Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Twaalf nieuwe cultuuraanjagers startten afgelopen voorjaar op verschillende plekken in de provincie met het ontwikkelen van culturele projecten. Gestationeerd bij 10 centra voor de kunsten, pakken zij lokaal de regie op het gebied van community art. Deze projecten zijn artistieke antwoorden op maatschappelijke vragen die leven bij bewoners of specifieke doelgroepen zoals zorgbehoevenden. Mestmag.nl doet een voorstelrondje.

Geschreven door Simone Vos, foto's door Irma Bulkens Fotografie

Brabant is landelijk gezien de koploper bij het inzetten van cultuurprojecten om de kwaliteit van samenleven te verbeteren. Zo opende de provincie in 2011 al het eerste Buurtcultuurfonds; een fonds om burgerinitiatieven op het gebied van cultuur te stimuleren. In Brabant zijn al bijna honderd projecten met deze Buurtcultuurfondsen gerealiseerd. Woningcorporaties, bewoners, makers, fondsen, onderwijs en overheden werken hier samen in het grootste community art netwerk van Nederland: Community Art Brabant. De leefbaarheid in wijken en cultuur zijn zo verbonden in een unieke samenwerking.

Wat zijn cultuuraanjagers?

Om de kwaliteit van deze projecten te waarborgen, zijn goedopgeleide kartrekkers en netwerkers van belang. Daarom zijn 12 cultuuraanjagers opgeleid en aangesteld bij Centra voor de Kunsten door heel Brabant. Deze aanjagers gaan de wijken in, leggen contacten, maken plannen, organiseren de financi‘n en cošrdineren de uitvoer van de projecten. Ze volgden het afgelopen half jaar een intensief trainingstraject van CAL-XL (landelijk laboratorium voor kunst & samenleving), waarin ervaren makers en aanjagers als gastdocent hen leerden om een eigen project stap voor stap te ontwikkelen dat het verschil kan maken in een wijk of bij een doelgroep. De cultuuraanjagers leerden hoe ze op het raakvlak van kunst en maatschappelijke ontwikkeling projecten kunnen beoordelen, aanjagen en ontwikkelen. Daarnaast stond de ontwikkeling van vaardigheden en kennis voor het inzetten van community art projecten lokaal centraal.

Wat is community art dan?

Bij community art staat de verbinding tussen kunst en de samenleving centraal. Het is een kunstdiscipline, die artistieke kwaliteit heeft en een maatschappelijk belang dient. Dit gebeurt door kunstenaars, organisaties en buurtbewoners samen te laten werken en het doel ervan is onder meer nieuwe duurzame connecties in een wijk cre‘ren. Community art is bedoeld om de leefbaarheid in buurten te verbeteren, doelgroepen te empoweren en/of de identiteit van een gebied te versterken. In dit artikel stellen de cultuuraanjagers zich voor en vertellen ze over hun missie als cultuuraanjager in Brabant. Maak kennis met:

Lidwijn & Manita - De Muzerije - 's-Hertogenbosch

De Muzerije maakt vanaf 6 oktober plek voor het community art project De Boschveld 'Wereld' Keuken. Dit houdt in dat bewoners van de wijk Boschveld in Den Bosch in een tijdelijke, mobiele keuken hun favoriete recepten maken. Nieuwe wijkbewoners, die de taal nog niet eigen zijn, vinden hun weg naar de Boschveld wereldkeuken. Zij koken mee en leren al 'kokenderwijs' de Nederlandse taal. Aanjager van dit project is Lidwin van Grunsven. Ze vertelt over de cursus die ze volgden: 'Het was een cursus met veel inspirerende voorbeelden die zijn onderbouwd met een theoretisch kader. De cursusleiders hebben veel praktijkervaring en na deze cursus kon ik aan de slag in de wijk om met bewoners community art te maken.' Manita is aanjager bij het project Schaduw en Licht in de wijk 't Zand Noord West. In dit project gaan wijkbewoners meewerken aan de herinrichting van de verlichting van de wijk. Hierbij houden de bewoners met hun project ook contact met de gemeente, waardoor de community breed draagvlak krijgt. Tijdens de training voor cultuuraanjager leerde Manita te denken als doener en organisator. 'Alle aspecten die daarbij komen kijken, zijn aan bod gekomen. Nu heb ik het gevoel dat ik een overview heb, meer grip op de materie. Ik kom beter beslagen ten ijs bij de wijkprojecten en durf nu een groot project aan te pakken.' 

