Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Kunst en cultuur inzetten als middel bij maatschappelijke vraagstukken; dat is community art. Hierbij komen veel partijen kijken, zoals overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en kunstenaars. Iedere partij heeft z'n eigen belang bij community art en dat maakt het interessant om verder uit te diepen. Wat is dat belang van community art voor deze verschillende betrokkenen in Brabant? En hoe werkt dat in de praktijk?

- Geschreven door Simone Vos

Community art is het inzetten van kunstprocessen voor het aanpakken van maatschappelijke thema's. De deelnemers aan community art-projecten zijn burgers in de breedste zin van het woord. Zij worden actief betrokken bij het project. Een (maatschappelijke) vraag, probleem of kans van een specifieke groep burgers is het uitgangspunt. Bij deze vorm van het inzetten van kunst komen veel partijen kijken, zoals overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en kunstenaars. Iedere partij heeft z'n eigen belang bij deelname aan community art en dat maakt het interessant om verder uit te diepen.

17404

Brabant voorbeeldprovincie

'In Brabant leeft een groot bewustzijn voor het belang van cultuur. In 2011 zijn er zes buurtcultuurfondsen opgericht om projecten te subsidiëren en er is geinvesteerd in cultuuraanjagers die de projecten mee initiëren', vertelt Sikko Cleveringa, adviseur en cultuuraanjager van de landelijke organisatie voor kunst en samenleving, CAL-XL. 'Kunstbalie en CAL-XL hebben afgelopen jaren bijgedragen aan de kennisdeling- en ontwikkeling van community art in Brabant. Kunstbalie richtte als provinciaal expertisecentrum het platform Community Art Brabant op en CAL-XL verzorgde twee posthbo-opleidingen voor cultuuraanjagers en - makers in Brabant', gaat Sikko verder. 'De provincie Brabant is dus een voorbeeld voor menig provincie. Nu ligt er nog wel de uitdaging om gemeenten mee te krijgen.'

Eerste gemeentelijk buurtcultuurfonds

Het besef dat kunst en cultuur een mooie manier is om maatschappelijke kwesties aan te pakken, leeft al langer bij de gemeente, volgens Gerdi Beks, beleids-medewerker cultuur van de gemeente Tilburg. ‘Bij de woningbouwverenigingen was het besef er alleen nog niet zo, maar doordat andere steden zoals Eindhoven zulke succesvolle projecten hebben, zijn ze hier ook over de streep getrokken’, aldus Gerdi. De gemeente Tilburg is een van de betrokkenen bij de community art-projecten in Brabant en startte in 2016 als eerste in Nederland met haar eigen gemeentelijk buurtcultuurfonds.

'De gemeente en een woningbouwvereniging hebben geld ingelegd in dit fonds en Art-fact ondersteunt ons bij het koppelen van projecten en kunstenaars', vertelt Gerdi. 'Hier wordt community art via twee wegen ingezet', vertelt ze. 'We hebben ook Cupudo (cultuur in het publieke domein), waarbij we verkenners inzetten die in de stad projecten en professionele kunstenaars met elkaar verbinden.'

Saamhorigheid door langdurige projecten 

'Wij merken dat het saamhorigheid geeft in buurten als bewoners samen een probleem oplossen met kunst en cultuur als middel', vertelt Eveline van Elzakker van woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom. 'Zo wordt er een hal van een woningcomplex compleet opgeknapt, waarbij iedere buurtbewoner vanuit zijn of haar eigen roots een tekening of kunstwerk maakt voor die hal. Zo leren ze elkaars cultuur kennen en raken ze meer betrokken bij elkaar en bij het complex.' 

Zodra Eveline weet dat er iets speelt in de wijk, brengt ze de bewoners in contact met cultuuraanjagers van Het Cultuurbedrijf in Bergen op Zoom. 'We hebben er baat bij als de buurten leefbaar zijn en pleiten ook voor langdurige projecten. Dat heeft meer effect dan een eenmalig project. Het voortraject is van belang om verbinding te maken tussen kunstenaar en bewoners, maar ook tussen bewoners zelf. In de uitvoering merk je dan die verbondenheid en dat is het grote effect', vertelt ze.

