Internationale ambities & impulsgelden

Brabant gaat internationaal. Steeds meer makers en organisaties in de kunst- en cultuursector verbreden hun blikveld. Ze richten hun ambities niet alleen maar binnen onze eigen landsgrenzen, maar ook daarbuiten. De impulsgelden stellen hen in staat om hun internationale ambities waar te maken. Hoe ziet dat er precies uit? Ter inspiratie nemen we in dit artikel drie goede voorbeelden onder de loep: Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn.

artikel door Iris van den Boezem

In onze provincie valt veel moois te ontdekken op het gebied van kunst en cultuur. Dat delen we niet alleen met elkaar, binnen de provinciegrenzen, maar ook met de rest de wereld. De culturele sector is bij uitstek een internationale sector: de wereld is het speelveld van makers en culturele organisaties. Meer zichtbaarheid over de grens betekent meer bezoekers in onze provincie en een verbreding van het publiek en internationaal netwerk van makers en organisaties. Het provinciale impulsgeldenprogramma biedt Brabantse makers en organisaties de ruimte om kansen op internationaal vlak te onderzoeken en te benutten. Zo werken we aan een sterke infrastructuur voor de kunst- en cultuursector. Inmiddels maakte al een fiks aantal makers en organisaties hier gebruik van. Hieronder lichten we drie inspirerende voorbeelden uit.

Zwermers: “We trekken in steeds grotere cirkels de wereld in om telkens weer te landen in Tilburg.”

Zwermers is een Tilburgs performance-gezelschap, onder artistieke leiding van Inez Wolters en Paul van de Waterlaat. De mens en zijn omgeving staat centraal in het werk van Zwermers. Hoe verhoudt de mens zich tot andere mensen, dieren, dingen, huizen, waarden en normen? Interactie maakt het leven mooier, makkelijker en soms juist moeilijker. Het gezelschap bevraagt die relaties continu in haar werk.

Zwermers doorliep een kennisvouchertraject en ontvangt sinds 2020 subsidie impulsgelden. Eerder deed Zwermers ook al een succesvolle crowdfunding-campagne (met ondersteuning uit de impulsgelden).

Bouwen aan een internationaal netwerk

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag impulsgelden doorliep Zwermers met behulp van een kennisvoucher uit het impulsgeldenprogramma een coachingstraject met Arthur Kok. Dat traject was gericht op professionalisering van hun organisatie. De aanvraag voor impulsgelden-subsidie die het gezelschap vervolgens deed, was daar een logisch vervolg op. De subsidie gebruikt Zwermers onder meer voor artistieke en zakelijke (kennis)ontwikkeling en voor onderzoek naar een hybride organisatiestructuur.

Het gezelschap bouwt sinds 2020 verder aan haar internationale netwerk. Daarvoor beginnen ze in buurlanden België en Duitsland, als basis voor verdere groei. Door te spelen op twee festivals in België (Theater op de Markt en de Gevleugelde Stad) en in een goed bezocht theater in Hannover (Theater an der Glocksee) toont Zwermers de voorstelling Pan~//Catwalk aan internationaal publiek. Daarnaast nodigen ze andere programmeurs uit tijdens hun verblijf in het buitenland, om hun netwerk in beide landen verder uit te breiden. Zo vergroot dit Brabantse gezelschap haar internationale zichtbaarheid en zet zij mede Brabant cultureel op de kaart.

foto: Jostijn Ligtvoet

Bouwen aan een internationaal netwerk

Inez Wolters van Zwermers: Over vijf jaar wil Zwermers een gevestigd internationaal performance-gezelschap zijn met een stevige thuisbasis in Tilburg en Brabant. 2020 is hierin een belangrijk en mooi jaar; we spelen met onze performance Pan~ // Catwalk in het hoofdprogramma van Oerol. Dat zorgt nu al voor meer zichtbaarheid. Daarnaast hebben we onze eerste internationale boekingen in België en Duitsland.