Lidwijn & Manita - De Muzerije - 's-Hertogenbosch

Ineke van Dijk - Nieuwe Veste - Breda

Aanjager Ineke van Dijk is verbonden aan het Centrum voor de Kunsten in Breda: de Nieuwe Veste. Zij gaat hier als cultuuraanjager aan de slag en vindt de training die ze heeft gehad van grote waarde bij het delen van kennis. Over een jaar wil ze dit graag bereikt hebben: 'Ik zou graag zien dat de projecten een duurzame positieve invloed hebben op de wijken, bewoners en makers die er bij betrokken zijn. Daarnaast hoop ik dat we binnen een jaar deel zijn van een netwerk community art op lokaal en provinciaal niveau. Makers, instanties, culturele instellingen, wijkbeheerders, musea en bewonersinitiatieven die verbinding zoeken, kennis en vakmanschap delen en samenwerken aan nieuwe projecten.'

Ineke van Dijk - Nieuwe Veste - Breda

Wikke Peters - Centrum voor de Kunsten - Eindhoven

Wikke Peters is cultuuraanjager bij het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven. Ze leerde tijdens de cursus dat je kunst en cultuur op allerlei manieren kunt inzetten, bijvoorbeeld in het vormgeven van processen en tradities. 'Kunst is breed inzetbaar: soms is het een smeermiddel en dan weer een breekijzer. Verbindingen tussen mensen en groepen mensen zijn belangrijk.' Ze heeft veel aandacht voor de functie van community art voor bewoners van wijken: 'Ik wil bij bewoners met wie ik projecten doe, het gevoel versterken dat zij zelf invloed hebben op hun woon- en leefomgeving. Door fysieke verandering, maar ook door nieuwe contacten en een nieuwe manier van kijken naar hun omgeving.' 

Wikke Peters - Centrum voor de Kunsten - Eindhoven

Susanne Dumoulin - MIK - Schijndel

Bij het MIK in Schijndel is Susanne Dumoulin gestationeerd. Tijdens de cursus leerde Susanne om de plannen voor community art projecten te toetsen aan het theoretisch kader. 'Je hebt met heel veel verschillende partijen te maken en met behulp van de geleerde methodiek kun je goed bekijken of je aanpak past bij de gestelde doelen. Ik wil in de Meierij community art projecten opzetten.' Tijdens de cursus leerde Susanne om van inspirerende verhalen van kunstenaars mooie plannen te maken. Hoe ziet zij dit over een jaar voor zich? 'Dan hopen we dat we terug kunnen kijken op drie geslaagde projecten in de gemeentes Schijndel, Sint-Oedenrode en Sint Michielsgestel. We willen dat onze regio weet dat MIK fantastische dingen doet in de wijk. Binnen MIK hopen we ook een enthousiaste community te creëren die verder wil werken aan projecten bij MIK in de Wijk.' 

Susanne Dumoulin - MIK - Schijndel

Judith & Sandra - Art-Fact en Factorium - Tilburg

Judith en Sandra zijn beiden cultuuraanjagers in Tilburg, bij Art-Fact en Factorium, die gedeeltelijk samenwerken binnen dit project. Judith heeft in de cursus geleerd goed na te denken over het doel van het project en de groep die ze wil bereiken. Over een jaar wil ze dit hebben bereikt: 'Ik wil in ieder geval twee mooie Buurtparades hebben gerealiseerd, waarover iedereen die betrokken was heel enthousiast is. Verder wil ik nog dit jaar een bijeenkomst organiseren met en voor andere potenti‘le partners in community art in Tilburg.' Sandra heeft van de cursus opgestoken dat het buurtnetwerk van het allergrootste belang is bij het slagen van het project. Over een jaar wil ze graag dat er een structureel plan ligt en een netwerk is voor tenminste 4 jaar waarbinnen buurtcultuurprojecten gerealiseerd kunnen worden. 'Ik hoop dan zover te zijn dat we in Tilburg een team van kunstenaars klaar hebben staan om een voortrekkersrol in de uitvoering van de projecten op zich te nemen. Ik ga mijn best doen om het karakteristieke tegendraadse van Tilburg ook in de buurtcultuurprojecten tot bloei te laten komen. Dat tegendraadse is waarom ik namelijk van Tilburg houd', aldus Sandra.

