Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Het eerste - digitale - NICE overleg van 2021 stond in het teken van de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit. 64 lokale intermediairs en adviseurs cultuureducatie werden door adviseurs van Kunstloc geïnformeerd over actuele ontwikkelingen.

Onderwerpen uitgelicht

In het eerste uur gingen we vooral in op de herziening van De Cultuur Loper, het online instrument Evi 2.0, de regionetwerken en professionalisering. Adviseur Robin Brugman leidde het gesprek in goede banen en adviseur Marlijn Gelsing bracht reacties vanuit de chat in. Na afloop ging de groep uiteen in informele ‘kletscafés’ waar verschillende onderwerpen de revue passeerden.

De registratie van het gezamenlijke deel is hieronder terug te kijken:

Wordt vervolgd...

Uit reacties van deelnemers horen we terug dat er - bij aanvang van de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit - behoefte is aan extra verdieping. Bijvoorbeeld rondom het online instrument Evi 2.0, professionalisering en andere trajecten voor scholen, zoals De Culturele Ladekast. We nemen dit mee in diverse vervolgbijeenkomsten. Zoals tijdens de online training ‘Versterken en borgen van cultuuronderwijs met Evi’ op 27 en 31 mei.

Over NICE

Ieder half jaar organiseert Kunstloc Brabant voor het Netwerk Intermediairs Cultuureducatie (NICE) een overleg. Lokale intermediairs uit diverse Brabantse gemeenten ontmoeten elkaar en wisselen kennis uit over actuele ontwikkelingen rondom cultuureducatie.

Meer weten over NICE of Cultuureducatie met Kwaliteit?

Neem contact op met mij.