We willen vanaf nu elk jaar ‘uitzwermen’, zowel nationaal als internationaal, om telkens weer thuis te komen. Om hier, in Tilburg, opnieuw te creëren. Over vijf jaar zijn er hopelijk nog veel meer mede-Zwermers en trekken we in steeds grotere cirkels de wereld in om telkens weer te landen in Tilburg.”

Rosemary & Garlic: Internationale wegbereiders voor andere Brabantse bands

Folk, indie, singer-songwriter en zelfs elektronica: op Rosemary & Garlic valt eigenlijk geen label te plakken. Anne van den Hoogen (uit het Brabantse plaatsje Lith) wist zich via Popronde, het Brabantse talentontwikkelingsprogramma Proud of the South (voorloper van de Music Hub Brabant) en later de showcasefestivals Eurosonic/Noorderslag, SXSW (USA), The Great Escape (UK) en het Reeperbahn festival in Hamburg (DE) steeds vaker in de internationale kijker te spelen.

Rosemary & Garlic ontvangt sinds 2019 subsidie impulsgelden.

Data van internationale doelgroep

Tijd voor een extra stap vooruit, vond Rosemary & Garlic. En dan vooral een stap waarmee de band de internationale groei zelf nóg beter kan beïnvloeden. Met dat doel in het achterhoofd, vroeg Rosemary & Garlic in 2019 een subsidiebijdrage uit de impulsgelden aan. Hoe ging de band vervolgens te werk? Om te beginnen keken ze samen met data-analisten goed naar hun fans, luisteraars en potentieel publiek. Op basis daarvan kon Rosemary & Garlic haar richting bepalen. Conclusie was dat bij deze band, haar fans en haar muziek een persoonlijke aanpak past. Een aanpak, waarbij de band haar luisteraars echt leert kennen. Met de impulsgelden vergroten de bandleden hun eigen praktische kennis. Bijvoorbeeld over hoe je data vergaart en inzet, over internetmarketing en het werken aan een actieve fanbase.

En het heeft effect. Een mooi voorbeeld daarvan speelde zich afgelopen juni af, toen de band een live EP uitbracht. De plaat werd opgenomen in Hamburg en in Amsterdam. Dit album bereikte een grotere doelgroep, en het is ook nog eens via Noisetrade gratis - maar wel in ruil voor een e-mailadres - internationaal als download aangeboden. Dit leverde meer dan duizend blijvende abonnees uit verschillende landen op voor de nieuwsbrief.

De kennis die Rosemary & Garlic buiten onze landsgrenzen opdoet, deelt de band vervolgens weer met de Brabantse muzieksector. Bijvoorbeeld tijdens workshops en lezingen bij een bijeenkomst van talentontwikkelingstraject Music Hub Brabant en bij lokale initiatieven als Breda’s Most Wanted.

Data van internationale doelgroep

Manager Jasper van den Dobbelsteen:
"Rosemary & Garlic gebruikt de impulsgelden om de grote groep volgers, die de band al via onder andere Spotify bereikte, sterker aan zich te verbinden. Door nieuwe muziek op te nemen, door sterk te investeren in digitale marketing en kennis over data-onderzoek is de directe fanbase enorm gegroeid.”

Teun van Irsel - adviseur bij Kunstloc Brabant:
"Op het moment dat acts hun internationaal potentieel benutten zijn dat een soort wegbereiders voor anderen. Binnen de impulsgelden vinden we kennisdeling erg belangrijk. Rosemary & Garlic is vanwege de bijdrage uit de impulsgelden in staat om te experimenteren met een data-driven marketingmodel. Die aanpak is normaal binnen de context van een groot label, maar voor individuele artiesten is dit vaak lastig en kostbaar. Door de opgedane kennis te delen met het veld wordt deze manier van werken voor meer individuele artiesten bereikbaar."

Nabuurs&VanDoorn: Bouwen aan internationaal netwerk versterkt nationale positie

Kunstenaarsduo Inge Nabuurs en Erwin van Doorn timmert al een tijd internationaal aan de weg. Hun werk is eigenzinnig, met een bijzonder thematisch en formeel karakter. Persoonlijk, oprecht en confronterend. De laatste tijd concentreren ze zich op onder meer film, zeefdrukken, interventies en artist talks.