Judith & Sandra - Art-Fact en Factorium - Tilburg

Rita - De Aleph - Drunen

Rita is cultuuraanjager bij De Aleph in Drunen. Zij volgde de cursus voor community art in de zorg en voor community art in de buurt. 'Ik heb geleerd te ontdekken waar vraag naar is in de samenleving' , vertelt ze. 'Door te praten met betrokkenen en ze te begrijpen, tussen de regels doorlezen en horen wat er werkelijk aan de hand is. Community art projecten zijn hierbij erg belangrijk.' Over een jaar ziet Rita zichzelf nog volop met de community art projecten werken. 'Ik heb projecten die nu al zijn gestart en waarmee ik druk bezig ben. Maar volgend jaar komen er weer nieuwe projecten in de wijk en in de zorg en daar ben ik ook bij betrokken.' 

Rita - De Aleph - Drunen

Nnke - H19 - Oosterhout

Ninke heeft als cultuuraanjager haar standplaats bij H19 in Oosterhout. 'De cursus heeft mij een frisse blik op de bestaande mogelijkheden gegeven. Ik heb nieuwe contacten gelegd naar aanleiding van de studieopdrachten en ik heb herontdekt dat het heel belangrijk is om ergens aanwezig te zijn en op het werkveld met mensen af te stemmen welke gedeelde dromen en kansen er liggen. Kunst maakt de wereld mooier en als cultuuraanjager probeer ik de kansen die als gloeiende kooltjes liggen te smeulen aan te wakkeren tot een flink vreugdevuur.' Ze ziet zichzelf over een jaar nog steeds partijen met elkaar verbinden en de culturele dynamiek in gang houden: 'Over een jaar wil ik graag dat de mensen die in aanraking geweest zijn met de projecten als ambassadeur en steen-in-de-vijver fungeren. Ik wil dat de eerste projecten met succes zijn afgerond en de maatschappelijke vragers inzien dat een artistiek antwoord nieuw perspectief kan geven.'

Simone Vos

Freelance journalist & schrijver
+31 6 22 15 14 30

community art

Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Drie Brabantse theatergezelschappen vertellen op welke manier ze inwoners betrekken.

26 februari 2024
Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Blog | Waar wachten we nog op?

Adviseur Atty Bax blogt over de preventieve waarde van kunst voor onze gezondheid.

21 december 2023
Blog | Waar wachten we nog op?

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Kunst is gezond

Kunstloc stimuleert samenwerkingen tussen de cultuur, zorg- en welzijnssector. We willen dat meer mensen profiteren van een positieve gezondheid.

2 oktober 2023
Kunst is gezond

Blog | Een tijd van onthullingen

De komende tijd zijn er veel onthullingen van kunst in de openbare ruimte, waar onze adviseur Liesbeth Jans bij betrokken was.

23 juni 2022
Blog | Een tijd van onthullingen

De rol van kunstenaars bij de discussies rondom Brabantse landbouw

Drie makers aan het woord over hoe zij met kunst een rol spelen in de ontwikkelingen van de landbouwsector.

10 februari 2022
De rol van kunstenaars bij de discussies rondom Brabantse landbouw

De kracht van kunst in 16 portretten

Kan kunst maken eenzaamheid verminderen? Jazeker. Met een expo en een magazine brengen wij het in beeld.

3 februari 2022
De kracht van kunst in 16 portretten

Hoe muziek op de intensive care het verschil kan maken

In de derde korte docu over Muziek in de Zorg, laat Stichting MuzIC zien dat er b.v. minder sedatie nodig is door muziek op de ic.

20 januari 2022
Hoe muziek op de intensive care het verschil kan maken

Hoe kunst je laat nadenken over landbouw

Mirte van Duppen en Peter Dictus laten zien hoe kunst een rol kan spelen bij het bij elkaar brengen van partijen, en het voeren van een gesprek over de grote en complexe vraagstukken van onze tijd.

5 januari 2022
Hoe kunst je laat nadenken over landbouw

Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

Hoe zet je je als kunstenaar in voor maatschappelijke vraagstukken? En doe je dat dan in opdracht? Of op eigen initiatief?