Gezondheidszorg en kunst

Ook bij de GGD West-Brabant in Breda is community art een bekend fenomeen. Sectormanager Mark van Beers: 'Ik kwam er twee jaar geleden tijdens een gesprek met de directeur van de Nieuwe Veste achter dat we eigenlijk veel dezelfde doelen hebben. Vanuit verschillende uitgangsposities willen we beiden onder meer de eenzaamheid van ouderen aanpakken.' De samenwerking tussen de culturele instelling en de welzijnsorganisatie mondde uit in een tweeledig project waarin ze elkaar aanvulden. 'Het concept Over de streep (van het tv-programma) was het eerste project, waarbij ouderen in een verzorgingstehuis aan de slag gingen met een kunstenaar door te praten over gevoelige kwesties in hun leven. Uiteindelijk is bij een tehuis in Breda ook echt een tv-uitzending opgenomen en uitgezonden op televisie.' Daarna volgde het na-traject waarin de kunstenaars en ouderen samen hun verhalen uitwerkten en bijvoorbeeld tekenden, schilderden of een theatervoorstelling maakten. 

'Kunst en cultuur hebben hun toegevoegde waarde bewezen op het werk dat wij bij de GGD doen', zegt Mark. 'De publieke gezondheidszorg en kunst kunnen meer voor elkaar betekenen en daar zijn we nu ook over in gesprek met diverse partijen. De samenwerking smaakt naar meer.'

Gezondheidszorg en kunst

Diepgewortelde kunst

Kunstenaar Sander van Bussel (oprichter van collectief Tilburg Cowboys) initieert veel community art projecten, maar hij labelt zijn werk niet specifiek als zodanig. ‘Het is niet aan de kunstenaar om te zeggen: ‘dit is community art’. Ik vind het belangrijk om kunst te maken die diepgeworteld raakt in de samenleving en waarbij het publiek onderdeel uitmaakt van het werk. Dus ja, je kunt het eigenlijk wel community art noemen’.

‘Ik zoek altijd mensen op met wie ik een overlap heb. Ik wil graag mooie en goede kunst maken en er zijn vaak mensen die hetzelfde resultaat willen als ik. Het grootste voorbeeld van community art is het Human Rights Tattoo-project’, vertelt Sander verder. ‘Het idee erachter is om de volledige Verklaring van de Rechten van de Mens op de huid van mensen over de hele wereld te laten tatoeëren, zodat verspreid over de wereld mensen met een letter van die verklaring rondlopen. Ik kreeg vanuit veel organisaties zoals marketingbureaus, vormgevers en Amnesty International positieve reacties en zo kreeg het project draagvlak. Nu lopen er meer dan drieduizend mensen uit 61 verschillende landen met zo’n tattoo rond.

Ik ben geen medicijnman en zo’n groot maatschappelijk probleem als armoede, los ik niet met een project even op. Sander van Bussel

‘Ik word ook gevraagd door woningcorporaties om maatschappelijk kwesties aan te pakken. Zo werden in een straat in Breda voortuinen slecht onderhouden, maar het achterliggende probleem is dan armoede. Maar je kunt kunst niet inzetten als medicijn, ik ben geen medicijnman en zo’n groot maatschappelijk probleem als armoede, los ik niet met een project even op’, aldus Sander. ‘In dit geval vroeg ik hoe hun voortuin eruit zou zien als zij koning of koningin van hun voortuin zouden zijn en maakten we bijbehorende statieportretten in de tuin. Ik kan zo wel aandacht besteden aan het probleem en hopelijk kijken bewoners dan na het project anders naar hun straat.’

‘Waar we wel voor moeten waken is dat community art niet teveel gelabeld wordt aan wijkwerk. De intentie moet zijn dat we nuttige kunst inzetten die impact heeft, maar het moet niet zo zijn dat community art wordt gezien als creatief sociaal werk dat wordt in gezet bij buurtproblemen. Daar krijg ik een benauwd gevoel van’, zegt Sander. ‘Doordat veel projecten gekoppeld zijn aan die buurtcultuurfondsen, wordt het beeld soms geschept dat het aan elkaar gelinkt moet zijn. Terwijl community art natuurlijk veel meer is. Ik ga mijn concept in ieder geval niet vormen naar subsidies, maar ik wil dat mijn kunst zorgt dat mensen op een andere manier naar bestaande systemen kijken. Dat die ogen net een stukje verder opengaan.’

Dit artikel is geschreven in opdracht van Kunstbalie en is het tweede artikel over community art in Brabant in de serie van twee. Op www.communityartbrabant.nl vind je het eerste artikel. Voor meer informatie over community art in Brabant surf je ook naar deze website. 