Nabuurs&VanDoorn ontving in 2017 subsidie impulsgelden en doorloopt momenteel een kennisvoucher-traject.

Internationale profilering op expertise

In 2017 ontvingen ze subsidie impulsgelden voor artistieke doorontwikkeling en zakelijke professionalisering van hun beroepspraktijk. Dankzij deze subsidie vergrootte Nabuurs&VanDoorn haar online én offline zichtbaarheid. Offline doordat er tijd kon worden gestoken in acquisitie voor nieuwe tentoonstellingslocaties. Zo breidde het duo bekendheid uit buiten haar bestaande netwerk. Daardoor kwam het kunstenaarsduo in beeld bij onder meer Documenta in Kassel (Duitsland), Onderzoeksplatform FILTER (Hamburg & Detroit), Black Box Visual Arts (Chili) en Centre d’Art Contemporaine (Genève).

Doordat Nabuurs&VanDoorn door nieuwe partijen werd uitgenodigd voor artistiek onderzoek, kon het duo bovendien nieuwe werken produceren en haar beroepspraktijk verstevigen. De website is dankzij de impulsgelden omgebouwd naar een online platform. Via dit publicatieplatform presenteert en verspreidt Nabuurs&VanDoorn experimentele kennis op de gebieden van kunst, cultuur en het publieke domein. Zo positioneert het duo zich internationaal als expert op dit vlak. Momenteel doorloopt het kunstenaarsduo een kennisvoucher-traject om met ondersteuning van een externe coach te werken aan een strategie om de gecreërde kansen te verzilveren.

Inge Nabuurs: “De toekenning van de subsidie impulsgelden was voor ons de start van een nieuwe ontwikkeling: het aanscherpen en realiseren van een langetermijnplanning en werken naar een stip aan de horizon. Het heeft gezorgd voor uitbreiding en versterking van ons internationale netwerk. Hierdoor ontstonden er nieuwe kansen voor samenwerkingen, die we ook al in de praktijk hebben gebracht. Dat deden we niet alleen vanuit ons atelier in Eindhoven, maar in 2017 onder meer in Kassel tijdens Documenta 14, in een kunstenaarskolonie in Frederiksoord (Drenthe), in Detroit en in Brussel. Mede dankzij impulsgelden konden we zo het project ‘Zwischenlandschaften 3’ produceren en doorontwikkelen.

 

Door aanwezig te zijn in het buitenland doen we kennis op en wisselen we kennis uit. Dat maakt ons ook weer interessant voor partijen uit het Nederlandse kunstklimaat. Een aantal van deze geïnteresseerden, zoals kunstenaars, galeries en musea, verwelkomden we inmiddels in onze studio. Mede dankzij de ondersteuning uit de impulsgelden hebben we een aantal duurzame, internationale relaties kunnen opbouwen.

Internationalisering gaat overigens niet alleen over het versterken en uitbreiden van je werk. Het gaat óók om de internationale aansluiting van je werk en de mate waarin jouw visuele taal wordt begrepen in andere landen. Er zijn meerdere niveaus waar je je op moet richten, om structurele veranderingen in gang te zetten. Dat is een continu proces.”

Impuls voor de cultuursector en voor Brabant

De subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling biedt een maker of culturele organisatie de mogelijkheid een toekomstbestendige ontwikkeling in gang te zetten, bijvoorbeeld door te investeren in internationale samenwerkingen of presentatiemomenten. Het biedt hen de kans om (internationaal) te groeien en internationale bekendheid te verwerven. Dat versterkt niet alleen de eigen beroepspraktijk of organisatie, maar het levert ook kansen op voor onze provincie: ambassadeurs en internationale uitstraling voor de provincie, creatieve uitwisseling en samenwerking in en met onze provincie en nieuw publiek. Dat versterkt de Brabantse kunst- en cultuursector en stimuleert de ontwikkeling van creativiteit in Brabant. En dat is van belang, zeker voor een regio van kennis en innovatie. Zo beogen we een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

Het impulsgeldenprogramma sluit aan bij de provinciale en landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van internationalisering. Denk hierbij aan de proeftuin internationalisering binnen het Regioprofiel Cultuur BrabantStad (waarbij de B5-gemeenten, provincie en Kunstloc Brabant samenwerken) die een bijdrage ontvangt van het ministerie van OCW.

