatie in beeld en geluid kunt volgen. Via de chatfunctie kun je vragen stellen, die zoveel mogelijk nog tijdens het webinar worden beantwoord. Ben je niet in de gelegenheid om de webinar live te volgen? Geef dit aan op het aanmeldformulier, je ontvangt dan de link waarmee je de webinar terug kunt kijken. 

Hoe werkt het?

Als je je hebt aangemeld ontvang je een dag voor aanvang van het webinar een mail met een link en verdere instructies. Je hebt alleen een computer of laptop nodig met geluid en een goede internetverbinding. Voor webinars maken wij gebruik van Microsoft Teams. Het is niet nodig om een app of account van Microsoft te gebruiken. Doe je voor het eerst via Teams mee aan een webinar? Dan kan deze uitleg van pas komen.