Simone Vos

Freelance journalist / communicatieadviseur
+31 6 22 15 14 30

community art

Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Drie Brabantse theatergezelschappen vertellen op welke manier ze inwoners betrekken.

26 februari 2024
Met theater de echte verhalen uit je stad vertellen

Blog | Waar wachten we nog op?

Adviseur Atty Bax blogt over de preventieve waarde van kunst voor onze gezondheid.

21 december 2023
Blog | Waar wachten we nog op?

Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Met een kalender zetten we twaalf bevlogen initiatiefnemers in de spotlight die kunst toegankelijk maken voor iedereen.

16 november 2023
Een jaar lang inspiratie: Kunst voor iedereen

Kunst is gezond

Kunstloc stimuleert samenwerkingen tussen de cultuur, zorg- en welzijnssector. We willen dat meer mensen profiteren van een positieve gezondheid.

2 oktober 2023
Kunst is gezond

Blog | Een tijd van onthullingen

De komende tijd zijn er veel onthullingen van kunst in de openbare ruimte, waar onze adviseur Liesbeth Jans bij betrokken was.

23 juni 2022
Blog | Een tijd van onthullingen

De rol van kunstenaars bij de discussies rondom Brabantse landbouw

Drie makers aan het woord over hoe zij met kunst een rol spelen in de ontwikkelingen van de landbouwsector.

10 februari 2022
De rol van kunstenaars bij de discussies rondom Brabantse landbouw

De kracht van kunst in 16 portretten

Kan kunst maken eenzaamheid verminderen? Jazeker. Met een expo en een magazine brengen wij het in beeld.

3 februari 2022
De kracht van kunst in 16 portretten

Hoe muziek op de intensive care het verschil kan maken

In de derde korte docu over Muziek in de Zorg, laat Stichting MuzIC zien dat er b.v. minder sedatie nodig is door muziek op de ic.

20 januari 2022
Hoe muziek op de intensive care het verschil kan maken

Hoe kunst je laat nadenken over landbouw

Mirte van Duppen en Peter Dictus laten zien hoe kunst een rol kan spelen bij het bij elkaar brengen van partijen, en het voeren van een gesprek over de grote en complexe vraagstukken van onze tijd.

5 januari 2022
Hoe kunst je laat nadenken over landbouw

Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

Hoe zet je je als kunstenaar in voor maatschappelijke vraagstukken? En doe je dat dan in opdracht? Of op eigen initiatief?

22 november 2021
Tips en vaardigheden om met kunst het verschil te maken

De kracht van kunst inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Zoek je een geschikte kunstenaar voor een monument? Een social designer om samen met wijkbewoners leefbaarheid te verbeteren? Wil je dat jouw cliënten beter toegang tot cultuur hebben?

13 oktober 2021
De kracht van kunst inzetten bij maatschappelijke vraagstukken

Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Hoe kunst, design en architectuur kunnen bijdragen aan de beperking van eenzaamheid.

8 oktober 2021
Cultuur als middel tegen eenzaamheid

Column: U vraagt, wij draaien 

Peter Dictus, schrijver, theatermaker en artistiek en zakelijk leider bij productiehuis  Bureau Pees, over makers en werken in opdracht.

16 september 2021
Column: U vraagt, wij draaien 

Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

... doe je samen met een kunstenaar of social designer.

10 augustus 2021
Je wereld leuker, prettiger of beter leefbaar maken...

Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Project Studio Linie is opgezet om de kunst die gemaakt is bij Witte Rook naar de wijk te brengen. Lees in deze blog hoe dat ging in Breda.

15 juni 2021
Kunst de wijk in brengen. Wat levert dat op?

Première korte film: Het ontstaan van de Kleinkijkacademie

Kijk mee naar de unieke aanpak van de Bossche kunstenaars Sjaak Langenberg en Rosé de Beer en ontdek hoe hun Kleinkijkacademie ontstond.

8 juni 2021
Première korte film: Het ontstaan van de Kleinkijkacademie

De kunst van het verduurzamen

Hoe zorg je als cultureel ondernemer voor duurzame financiering? We gaan op zoek naar hoe we cultuurparticipatie kunnen verduurzamen. Zodat zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen aan kunst en cultuur.