Meer makers en organisaties die aan hun internationale ambities werken met een subsidiebijdrage uit de impulsgelden

DansBrabant, Michiel van der Kley, Club Solo, 013 / WOO HAH!, Solar World Cinema, SEA Foundation, BioArt Laboratories, Cecilia Vissers, Stg. Kunst in de Heilige Driekhoek, Paul Bogaers, Charles van Otterdijk, Paul Segers, The Ruggeds, Jameszoo, PARK, Eindhoven Maker Faire, Martin & Inge Riebeek, TEMKO, ROBOT LOVE (Stg. Niet Normaal), De Fabriek, Manifestations (Stg. Art & Technology), Rogier Telderman / Stg. Powered by TINC, Ensemble VONK, Jan Koen Lomans, AIR Netwerk Brabant, International Vocal Competition, Lisanne van Hek, Jenny Ymker, Richard van Kruysdijk, Sander van Bussel / Stg. Human Rights Tattoo, Alexandra Crouwers, Mirte van Duppen, This is LOVSKI, Tilburg Dansstad, Monique Broekman, Stijn Peeters.

Een deel van deze makers en organisaties is na de subsidiebijdrage uit de impulsgelden doorgegroeid naar financiering door investeringsfonds Brabant C.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringinstrumenten, waaronder de subsidie impulsgelden, kennisvouchers en crowdfunding. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

AIR De Missie

artist in residency op Park Zuiderhout
AIR De Missie

Impulsgelden 2022

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Impulsgelden 2022

Impulsgelden 2021

mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de impulsgelden
Impulsgelden 2021

Paleis voor Volksvlijt

nieuwe publieksgroepen betrekken met volkstheater
Paleis voor Volksvlijt

De Kleinkijk Academie

kunst deel maken van dagelijkse praktijk gehandicaptenzorg
De Kleinkijk Academie

Effenaar Smart Venue | Poplab

innovatie in live-muziekbeleving
Effenaar Smart Venue | Poplab

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Studio Juul Rameau

Art in Oisterwijk

inzet op participatie
Art in Oisterwijk

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Wildpark

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Camilla Blue

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

animaties van Brabantse erfgoedverhalen
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Gebiedsiconen N69

kunstwerken vertellen verhaal breuklijn
Gebiedsiconen N69

DeStijl@Tilburg

culturele identiteit regio belichten
DeStijl@Tilburg

Kamerata Zuid

professionalisering van de organisatie
Kamerata Zuid

Vantot | Sunseeker

dynamische straatverlichting
Vantot | Sunseeker

Filmeducatiehub Zuid

versterking filmeducatie en beeldgeletterdheid in het onderwijs
Filmeducatiehub Zuid

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Zwermers

Minoux

artistieke en zakelijke doorontwikkeling
Minoux

Coup Cura | Mist

destigmatisering van verslaving
Coup Cura | Mist

Angela de Weijer

transitie van geluidskunstenaar naar componist
Angela de Weijer

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
New Order of Fashion

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
GlasLab Den Bosch

Sundaymorning@ekwc

verduurzaming eigen inkomsten
Sundaymorning@ekwc

Switch2Move

onderzoek naar effect dansinterventies
Switch2Move

Factorium Podiumkunsten | No Joke

nieuw trainingsprogramma voor urban talent
Factorium Podiumkunsten | No Joke

Nederlandse Breaking League

professionalisering urban infrastructuur
Nederlandse Breaking League

Zout (voorheen Zuiderlucht)

uitbreiding naar Noord-Brabant
Zout (voorheen Zuiderlucht)

