Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Internationale ambities & impulsgelden

Brabant gaat internationaal. Steeds meer makers en organisaties in de kunst- en cultuursector verbreden hun blikveld. Ze richten hun ambities niet alleen maar binnen onze eigen landsgrenzen, maar ook daarbuiten. De impulsgelden stellen hen in staat om hun internationale ambities waar te maken. Hoe ziet dat er precies uit? Ter inspiratie nemen we in dit artikel drie goede voorbeelden onder de loep: Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn.

artikel door Iris van den Boezem

In onze provincie valt veel moois te ontdekken op het gebied van kunst en cultuur. Dat delen we niet alleen met elkaar, binnen de provinciegrenzen, maar ook met de rest de wereld. De culturele sector is bij uitstek een internationale sector: de wereld is het speelveld van makers en culturele organisaties. Meer zichtbaarheid over de grens betekent meer bezoekers in onze provincie en een verbreding van het publiek en internationaal netwerk van makers en organisaties. Het provinciale impulsgeldenprogramma biedt Brabantse makers en organisaties de ruimte om kansen op internationaal vlak te onderzoeken en te benutten. Zo werken we aan een sterke infrastructuur voor de kunst- en cultuursector. Inmiddels maakte al een fiks aantal makers en organisaties hier gebruik van. Hieronder lichten we drie inspirerende voorbeelden uit.

Zwermers: “We trekken in steeds grotere cirkels de wereld in om telkens weer te landen in Tilburg.”

Zwermers is een Tilburgs performance-gezelschap, onder artistieke leiding van Inez Wolters en Paul van de Waterlaat. De mens en zijn omgeving staat centraal in het werk van Zwermers. Hoe verhoudt de mens zich tot andere mensen, dieren, dingen, huizen, waarden en normen? Interactie maakt het leven mooier, makkelijker en soms juist moeilijker. Het gezelschap bevraagt die relaties continu in haar werk.

Zwermers doorliep een kennisvouchertraject en ontvangt sinds 2020 subsidie impulsgelden. Eerder deed Zwermers ook al een succesvolle crowdfunding-campagne (met ondersteuning uit de impulsgelden).

Bouwen aan een internationaal netwerk

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag impulsgelden doorliep Zwermers met behulp van een kennisvoucher uit het impulsgeldenprogramma een coachingstraject met Arthur Kok. Dat traject was gericht op professionalisering van hun organisatie. De aanvraag voor impulsgelden-subsidie die het gezelschap vervolgens deed, was daar een logisch vervolg op. De subsidie gebruikt Zwermers onder meer voor artistieke en zakelijke (kennis)ontwikkeling en voor onderzoek naar een hybride organisatiestructuur.

Het gezelschap bouwt sinds 2020 verder aan haar internationale netwerk. Daarvoor beginnen ze in buurlanden België en Duitsland, als basis voor verdere groei. Door te spelen op twee festivals in België (Theater op de Markt en de Gevleugelde Stad) en in een goed bezocht theater in Hannover (Theater an der Glocksee) toont Zwermers de voorstelling Pan~//Catwalk aan internationaal publiek. Daarnaast nodigen ze andere programmeurs uit tijdens hun verblijf in het buitenland, om hun netwerk in beide landen verder uit te breiden. Zo vergroot dit Brabantse gezelschap haar internationale zichtbaarheid en zet zij mede Brabant cultureel op de kaart.

foto: Jostijn Ligtvoet

Bouwen aan een internationaal netwerk

Inez Wolters van Zwermers: Over vijf jaar wil Zwermers een gevestigd internationaal performance-gezelschap zijn met een stevige thuisbasis in Tilburg en Brabant. 2020 is hierin een belangrijk en mooi jaar; we spelen met onze performance Pan~ // Catwalk in het hoofdprogramma van Oerol. Dat zorgt nu al voor meer zichtbaarheid. Daarnaast hebben we onze eerste internationale boekingen in België en Duitsland.

We willen vanaf nu elk jaar ‘uitzwermen’, zowel nationaal als internationaal, om telkens weer thuis te komen. Om hier, in Tilburg, opnieuw te creëren. Over vijf jaar zijn er hopelijk nog veel meer mede-Zwermers en trekken we in steeds grotere cirkels de wereld in om telkens weer te landen in Tilburg.”

Rosemary & Garlic: Internationale wegbereiders voor andere Brabantse bands

Folk, indie, singer-songwriter en zelfs elektronica: op Rosemary & Garlic valt eigenlijk geen label te plakken. Anne van den Hoogen (uit het Brabantse plaatsje Lith) wist zich via Popronde, het Brabantse talentontwikkelingsprogramma Proud of the South (voorloper van de Music Hub Brabant) en later de showcasefestivals Eurosonic/Noorderslag, SXSW (USA), The Great Escape (UK) en het Reeperbahn festival in Hamburg (DE) steeds vaker in de internationale kijker te spelen.