18 mei 2021
De kunst van het verduurzamen

Documentaire over Sounding Bodies laat kracht van muziek voor onze gezondheid zien

In deze tweede korte film van een drieluik over Muziek in de Zorg, zie je hoe de inzet van muziek bijdraagt aan positieve gezondheid.

3 mei 2021
Documentaire over Sounding Bodies laat kracht van muziek voor onze gezondheid zien

Film over Maartje de Lint geeft weer wat zingen kan betekenen voor mensen met dementie

Er zijn drie korte films ontwikkeld met voorbeelden van samenwerking die de kracht van muziek voor onze gezondheid en welzijn tonen.

26 april 2021
Film over Maartje de Lint geeft weer wat zingen kan betekenen voor mensen met dementie

Terugblik CAB-Café #11

Een korte terugblik op de online bijeenkomst op 15 april 2021 georganiseerd door Kunstloc en Muzelinck, vanuit theater De Lievekamp in Oss.

22 april 2021
Terugblik CAB-Café #11

Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Een duidelijk doel. Maar hoe bereik je dat doel? Hoe neem je drempels weg? En hoe meet je of het project geslaagd is?

9 april 2021
Cultuurparticipatie: doen wat werkt

Hordelopen in de cultuur

Cultuurparticipatie gaat over meedoen. Het kennen-willen-kunnen-doen-model helpt je drempels voor activiteiten te herkennen, en barrières te verlagen.

18 maart 2021
Hordelopen in de cultuur

De kracht van cultuurparticipatie

Verschillende groepen mensen zijn geholpen bij het vroegtijdig inzetten van cultuurparticipatie als middel om toegang tot de samenleving te verbeteren.

26 januari 2021
De kracht van cultuurparticipatie

Wanneer is een community art project geslaagd?

En wat heb je daarvoor nodig? Wij doken in het creatieve proces van theatermaker Vincent van den Elshout en ontrafelden zijn aanpak.

5 januari 2021
Wanneer is een community art project geslaagd?

Terugblik CAB-Café #10

CAB-Café #10 vond plaats op 8 december 2020 met als thema De kracht van de kleine Kernen.

11 december 2020
Terugblik CAB-Café #10

Kunst en rouw, spreken over de dood

Welke rol speelt kunst bij ons levenseinde? En in de uitvaartbranche? En wat kunnen kunstenaars bijdragen aan rouwverwerking, uitvaarten, herdenkingen of het gesprek over de dood?

9 november 2020
Kunst en rouw, spreken over de dood

Blind Walls Gallery: Breda omarmt blinde muren met kunst

Initiatiefnemer Dennis Elbers vertelt meer over Blind Walls Gallery: hét museum op straat met ruim 90 muurschilderingen.

1 oktober 2020
Blind Walls Gallery: Breda omarmt blinde muren met kunst

All Inclusive!

In deze innovatiegids laten we zien wat de kracht van kunst is bij belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, leefbaarheid in de wijken en goede zorg en welzijn. Laat je inspireren door vele Brabantse voorbeelden.

1 september 2020
All Inclusive!

Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Vraag nu aan! ‘All Inclusive!': de inspiratiegids vol voorbeelden van Brabantse innovatieve kracht en creativiteit.

10 augustus 2020
Reis mee langs Brabantse innovatiekracht en creativiteit

Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Een overzicht van subsidiemogelijkheden voor sociaal artistieke projecten, en een drietal fondsen met inspirerende voorbeelden.

17 april 2020
Financiering van sociaal-maatschappelijke culturele projecten

Buurtcultuurprojecten tijdens lockdown

Help jouw buurt de crisis door met cultuur! Dien voor 1 mei een voorstel in bij het Buurtcultuurfonds.

10 april 2020
Buurtcultuurprojecten tijdens lockdown

Hoe kunst internationaal verbindt

Ieder project begint met een vonkje. Angeline Maas en Jorrit de Kort gebruiken community arts om zo de leefbaarheid te verbeteren.

30 januari 2020
Hoe kunst internationaal verbindt

Het rode licht van Woensel-West

De identiteit van de Eindhovense 'krachtwijk' heeft de afgelopen jaren een flinke transitie doorgemaakt.

12 december 2019
Het rode licht van Woensel-West

Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

Oplossingsrichtingen en handvatten voor dialoog om een brug te slaan tussen kunst, zorg en welzijn.