Dansnest

professionalisering van organisatie
Dansnest

Stijn Peeters

versterken beeldende praktijk
Stijn Peeters

Café Theater Festival Tilburg

professionalisering en positionering
Café Theater Festival Tilburg

Gebouw-T | Young Creations

publiekswerking met jongeren
Gebouw-T | Young Creations

A.F.Th. van der Heijdenhuis

realisatie schrijvershuis
A.F.Th. van der Heijdenhuis

SEA Foundation

internationale werkbezoeken
SEA Foundation

PARK

interdisciplinair randprogramma
PARK

Spruit

professionalisering van organisatie
Spruit

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
KONT

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
 Nabuurs&VanDoorn

De Creatieve Code

leerlijn creatief programmeren
De Creatieve Code

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Dock Zuid

Tilt

professionaliseringsslag van literair productiehuis
Tilt

Zout (voorheen Hertog Zout)

versterking van positie ten opzichte van opdrachtgevers
Zout (voorheen Hertog Zout)

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Sounding Bodies

Corpo Máquina

uitbreiding talentontwikkeling
Corpo Máquina

Tilburg Dansstad

internationale profilering
Tilburg Dansstad

Mathijs Leeuwis

zakelijke ontwikkeling van de beroepspraktijk
Mathijs Leeuwis

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Grafisch Atelier Den Bosch

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Dat wat blijft | Monique Broekman

Geertruidskerk

religieus erfgoed als cultureel platform
Geertruidskerk

Sound of Europe Festival

inhoudelijke en zakelijke doorontwikkeling
Sound of Europe Festival

Museum Krona

impulsbijdrage voor publieksverbreding
Museum Krona

Stormkamers | Tg Nomen

doorontwikkeling artistiek onderzoeksmiddel
Stormkamers | Tg Nomen

Kapellenbaan

een recreatieve route langs vier hedendaagse kunstkapellen
Kapellenbaan

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
ALL-EEN | MoveToMeet

Bio Mirror

ontwerpend onderzoek naar stressverlagende materiaaloppervlakken
Bio Mirror

Kunst & Geluk

professionalisering binnen de zorg- en welzijnssector
Kunst & Geluk

Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

platform voor ruimtelijke opgaven stad & land
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

Common Ground

kunst als motor ontwikkeling Landgoed Assisië
Common Ground

Autarkh III

van extreme metalband naar elektroakoestisch trio
Autarkh III

Agrivalley

ontwikkeling van een duurzame en hybride beroepspraktijk
Agrivalley

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
This is LOVSKI

Het Groote Hoofd

ontwikkeling professioneel theaterbedrijf
Het Groote Hoofd

Landkunst Dal van de Kleine Beerze

innovatief opdrachtgeverschap door landcoöperatie
Landkunst Dal van de Kleine Beerze

