Wanneer is een community art project geslaagd en wat heb je daarvoor nodig? Als voorbeeld doken wij in het creatieve proces van theatermaker Vincent van den Elshout en ontrafelden zijn aanpak voor het succesvolle project WIJ - Ode aan de Bossche Volkswijk. Deze korte film neemt je mee in de vijf fases die wij destilleerden uit zijn aanpak.

Film door: Karen Ebert (Sturmfrei Films) - Animaties door: Cesar Schilder

Volg deze fases en kijk hoe het jouw project kan versterken

Fase 1

Onderzoek met een open blik en toon oprechte interesse.

Fase 2

Vertaling naar een artistiek product, zoals een theaterstuk.

Fase 3

Samen creeëren; artistieke inbreng en inbreng van bewoners gaan gelijk op.

Fase 4

De omgeving betrekken en de afstand tussen de voorstelling en het publiek zo klein mogelijk maken.

Fase 5

Verbinding tussen bijvoorbeeld professionals en niet-professionals (vrijetijds- en beroepsspelers) en het verbinden van diverse partijen uit de wijk en hen te benoemen als ambassadeur van het project. 

De kern is het creeëren van eigenaarschap bij de bewoners door te herkennen wat voor hen belangrijk is en door het erkennen van hun situatie.

Op ons platform MEST lees je meer over community art

Heb jij zelf ook een interessante aanpak?

Laat het ons weten!

Wat kunst kan bijdragen aan leefbaarheid in onze wijken

Community Art Brabant

buurtcultuur en social design
Community Art Brabant