21 november 2019
Hoe krijgt kunst een vaste plek in het sociale domein?

De waarde van community art

Steeds meer maatschappelijke partijen zoals woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten in Brabant zetten kunst en cultuur in bij projecten over maatschappelijke vraagstukken. Wat werkt en wat levert het op?

21 november 2019
De waarde van community art

Impact meten? Houd het simpel

Kunst draagt bij aan bijvoorbeeld levensgeluk of sociale binding. Maar hoe laat je zien wat jouw initiatief teweegbrengt? Impactmeting is hot: iedereen moet en wil er iets mee. Hoe houden we het behapbaar en uitvoerbaar?

21 november 2019
Impact meten? Houd het simpel

Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Heb jij een creatief plan om je buurt mooier of leefbaarder te maken? Gebruik deze flowchart om te zien hoe wij je daarbij kunnen helpen!

15 november 2019
Kansen voor wijkprojecten bij Buurtcultuurfonds

Community Art Brabant

In Brabant gebruiken we kunst en cultuur bij maatschappelijke vraagstukken. Community Art Brabant brengt nieuws, kennis en netwerken samen voor community art, buurtcultuur en social design.

8 oktober 2019
Community Art Brabant

Ode aan de Bossche volkswijk

Een theatervoorstelling maken voor wijkbewoners die nooit naar het theater gaan: hoe doe je dat?

3 oktober 2019
Ode aan de Bossche volkswijk

Klik hier voor verbeelding #2: Leefbaarheid in de wijk

Het lijkt zo simpel. Eén klik in ruil voor verbeelding. Toch kan die ene klik heel wat teweeg brengen. Oók in een doodgewone woonwijk… Kijk – of beter gezegd klik – zelf maar.

13 augustus 2019
Klik hier voor verbeelding #2: Leefbaarheid in de wijk

Eindelijk weer iets voelen dankzij kunst

Nei Skoen is een zogenaamde ‘stigmavrije ontmoetingsplaats’ in het Helmondse stadsdeel Mierlo-Hout: iedereen is er welkom. Door onder andere met kunst en creativiteit bezig te zijn, werken mensen hier aan hun herstel. De aanpak wordt nationaal en internationaal bejubeld: maar wat maakt Nei Skoen nu precies zo’n succes?

13 augustus 2019
Eindelijk weer iets voelen dankzij kunst

Het onzichtbare zichtbaar maken met social design

Studio 1:1 brengt met Fort Zeekant een beweging op gang door te laten zien wat er écht speelt in een wijk.

19 december 2018
Het onzichtbare zichtbaar maken met social design

Verleidelijk plagen met vooroordelen door kunst

De Academie voor Beeldvorming ziet kunst als een fantastisch communicatiemiddel middenin de samenleving.

6 december 2018
Verleidelijk plagen met vooroordelen door kunst

Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

Corpo Máquina brengt kwetsbare jongeren op verschillende vlakken in beweging.

7 november 2018
Dans met kwetsbare jongeren: vier vragen aan Corpo Máquina

Social Design | een ontwerpproces sámen met de mensen over wie het gaat

Bij het project NIEUW/OUD ontdekken bewoners van zorglocaties samen met een ontwerper of kunstenaar waar hun passie ligt.

5 november 2018
Social Design | een ontwerpproces sámen met de mensen over wie het gaat

Efkes de weg kwijt | Wat betekent dementie nu echt?

Met een theaterstuk worden mensen op een toegankelijke manier uitgenodigd om te praten over het beginstadium van dementie.

4 juli 2018
Efkes de weg kwijt | Wat betekent dementie nu echt?

Het Buurtcultuurfonds: best practices voor het indienen van jouw aanvraag

Als je een plan hebt voor je buurt of wijk, kun je geld aanvragen bij het Brabantse Buurtcultuurfonds. Kende jij de (oude) regeling al? Dat is dit niets nieuws. Of toch wel? Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is namelijk veranderd en biedt nu nog meer ruimte voor verschillende typen projecten en aanvragers. Zo mogen nu ook zzp’ers tot 10.000 euro aanvragen en mag 50% van je projectbegroting gefinancierd worden vanuit het fonds. Wij spraken met twee organisaties die geld uit het Buurtcultuurfonds ontvingen. Waarvoor vroegen ze aan, wat voor tips hebben ze en wat deden ze met het geld?