Minitopia

interventies en publicatie over nieuwe woonvormen
Minitopia

Popsport Brabant 2020

talentontwikkeling in de popmuziek
Popsport Brabant 2020

Bram Stadhouders

doorontwikkeling van succesvol makerschap
Bram Stadhouders

Kaapstad 2020

doorontwikkeling festivalorganisatie
Kaapstad 2020

RAUWKOST

professionalisering en lokale inbedding
RAUWKOST

Paviljoen Ongehoorde Muziek

bestendigen broedplaats voor kwetsbare muziek
Paviljoen Ongehoorde Muziek

Muzikale Broedplaats Paradox

artistieke invulling van makershuis
Muzikale Broedplaats Paradox

Brass 'n Woods Festival

nieuw publiek voor blaasmuziek
Brass 'n Woods Festival

BROET

professionalisering en herpositionering
BROET

Weeshuisjes

toolkit nieuwe bestemming voor verweesd erfgoed
Weeshuisjes

Blind Walls Gallery | Graphic Matters

muurschilderingen als Bredaas icoon
Blind Walls Gallery | Graphic Matters

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Kunstplan Ecodorp Boekel

Sannety | Lisanne van Hek

doorstart van muzikale carrière
Sannety | Lisanne van Hek

PLYGRND.city

jongeren inspireren met urban culture minidocumentaires
PLYGRND.city

Nationaal Monument Kamp Vught

aansluiting actualiteit met vernieuwde presentatie
Nationaal Monument Kamp Vught

Wij zijn 13

013 als relevante cultuurplek voor jongeren
Wij zijn 13

Eva van Pelt

verduurzaming artistieke en zakelijk beroepspraktijk
Eva van Pelt

Draaimolen Festival

doorontwikkeling en verdieping dancefestival
Draaimolen Festival

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
Aus Berlin

De Nieuwe Vorst

aan de slag met publiekswerking
De Nieuwe Vorst

The Dutch Institute of Food & Design

ontwikkelen platform voor food-designers
The Dutch Institute of Food & Design

Kunst aan de Groene Corridor

mensen betrekken bij leefomgeving
Kunst aan de Groene Corridor

Alexandra Crouwers

versterking internationale positie
Alexandra Crouwers

New Dutch Connections

nieuwe samenwerkingen en maatschappelijke partners
New Dutch Connections

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Document Series | Kristel van Issum

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Nishant Bhola | World of Dance

Theater van de Stad

participatie in programmering De Lievekamp
Theater van de Stad

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Copper Views

Superland | Matthijs Bosman

openbreken van de voedselketen
Superland | Matthijs Bosman

Artist in Residence platform Brabant

samenwerking tussen Artist in Residence programma's
Artist in Residence platform Brabant

Capella Brabant

nieuwe samenwerkingsprojecten en grotere naamsbekendheid
Capella Brabant

I like school and school likes me

kunstenaar neemt intrek in middelbare school
I like school and school likes me

Future Cities

verrijken ontwikkeling van mbo'ers
Future Cities

Cor Unum

professionaliseringslag
Cor Unum

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Vonk

Cacao Expo

effect inzichtelijk maken van programmering
Cacao Expo

Theaterwerkplaats Tiuri

professionele bewegings-theaterwerkplaats
Theaterwerkplaats Tiuri

Garden of Resonance

verbinding kunst, wetenschap en techniek
Garden of Resonance

Brabant Menu

overbruggen gat tussen professioneel cultuuraanbod en vraag van scholen
Brabant Menu

Bureau Pees | Peter Dictus

productiehuis voor sociaal-maatschappelijk amateurtheater
Bureau Pees | Peter Dictus

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
IVC 2.0

De tijd van je leven

kunstactiviteiten tegen eenzaamheid ouderen
De tijd van je leven

Urbanlicious, back to the future

doorgaande leerlijn cultuureducatie voor vmbo
Urbanlicious, back to the future

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
LunaLunaLuna | Kultoer

Kings of Colors Festival

werken aan een sterk artistiek profiel
Kings of Colors Festival

Zwarte Vleugels | Niels Duffhues

versteviging van beroepspraktijk
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
De Fabriek

Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

hedendaagse kunst verbinden met religieus en cultuurhistorisch erfgoed
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

Jan van Duijnhoven

beroepspraktijk naar een hoger niveau tillen
Jan van Duijnhoven

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
Studio Gebroed

The Design of Spatial Well-being

onderzoek om ontwerpfilosofie te valideren
The Design of Spatial Well-being

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Encounter | Joost van Wijmen

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
Human Rights Tattoo

De Link

ontwikkeling van producerende rol
De Link

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
Make it - Jazz Festival Tilburg

PopMonument on Tour

schaalvergroting door uitbreiding festivallocaties
PopMonument on Tour

N65 als etalage

koppel kwekers aan kunstenaars
N65 als etalage

Museum Jan Cunen

art-based learning als educatieve pijler
Museum Jan Cunen

Muziek uit de toren

educatief programma rondom de Lambertustoren
Muziek uit de toren

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
MASS production

Rosemary & Garlic

doorontwikkeling naar zelfvoorzienende act
Rosemary & Garlic

Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

aandacht voor bijzonder erfgoed in ons straatbeeld
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

Dansen met de vijand

reizende expo over Roosje Glaser
Dansen met de vijand