Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

De komende vier jaar ontvangen 18 amateurkunstorganisaties steun van de Provincie Noord-Brabant. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft besloten over welke instellingen het jaarlijkse subsidiebedrag van € 614.250,-  wordt verdeeld.

foto: Brabant Koor, © Jostijn Ligtvoet

Deze 18 organisaties met een bovenlokale, regionale of provinciale functie worden van 2021 t/m 2024 ondersteund: 
39Graden (Podium Bloos), Brabant Koor, Brabantse Bond van Muziekverenigingen, Carte Blanche, Corpo Máquina, De Cultuurkantine, deDansPunt, Dukebox, EELT, Koorplein, Krachtvoer Theater, Kunstbende (Bosse Nova), LINK (Factorium Podiumkunsten), Maestro, Orkest Zuid, Popsport, Theaterwerkplaats Tiuri, en Vincents Tekenlokaal (Mommerskwartier).

Met de meerjarige subsidieregeling zorgt de provincie voor continuïteit, zodat organisaties kunnen werken aan de kwaliteit en de toegankelijkheid van amateurkunst. In totaal bedraagt het subsidieplafond € 2.457.000,-. Dat plafond is door de 37 ingediende aanvragen, met een gezamenlijk bedrag van ruim € 4,6 miljoen, ruim overtekend. 

Provincie Noord-Brabant - Amateurkunst

Betrokkenheid en creativiteit

Bij de besluiten over de subsidieverstrekking is Gedeputeerde Staten geadviseerd door de adviescommissie amateurkunst. “De adviescommissie amateurkunst is onder de indruk geraakt van de betrokkenheid en creativiteit van mensen. De diversiteit van de aanvragen was groot. Volgens de commissie mogen we trots zijn op de hoeveelheid verenigingen, gezelschappen en samenwerkingen die we in Brabant hebben. Daar sluit ik me geheel bij aan”, aldus Wil van Pinxteren, gedeputeerde met Cultuur in portefeuille. 

Rol Kunstloc

Kunstloc Brabant adviseert de provincie bij de totstandkoming en uitvoering van de regeling. Wij adviseren ook amateurkunstorganisaties bij het doen van een aanvraag, en gaan op visitatie bij de gesubsidieerde amateurkunstorganisaties. Het afgelopen jaar hebben 60 organisaties advies van ons ontvangen over hun aanvragen. Het ging daarbij om onderwerpen zoals de meerjarenplannen, de begroting of de positionering. Amateurkunstorganisaties kunnen verder bij ons terecht voor inhoudelijk advies over bijvoorbeeld zichtbaarheid, financiering en organisatiekracht. Dit geldt voor het hele amateurkunstveld, ook voor organisaties die geen provinciale subsidie ontvangen.

Ondersteuning van amateurkunst

Webinar Amateurkunst verbonden

Samen met de provincie organiseert Kunstloc op 14 december de webinar Amateurkunst Verbonden. Daar gaan we in gesprek met zowel provinciaal gesubsidieerde als niet gesubsidieerde organisaties.  Zij zullen vertellen over hun plannen voor de komende jaren. Wat willen zij bereiken, wat is daarvoor nodig of beter gezegd: wie is daarvoor nodig? Want het gaat in dit geval om organisaties die zich inzetten voor amateurkunst in een gebied dat over gemeentegrenzen heen reikt. In sommige gevallen wordt er zelfs samengewerkt met organisaties uit alle hoeken van de provincie. Hoe zoeken zij verbinding op, en hoe kun jij aanhaken? 

Meld je aan voor de webinar