5 juni 2018
Het Buurtcultuurfonds: best practices voor het indienen van jouw aanvraag

“In een goed community art-project is voor iedereen iets te halen”

Juul Langenberg haalt verhalen op in de Oosterhoutse wijk Paterserf om de buurt levend te houden voor huidige en volgende generaties.

5 april 2018
“In een goed community art-project is voor iedereen iets te halen”

“Fantastisch hoe we mensen met design uit een diep dal kunnen helpen”

In de sociale werkplaats Uit De Buurtfabriek wordt expliciet ruimte gegeven aan de betrokkenen om hun wensen te uiten.

2 maart 2018
“Fantastisch hoe we mensen met design uit een diep dal kunnen helpen”

Kunstenaar als katalysator in het oplossen van maatschappelijke problemen

Als woningcorporatie kunstenaars vragen om maatschappelijke problemen aan te pakken? In Bergen op Zoom werd hiermee geëxperimenteerd.

13 september 2017
Kunstenaar als katalysator in het oplossen van maatschappelijke problemen

Proza in plaats van Prozac

Het Productiehuis Ouderen en Verhalen verbindt kunstenaars en makers met ouderen in verzorgingstehuizen en draagt zo bij aan de culturele ontwikkeling van ouderen.

15 juni 2017
Proza in plaats van Prozac

“Krachten bundelen in de wijk”

Miranda Winter (Winterbij) is beeldend kunstenaar en betrokken buurtbewoner in de wijk Jeruzalem in Tilburg.

30 mei 2017
“Krachten bundelen in de wijk”

‘Projectscan is handig instrument voor inzicht in projecten’

De projectscan is een online tool, ontwikkeld door CAL-XL, Cigarbox en Kunstbalie, die inzicht geeft in het proces en effecten van buurtcultuurprojecten.

29 mei 2017
‘Projectscan is handig instrument voor inzicht in projecten’

Drie bevlogen makers van community art in Brabant in beeld

Kunst confronteert, zet je aan het denken en geeft daardoor een andere kijk op maatschappelijke vraagstukken.

20 maart 2017
Drie bevlogen makers van community art in Brabant in beeld

“Ik wil naar buiten en met die rare wereld om ons heen werken”

Door kunst in te zetten, maakt Annet Nooijen bepaalde maatschappelijke thema’s bespreekbaar, voelbaar en zichtbaar.

7 maart 2017
“Ik wil naar buiten en met die rare wereld om ons heen werken”

‘Verbinding in de wijk en betrokkenheid is het mooiste resultaat’

Het doel van EELT Theatercollectief is om met onderwerpen aan de slag te gaan waarvan je eelt op je ziel krijgt of juist verliest.

27 januari 2017
‘Verbinding in de wijk en betrokkenheid is het mooiste resultaat’

Liever breakdance dan bingo

Bij Old Skool duiken senioren in de wereld van hiphop, breakdance en graffiti, begeleid door de top van de Eindhovense hiphop.

18 oktober 2016
Liever breakdance dan bingo

Door kunst op een andere manier naar bestaande systemen kijken

Wat is het belang van community art voor de verschillende betrokkenen in Brabant? En hoe werkt dat in de praktijk?

23 augustus 2016
Door kunst op een andere manier naar bestaande systemen kijken

Hoe is het nu met...de Brabantse cultuuraanjagers?

Vol frisse moed gingen twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers in 2014 aan de slag met Community Art in Brabantse buurten en wijken.

26 november 2015
Hoe is het nu met...de Brabantse cultuuraanjagers?

AlleeWonen & kunst en cultuur

In samenwerking met Electron en met ondersteuning van bkkc heeft AlleeWonen zich ingezet voor de Bredase wijk Linie, in het project Creatieve Wijk Linie. Een interview met manager Jos Hendrickx.

29 oktober 2015
AlleeWonen & kunst en cultuur

Een blik op burger- en overheidsparticipatie

Stel, jij hebt in het kader van de verbinding tussen kunst en samenleving een idee en je start een initiatief: in welk (gemeentelijk) landschap komen jij en je idee terecht?

6 oktober 2015
Een blik op burger- en overheidsparticipatie

Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker

Twaalf nieuwe cultuuraanjagers startten afgelopen voorjaar op verschillende plekken in de provincie met het ontwikkelen van culturele projecten.

14 november 2014
Brabant is twaalf gecertificeerde cultuuraanjagers rijker