22 november 2021
Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

De kracht van kunst inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Zoek je een geschikte kunstenaar voor een monument? Een social designer om samen met wijkbewoners leefbaarheid te verbeteren? Wil je dat jouw cliënten beter toegang tot cultuur hebben?

13 oktober 2021
De kracht van kunst inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Hoe kunst, design en architectuur kunnen bijdragen aan de beperking van eenzaamheid.

8 oktober 2021
Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Column: U vraagt, wij draaien 

Peter Dictus, schrijver, theatermaker en artistiek en zakelijk leider bij productiehuis  Bureau Pees, over makers en werken in opdracht.

16 september 2021
Column: U vraagt, wij draaien 

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

10 augustus 2021
Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Project Studio Linie is opgezet om de kunst die gemaakt is bij Witte Rook naar de wijk te brengen. Lees in deze blog hoe dat ging in Breda.

15 juni 2021
Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Première korte film: Het ontstaan van de Kleinkijkacademie

Kijk mee naar de unieke aanpak van de Bossche kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer en ontdek hoe hun Kleinkijkacademie ontstond.

8 juni 2021
Première korte film: Het ontstaan van de Kleinkijkacademie

De kunst van het verduurzamen

Hoe zorg je als cultureel ondernemer voor duurzame financiering? We gaan op zoek naar hoe we cultuurparticipatie kunnen verduurzamen. Zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan kunst en cultuur.

18 mei 2021
De kunst van het verduurzamen

Documentaire over Sounding Bodies laat kracht van muziek voor onze gezondheid zien

In deze tweede korte film van een drieluik over Muziek in de Zorg, zie je hoe de inzet van muziek bijdraagt aan positieve gezondheid.

3 mei 2021
Documentaire over Sounding Bodies laat kracht van muziek voor onze gezondheid zien

Film over Maartje de Lint geeft weer wat zingen kan betekenen voor mensen met dementie

Er zijn drie korte films ontwikkeld met voorbeelden van samenwerking die de kracht van muziek voor onze gezondheid en welzijn tonen.

26 april 2021
Film over Maartje de Lint geeft weer wat zingen kan betekenen voor mensen met dementie

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een duidelijk doel. Maar hoe bereik je dat doel? Hoe neem je drempels weg? En hoe meet je of het project geslaagd is?

9 april 2021
Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model helpt je drempels voor activiteiten te herkennen, en barrières te verlagen.

18 maart 2021
Hordelopen in de cultuur

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

26 januari 2021
De kracht van cultuurparticipatie

Wanneer is een community art project geslaagd?

En wat heb je daarvoor nodig? Wij doken in het creatieve proces van theatermaker Vincent van den Elshout en ontrafelden zijn aanpak.

5 januari 2021
Wanneer is een community art project geslaagd?

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

Kunst en rouw, spreken over de dood

Welke rol speelt kunst bij ons levenseinde? En in de uitvaartbranche? En wat kunnen kunstenaars bijdragen aan rouwverwerking, uitvaarten, herdenkingen of het gesprek over de dood?

9 november 2020
Kunst en rouw, spreken over de dood

Blind Walls Gallery: Breda omarmt blinde muren met kunst

Initiatiefnemer Dennis Elbers vertelt meer over Blind Walls Gallery: hét museum op straat met ruim 90 muurschilderingen.

1 oktober 2020
Blind Walls Gallery: Breda omarmt blinde muren met kunst

All Inclusive!

In deze innovatiegids laten we zien wat de kracht van kunst is bij belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid in de wijken en goede zorg en welzijn. Laat je inspireren door vele Brabantse voorbeelden.

1 september 2020
All Inclusive!

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020
Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten, en een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden.

17 april 2020
Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Buurtcultuurprojecten tijdens lockdown

Help jouw buurt de crisis door met cultuur! Dien voor 1 mei een voorstel in bij het Buurtcultuurfonds.

10 april 2020
Buurtcultuurprojecten tijdens lockdown

Hoe kunst internationaal verbindt

Ieder project begint met een vonkje. Angeline Maas en Jorrit de Kort gebruiken community arts om zo de leefbaarheid te verbeteren.

30 januari 2020
Hoe kunst internationaal verbindt

Het rode licht van Woensel-West

De identiteit van de Eindhovense 'krachtwijk' heeft de afgelopen jaren een flinke transitie doorgemaakt.