Rosemary & Garlic ontvangt sinds 2019 subsidie impulsgelden.

Data van internationale doelgroep

Tijd voor een extra stap vooruit, vond Rosemary & Garlic. En dan vooral een stap waarmee de band de internationale groei zelf nóg beter kan beïnvloeden. Met dat doel in het achterhoofd, vroeg Rosemary & Garlic in 2019 een subsidiebijdrage uit de impulsgelden aan. Hoe ging de band vervolgens te werk? Om te beginnen keken ze samen met data-analisten goed naar hun fans, luisteraars en potentieel publiek. Op basis daarvan kon Rosemary & Garlic haar richting bepalen. Conclusie was dat bij deze band, haar fans en haar muziek een persoonlijke aanpak past. Een aanpak, waarbij de band haar luisteraars echt leert kennen. Met de impulsgelden vergroten de bandleden hun eigen praktische kennis. Bijvoorbeeld over hoe je data vergaart en inzet, over internetmarketing en het werken aan een actieve fanbase.

En het heeft effect. Een mooi voorbeeld daarvan speelde zich afgelopen juni af, toen de band een live EP uitbracht. De plaat werd opgenomen in Hamburg en in Amsterdam. Dit album bereikte een grotere doelgroep, en het is ook nog eens via Noisetrade gratis - maar wel in ruil voor een e-mailadres - internationaal als download aangeboden. Dit leverde meer dan duizend blijvende abonnees uit verschillende landen op voor de nieuwsbrief.

De kennis die Rosemary & Garlic buiten onze landsgrenzen opdoet, deelt de band vervolgens weer met de Brabantse muzieksector. Bijvoorbeeld tijdens workshops en lezingen bij een bijeenkomst van talentontwikkelingstraject Music Hub Brabant en bij lokale initiatieven als Breda’s Most Wanted.

Data van internationale doelgroep

Manager Jasper van den Dobbelsteen:
"Rosemary & Garlic gebruikt de impulsgelden om de grote groep volgers, die de band al via onder andere Spotify bereikte, sterker aan zich te verbinden. Door nieuwe muziek op te nemen, door sterk te investeren in digitale marketing en kennis over data-onderzoek is de directe fanbase enorm gegroeid.”

Teun van Irsel - adviseur bij Kunstloc Brabant:
"Op het moment dat acts hun internationaal potentieel benutten zijn dat een soort wegbereiders voor anderen. Binnen de impulsgelden vinden we kennisdeling erg belangrijk. Rosemary & Garlic is vanwege de bijdrage uit de impulsgelden in staat om te experimenteren met een data-driven marketingmodel. Die aanpak is normaal binnen de context van een groot label, maar voor individuele artiesten is dit vaak lastig en kostbaar. Door de opgedane kennis te delen met het veld wordt deze manier van werken voor meer individuele artiesten bereikbaar."

Nabuurs&VanDoorn: Bouwen aan internationaal netwerk versterkt nationale positie

Kunstenaarsduo Inge Nabuurs en Erwin van Doorn timmert al een tijd internationaal aan de weg. Hun werk is eigenzinnig, met een bijzonder thematisch en formeel karakter. Persoonlijk, oprecht en confronterend. De laatste tijd concentreren ze zich op onder meer film, zeefdrukken, interventies en artist talks.

Nabuurs&VanDoorn ontving in 2017 subsidie impulsgelden en doorloopt momenteel een kennisvoucher-traject.

Internationale profilering op expertise

In 2017 ontvingen ze subsidie impulsgelden voor artistieke doorontwikkeling en zakelijke professionalisering van hun beroepspraktijk. Dankzij deze subsidie vergrootte Nabuurs&VanDoorn haar online én offline zichtbaarheid. Offline doordat er tijd kon worden gestoken in acquisitie voor nieuwe tentoonstellingslocaties. Zo breidde het duo bekendheid uit buiten haar bestaande netwerk. Daardoor kwam het kunstenaarsduo in beeld bij onder meer Documenta in Kassel (Duitsland), Onderzoeksplatform FILTER (Hamburg & Detroit), Black Box Visual Arts (Chili) en Centre d’Art Contemporaine (Genève).

Doordat Nabuurs&VanDoorn door nieuwe partijen werd uitgenodigd voor artistiek onderzoek, kon het duo bovendien nieuwe werken produceren en haar beroepspraktijk verstevigen. De website is dankzij de impulsgelden omgebouwd naar een online platform. Via dit publicatieplatform presenteert en verspreidt Nabuurs&VanDoorn experimentele kennis op de gebieden van kunst, cultuur en het publieke domein. Zo positioneert het duo zich internationaal als expert op dit vlak. Momenteel doorloopt het kunstenaarsduo een kennisvoucher-traject om met ondersteuning van een externe coach te werken aan een strategie om de gecreërde kansen te verzilveren.

Inge Nabuurs: “De toekenning van de subsidie impulsgelden was voor ons de start van een nieuwe ontwikkeling: het aanscherpen en realiseren van een langetermijnplanning en werken naar een stip aan de horizon. Het heeft gezorgd voor uitbreiding en versterking van ons internationale netwerk. Hierdoor ontstonden er nieuwe kansen voor samenwerkingen, die we ook al in de praktijk hebben gebracht. Dat deden we niet alleen vanuit ons atelier in Eindhoven, maar in 2017 onder meer in Kassel tijdens Documenta 14, in een kunstenaarskolonie in Frederiksoord (Drenthe), in Detroit en in Brussel. Mede dankzij impulsgelden konden we zo het project ‘Zwischenlandschaften 3’ produceren en doorontwikkelen.

 

Door aanwezig te zijn in het buitenland doen we kennis op en wisselen we kennis uit. Dat maakt ons ook weer interessant voor partijen uit het Nederlandse kunstklimaat. Een aantal van deze geïnteresseerden, zoals kunstenaars, galeries en musea, verwelkomden we inmiddels in onze studio. Mede dankzij de ondersteuning uit de impulsgelden hebben we een aantal duurzame, internationale relaties kunnen opbouwen.

Internationalisering gaat overigens niet alleen over het versterken en uitbreiden van je werk. Het gaat óók om de internationale aansluiting van je werk en de mate waarin jouw visuele taal wordt begrepen in andere landen. Er zijn meerdere niveaus waar je je op moet richten, om structurele veranderingen in gang te zetten. Dat is een continu proces.”

Impuls voor de cultuursector en voor Brabant

De subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling biedt een maker of culturele organisatie de mogelijkheid een toekomstbestendige ontwikkeling in gang te zetten, bijvoorbeeld door te investeren in internationale samenwerkingen of presentatiemomenten. Het biedt hen de kans om (internationaal) te groeien en internationale bekendheid te verwerven. Dat versterkt niet alleen de eigen beroepspraktijk of organisatie, maar het levert ook kansen op voor onze provincie: ambassadeurs en internationale uitstraling voor de provincie, creatieve uitwisseling en samenwerking in en met onze provincie en nieuw publiek. Dat versterkt de Brabantse kunst- en cultuursector en stimuleert de ontwikkeling van creativiteit in Brabant. En dat is van belang, zeker voor een regio van kennis en innovatie. Zo beogen we een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

Het impulsgeldenprogramma sluit aan bij de provinciale en landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van internationalisering. Denk hierbij aan de proeftuin internationalisering binnen het Regioprofiel Cultuur BrabantStad (waarbij de B5-gemeenten, provincie en Kunstloc Brabant samenwerken) die een bijdrage ontvangt van het ministerie van OCW.

Meer makers en organisaties die aan hun internationale ambities werken met een subsidiebijdrage uit de impulsgelden

DansBrabant, Michiel van der Kley, Club Solo, 013 / WOO HAH!, Solar World Cinema, SEA Foundation, BioArt Laboratories, Cecilia Vissers, Stg. Kunst in de Heilige Driekhoek, Paul Bogaers, Charles van Otterdijk, Paul Segers, The Ruggeds, Jameszoo, PARK, Eindhoven Maker Faire, Martin & Inge Riebeek, TEMKO, ROBOT LOVE (Stg. Niet Normaal), De Fabriek, Manifestations (Stg. Art & Technology), Rogier Telderman / Stg. Powered by TINC, Ensemble VONK, Jan Koen Lomans, AIR Netwerk Brabant, International Vocal Competition, Lisanne van Hek, Jenny Ymker, Richard van Kruysdijk, Sander van Bussel / Stg. Human Rights Tattoo, Alexandra Crouwers, Mirte van Duppen, This is LOVSKI, Tilburg Dansstad, Monique Broekman, Stijn Peeters.

Een deel van deze makers en organisaties is na de subsidiebijdrage uit de impulsgelden doorgegroeid naar financiering door investeringsfonds Brabant C.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringinstrumenten, waaronder de subsidie impulsgelden, kennisvouchers en crowdfunding. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Indientermijn impulsgelden | Wat je écht moet weten

De belangrijkste informatie over de procedure en de vereiste documenten voor je aanvraag impulsgelden helder op een rij.

24 november 2021
Indientermijn impulsgelden | Wat je écht moet weten

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code