12 december 2019
Het rode licht van Woensel-West

Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

Oplossingsrichtingen en handvatten voor dialoog om een brug te slaan tussen kunst, zorg en welzijn.

21 november 2019
Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

De waarde van community art

Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Wat werkt en wat levert het op?

21 november 2019
De waarde van community art

Impact meten? Houd het simpel

Kunst draagt bij aan bijvoorbeeld levensgeluk of sociale binding. Maar hoe laat je zien wat jouw initiatief teweegbrengt? Impactmeting is hot: iedereen moet en wil er iets mee. Hoe houden we het behapbaar en uitvoerbaar?

21 november 2019
Impact meten? Houd het simpel

Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Heb jij een creatief plan om je buurt mooier of leefbaarder te maken? Gebruik deze flowchart om te zien hoe wij je daarbij kunnen helpen!

15 november 2019
Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Community Art Brabant

In Brabant gebruiken we kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken. Community Art Brabant brengt nieuws, kennis en netwerken samen voor community art, buurtcultuur en social design.

8 oktober 2019
Community Art Brabant

Ode aan de Bossche volkswijk

Een theatervoorstelling maken voor wijkbewoners die nooit naar het theater gaan: hoe doe je dat?

3 oktober 2019
Ode aan de Bossche volkswijk

Klik hier voor verbeelding #2: Leefbaarheid in de wijk

Het lijkt zo simpel. Eén klik in ruil voor verbeelding. Toch kan die ene klik heel wat teweeg brengen. Oók in een doodgewone woonwijk… Kijk – of beter gezegd klik – zelf maar.

13 augustus 2019
Klik hier voor verbeelding #2: Leefbaarheid in de wijk

Eindelijk weer iets voelen dankzij kunst

Nei Skoen is een zogenaamde ‘stigmavrije ontmoetingsplaats’ in het Helmondse stadsdeel Mierlo-Hout: iedereen is er welkom. Door onder andere met kunst en creativiteit bezig te zijn, werken mensen hier aan hun herstel. De aanpak wordt nationaal en internationaal bejubeld: maar wat maakt Nei Skoen nu precies zo’n succes?

13 augustus 2019
Eindelijk weer iets voelen dankzij kunst

Het onzichtbare zichtbaar maken met social design

Studio 1:1 brengt met Fort Zeekant een beweging op gang door te laten zien wat er écht speelt in een wijk.

19 december 2018
Het onzichtbare zichtbaar maken met social design

Verleidelijk plagen met vooroordelen door kunst

De Academie voor Beeldvorming ziet kunst als een fantastisch communicatiemiddel middenin de samenleving.

6 december 2018
Verleidelijk plagen met vooroordelen door kunst

Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

Corpo Máquina brengt kwetsbare jongeren op verschillende vlakken in beweging.

7 november 2018
Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

Social Design | een ontwerpproces sámen met de mensen over wie het gaat

Bij het project NIEUW/OUD ontdekken bewoners van zorglocaties samen met een ontwerper of kunstenaar waar hun passie ligt.

5 november 2018
Social Design | een ontwerpproces sámen met de mensen over wie het gaat

Efkes de weg kwijt | Wat betekent dementie nu echt?

Met een theaterstuk worden mensen op een toegankelijke manier uitgenodigd om te praten over het beginstadium van dementie.

4 juli 2018
Efkes de weg kwijt | Wat betekent dementie nu echt?

Het Buurtcultuurfonds: best practices voor het indienen van jouw aanvraag

Als je een plan hebt voor je buurt of wijk, kun je geld aanvragen bij het Brabantse Buurtcultuurfonds. Kende jij de (oude) regeling al? Dat is dit niets nieuws. Of toch wel? Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is namelijk veranderd en biedt nu nog meer ruimte voor verschillende typen projecten en aanvragers. Zo mogen nu ook zzp’ers tot 10.000 euro aanvragen en mag 50% van je projectbegroting gefinancierd worden vanuit het fonds. Wij spraken met twee organisaties die geld uit het Buurtcultuurfonds ontvingen. Waarvoor vroegen ze aan, wat voor tips hebben ze en wat deden ze met het geld?

5 juni 2018
Het Buurtcultuurfonds: best practices voor het indienen van jouw aanvraag

“In een goed community art-project is voor iedereen iets te halen”

Juul Langenberg haalt verhalen op in de Oosterhoutse wijk Paterserf om de buurt levend te houden voor huidige en volgende generaties.

5 april 2018
“In een goed community art-project is voor iedereen iets te halen”

“Fantastisch hoe we mensen met design uit een diep dal kunnen helpen”

In de sociale werkplaats Uit De Buurtfabriek wordt expliciet ruimte gegeven aan de betrokkenen om hun wensen te uiten.

2 maart 2018
“Fantastisch hoe we mensen met design uit een diep dal kunnen helpen”

Kunstenaar als katalysator in het oplossen van maatschappelijke problemen

Als woningcorporatie kunstenaars vragen om maatschappelijke problemen aan te pakken? In Bergen op Zoom werd hiermee geëxperimenteerd.

13 september 2017
Kunstenaar als katalysator in het oplossen van maatschappelijke problemen

Proza in plaats van Prozac

Het Productiehuis Ouderen en Verhalen verbindt kunstenaars en makers met ouderen in verzorgingstehuizen en draagt zo bij aan de culturele ontwikkeling van ouderen.

15 juni 2017
Proza in plaats van Prozac

“Krachten bundelen in de wijk”

Miranda Winter (Winterbij) is beeldend kunstenaar en betrokken buurtbewoner in de wijk Jeruzalem in Tilburg.

30 mei 2017
“Krachten bundelen in de wijk”

‘Projectscan is handig instrument voor inzicht in projecten’

De projectscan is een online tool, ontwikkeld door CAL-XL, Cigarbox en Kunstbalie, die inzicht geeft in het proces en effecten van buurtcultuurprojecten.

29 mei 2017
‘Projectscan is handig instrument voor inzicht in projecten’

Drie bevlogen makers van community art in Brabant in beeld

Kunst confronteert, zet je aan het denken en geeft daardoor een andere kijk op maatschappelijke vraagstukken.

20 maart 2017
Drie bevlogen makers van community art in Brabant in beeld

“Ik wil naar buiten en met die rare wereld om ons heen werken”

Door kunst in te zetten, maakt Annet Nooijen bepaalde maatschappelijke thema’s bespreekbaar, voelbaar en zichtbaar.

7 maart 2017
“Ik wil naar buiten en met die rare wereld om ons heen werken”

‘Verbinding in de wijk en betrokkenheid is het mooiste resultaat’

Het doel van EELT Theatercollectief is om met onderwerpen aan de slag te gaan waarvan je eelt op je ziel krijgt of juist verliest.

27 januari 2017
‘Verbinding in de wijk en betrokkenheid is het mooiste resultaat’

Liever breakdance dan bingo

Bij Old Skool duiken senioren in de wereld van hiphop, breakdance en graffiti, begeleid door de top van de Eindhovense hiphop.

18 oktober 2016
Liever breakdance dan bingo

Door kunst op een andere manier naar bestaande systemen kijken

Wat is het belang van community art voor de verschillende betrokkenen in Brabant? En hoe werkt dat in de praktijk?

23 augustus 2016
Door kunst op een andere manier naar bestaande systemen kijken

Hoe is het nu met...de Brabantse cultuuraanjagers?

Vol frisse moed gingen twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers in 2014 aan de slag met Community Art in Brabantse buurten en wijken.

26 november 2015
Hoe is het nu met...de Brabantse cultuuraanjagers?

AlleeWonen & kunst en cultuur

In samenwerking met Electron en met ondersteuning van bkkc heeft AlleeWonen zich ingezet voor de Bredase wijk Linie, in het project Creatieve Wijk Linie. Een interview met manager Jos Hendrickx.

29 oktober 2015
AlleeWonen & kunst en cultuur

Een blik op burger- en overheidsparticipatie

Stel, jij hebt in het kader van de verbinding tussen kunst en samenleving een idee en je start een initiatief: in welk (gemeentelijk) landschap komen jij en je idee terecht?

6 oktober 2015
Een blik op burger- en overheidsparticipatie

Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker

Twaalf nieuwe cultuuraanjagers startten afgelopen voorjaar op verschillende plekken in de provincie met het ontwikkelen van culturele projecten.

14 november 2014
Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker