Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Publiekswerking & impulsgelden

Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke en actuele thema’s in de kunst- en cultuursector. Dat is niet zo gek, cultuur is van iedereen en iedereen moet kunnen deelnemen. Het gaat ook over jou, dat is de boodschap. Die tendens zien we ook terug in de aanvragen voor het impulsgeldenprogramma. Culturele organisaties gebruiken de subsidie steeds vaker om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven of door het bestaande aanbod toegankelijker te maken. In dit artikel lichten we drie projecten uit waarbij impulsgelden worden ingezet ten behoeve van publiekswerking: Theater van de Stad, Krakers en Wij zijn 13.

artikel door Iris van den Boezem, foto door Lambert de Jong

Iedere Brabander uitnodigen zich creatief te ontwikkelen

Laten we eerst eens beginnen over de waarde van inclusiviteit voor onze provincie. Wist je dat maar liefst 93% van de Brabanders culturele activiteiten bezoekt? Ruim 60% doet zelf aan cultuurbeoefening en ruim een derde van onze provinciegenoten is vrijwilliger in de sector. Deze klinkende cijfers komen van onderzoeksmonitor Waarde van Cultuur (een onderzoek dat Kunstloc Brabant in samenwerking met PON/Telos, de Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants iedere twee jaar uitvoert) en ze laten heel goed de betrokkenheid van Brabanders bij de cultuursector zien. Het toont aan: cultuur is van en voor iedereen.

Maar wie is ‘de Brabander’ dan? Er bestaat geen mal waar iedereen in past. Gelukkig maar. We verwelkomen steeds meer nieuwe doelgroepen: jonge generaties, vluchtelingen die zich in onze provincie vestigen en mensen vanuit steeds diversere achtergronden. Ook bestaande doelgroepen veranderen. Wil je als kunst- en cultuursector relevant blijven en aansluiting blijven vinden met je bestaande en potentiële publiek, dan vraagt dat om flexibiliteit en een andere aanpak.

Publiekswerking biedt zo’n aanpak. Publiekswerking helpt culturele instellingen namelijk om haar aanbod actief te verbinden aan bestaande doelgroepen en/of nieuwe doelgroepen die minder snel of misschien zelfs helemaal niet deelnemen aan kunst en cultuur. Publiekswerking werkt door op alle lagen van een organisatie, van educatie en programmering tot marketing en communicatie. Zo draagt deze aanpak bij aan een inclusieve cultuursector waarbinnen iedere Brabander zich uitgenodigd voelt als publiek en zichzelf creatief en cultureel kan en durft te ontwikkelen. Dat zien en voelen makers en culturele organisaties in onze provincie ook. Steeds vaker ontstaan er in onze provincie pilots en projecten die hiermee experimenteren. Het provinciale impulsgeldenprogramma biedt Brabantse makers en organisaties hier de ruimte voor. Hieronder lees je over drie inspirerende Brabantse voorbeeldprojecten op dit vlak.

De Lievekamp - Theater van de Stad

In 2016 en 2017, toen de economie weer wat aantrok, bedachten Coen Bais (in die tijd net de nieuwe directeur van De Lievekamp) en Lobke van der Sanden een plan. Oss is een arbeidersstad en kent heel wat kwetsbare doelgroepen die het theater tot dan toe niet bereikte. Daar wilden Coen en Lobke verandering in brengen. Naast gastprogrammeurs uit verschillende doelgroepen uit de stad, geeft het theater ook het podium aan mensen die normaal nooit op het podium zouden staan. Met behulp van de impulsgelden ging De Lievekamp een duurzame samenwerking aan met welzijnsorganisaties en doet het een waardevol beroep op externe expertise. Zo is er een samenwerking met het Verdihuis, crisisopvang en woonbegeleiding, en met ouderenzorg. Tijdens onze Werkconferentie Amateurkunst in november vorig jaar vertelde Lobke over de samenwerking met onder andere het Verdihuis: “Iedereen speelt een rol, vertelt zijn of haar eigen verhaal op een manier die het beste past. Zoals een dame met borderline en allerlei andere heftige zaken achter de rug. Haar grote passie is zingen, en bij ons stond ze werkelijk te stralen op het podium.” 

De Lievekamp - Theater van de Stad
De Lievekamp - Theater van de Stad

Lobke van der Sanden, stadsprogrammeur bij Theater van de Stad:

“Met Theater van de Stad maken we het theater toegankelijk voor iedereen, zonder daarbij te bezuinigen op de kwaliteit van de ondersteuning. Dankzij de subsidiebijdrage uit het impulsgeldenprogramma hebben we deze nieuwe programmalijn kunnen opzetten. Ondertussen hebben we in 2,5 jaar tijd 122 producties gerealiseerd met 2.050 deelnemers en 10.796 bezoekers. Met Theater van de Stad heeft ons theater een toegankelijker en laagdrempeliger imago gekregen binnen alle lagen van de lokale samenleving en is er meer sympathie voor de podiumkunsten in het algemeen. Dat zien we onder andere doordat we nieuwe bezoekers ontvangen bij onze Theater van de Stad-producties en doordat deze bezoekers ook vaker terugkeren naar producties van Theater van de Stad. Daarnaast is door deze programmalijn het denken over cultuurparticipatie en -beleving in onze eigen organisatie veranderd. Er is een inclusievere denkwijze ontstaan over het ontvangen van zowel makers als publiek in ons theater.” 

Evelien Nelemans-Wouters, programmaleider Versterken Culturele Sector bij Kunstloc Brabant:

“Er is nu landelijk veel aandacht voor de samenwerking tussen het sociaal domein en cultuur. Theater van de Stad is een goed voorbeeld van hoe deze twee domeinen samen kunnen werken. Door de impulsgelden kon dit project opstarten. Theater is bij De Lievekamp nu echt voor iedereen. Een mooie prestatie! Als adviseur kijk ik nu mee naar mogelijkheden voor vervolgfinanciering. Bijvoorbeeld via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zo kan de Lievekamp haar goede ontwikkeling doorzetten, uitbreiden en delen met andere theaters.” 

De Nieuwe Vorst - Krakers

Theater De Nieuwe Vorst heeft een belangrijke rol in onze provincie. Het is een plek voor makers én voor publiek. Het is een broedplaats voor jonge talenten en het theater vernieuwt haar programmering voortdurend. De Nieuwe Vorst programmeert regelmatig voorstellingen van nieuwe makers, die passen bij een nieuwe, jonge generatie. Maar die generatie is niet zo gewend om naar het theater te gaan, merken ze. Met behulp van de impulsgelden doet De Nieuwe Vorst onderzoek naar hoe je een jonge doelgroep naar het theater trekt. Daarbij zetten ze expliciet in op één groep: de zogenaamde Jonge Digitalen. Dit zijn jonge mensen uit de stad van 18 tot 30 jaar, ofwel: studenten en starters. Om deze jonge doelgroep aan het theater te verbinden, zijn er twee publiekswerkers aangenomen. Met een divers team van ongeveer acht 'Jonge Digitalen' gaan de publiekswerkers op onderzoek uit. Dit team bedenkt bijvoorbeeld nieuwe theatervormen en culturele publieksactiviteiten, waarmee ze hun achterban wél naar het theater krijgen. 

De Nieuwe Vorst - Krakers

Amber Dijs, publiekswerker bij de Nieuwe Vorst

“Met Krakers, zoals we deze lijn hebben genoemd, maken we programma voor én met verschillende Tilburgers. Wij zoeken Krakers die Theater De Nieuwe Vorst met ons kraken! Eind maart ging onze oproep de deur uit. Mooi om te zien dat heel veel Tilburgers met wilde ideeën zich hebben gemeld. De impulsgelden geven ons de mogelijkheid om dit project op te starten, te onderzoeken wat werkt en wat niet werkt door de komende twee jaar De Nieuwe Vorst veelvuldig te Kraken en de Krakers op te leiden tot programmamakers. Na deze twee jaar zijn deze Krakers een niet meer weg te denken onderdeel van de programmering van De Nieuwe Vorst. Dan trekken we, met name onder mensen van tussen de 18 en 30 jaar, een nog breder publiek aan dan dat we nu al doen.”

Teun van Irsel, projectleider werkgroep publiekswerking Regioprofiel BrabantStad

“Het project van De Nieuwe Vorst is interessant, omdat de beoogde doelgroep, de Jonge Digitalen, is geselecteerd op basis van gedegen publieksonderzoek. Deze datagedreven aanpak voor publiekswerking faciliteren we ook binnen het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Wat dit traject ook interessant maakt, is dat De Nieuwe Vorst als vlakkevloertheater een sterk autonoom, artistiek profiel heeft. De programmeur bewaakt dat profiel. Wat gebeurt daarmee als onder begeleiding van de publiekwerkers een nieuw publiek betrokken wordt bij de programmering? Een leerzaam experiment waar ik heel benieuwd naar ben. Het is belangrijk voor Brabant, omdat De Nieuwe Vorst hierdoor kennis opdoet over het aan- en betrekken van jonge doelgroepen. Zij spelen daarmee een voortrekkersrol.”

Poppodium 013 - Wij zijn 13

Poppodium 013 trok in 2018 een recordaantal bezoekers van ruim 370.000. Mooi, zou je zeggen. Toch betekent dit niet dat de concertzaal op haar lauweren kan rusten en is het podium continu op zoek naar nieuwe manieren om haar publiek te vernieuwen en te verjongen. Maar wat wil dat jonge publiek? Om dat te onderzoeken verbindt het poppodium een jonge doelgroep al vroeg aan haar organisatie. Onder de noemer ‘Wij zijn 13’ organiseert 013 jaarlijks een uniek, terugkerend festival voor dertienjarigen. ’Wij zijn 13’ is een evenement waar jonge bezoekers zonder ouders kennismaken met popcultuur en met de meerwaarde van een concert. Live muziek biedt een heel andere ervaring dan muziek luisteren via bijvoorbeeld Spotify of YouTube. Maar dat weet je alleen als je het meemaakt.

Het festival is bedoeld voor jongeren die dat jaar 13 zijn, 13 waren of 13 worden. Het evenement wordt ook georganiseerd vóór en dóór deze jongeren. Zogenaamde #festivalbosses zijn nauw betrokken bij de organisatie van het festival. 013 werft deze jongeren in samenwerking met scholen en met de maatschappelijke jongerenorganisatie R-Newt uit Tilburg. Dat zorgt voor een diverse groep #festivalbosses. Met de kennis en ervaring die 013 zo opdoet, kan het poppodium de rest van het jaar ook weer meer programmeren voor deze doelgroep. Zo vindt 013 aansluiting bij de bezoeker van de toekomst.

Gezien de maatregelen rond corona is de initiële datum (6 juni) voor 'Wij zijn 13' komen te vervallen. 013 zoekt op dit moment naar een nieuwe datum. Houd hiervoor de kanalen van het poppodium in de gaten.

Poppodium 013 - Wij zijn 13

Emiel Haring, Manager Marketing en Communicatie bij 013: 

“Dertien is een spannende leeftijd. Kids zitten in de eerste of tweede klas van de middelbare school. Hun smaakvoorkeuren ontwikkelen zich. Ze weten steeds beter wat ze wel en niet leuk vinden. Juist op die leeftijd bieden wij ze een eerste kennismaking met popcultuur in de breedste zin van het woord. Die helden die ze op hun schermen zien, brengen we naar ze toe. Je staat ineens oog in oog met je held en we laten hen ervaren wat een live-ervaring zo tof maakt. Dat je muziek hoort én voelt, dat de muziek door je kleren heen gaat. Maar ook dat er live dingen fout of anders kunnen gaan.  

Nooit eerder organiseerde 013 een festival zo close samen met de doelgroep. Dat is pionieren. En dankzij de bijdrage vanuit de impulsgelden kan dat. Inclusiviteit en diversiteit is daarbij belangrijk voor ons. Dit festival moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk dertienjarigen uit Tilburg en omgeving. Mede door de impulsgelden houden we de drempel laag. En de toekomst? ‘Wij zijn 13’ moet een festival worden waar je als bijna-dertienjarige naar uitkijkt. Bijvoorbeeld omdat je oudere zus of broer er al heenging, en jij volgend jaar ‘mag’. ‘Wij zijn 13’ wordt zo een begrip: eerst binnen Tilburg en Brabant, en daarna ook daarbuiten. Zo is en blijft popcultuur iets dat je zelf mag en kunt ontdekken. Met leeftijdsgenoten en zonder ouders.” 

Teun van Irsel, adviseur bij Kunstloc Brabant: 

“013 identificeert een probleem dat in de hele muzieksector aanwezig is. Popzalen hebben steeds meer moeite om jonge bezoekers aan zich te binden. Jonge bezoekers ervaren cultuur op een totaal andere manier dan hun ouders. Dat maakt dit initiatief bijzonder interessant: wat gebeurt er als je die consumptiepatronen vertaalt naar het aanbod van een poppodium? De kennis die 013 op deze manier opdoet, is niet alleen interessant voor henzelf, maar ook voor andere podia in de provincie.”

Impuls voor de cultuursector en voor Brabant

De subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling biedt een maker of culturele organisatie de mogelijkheid een toekomstbestendige ontwikkeling in gang te zetten, bijvoorbeeld door het opzetten van een vernieuwend initiatief en/of nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden. Dat versterkt niet alleen de eigen beroepspraktijk of organisatie, maar het levert ook kansen op voor onze provincie: een diverser cultuuraanbod, nieuw publiek en een zichtbaardere cultuursector. Dat versterkt de Brabantse kunst- en cultuursector en stimuleert de ontwikkeling van creativiteit in Brabant. En dat is van belang, zeker voor een regio van kennis en innovatie. Zo beogen we een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

Het impulsgeldenprogramma sluit aan bij de provinciale en landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van publiekswerking, diversiteit en inclusie. Denk hierbij aan de programmalijn Publiekswerking binnen het Regioprofiel Cultuur BrabantStad (waarbij de B5-gemeenten, provincie en Kunstloc Brabant samenwerken) en de nieuwe aanloopregeling “Samen cultuurmaken verbreden” van Fonds voor Cultuurparticipatie.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringinstrumenten, waaronder de subsidie impulsgelden, kennisvouchers en crowdfunding. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.  

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

15 januari 2024
18 toekenningen laatste indientermijn impulsgelden

Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Dutch Design Week 2023 is in zicht! Ook dit jaar zijn er veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is geweest.

5 oktober 2023
Kunstloc @ Dutch Design Week 2023

Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De tweede indientermijn van 2023 resulteerde in een recordaantal aanvragen, maar liefst 63. Er is in totaal voor bijna €2,3 miljoen aan subsidie aangevraagd.

20 september 2023
Tweede en laatste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

Ook in de tweede helft van 2023 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma.

30 augustus 2023
Impulsgeldenprogramma in de 2e helft van 2023

16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Tijdens de eerste indientermijn van 2023 zijn 16 aanvragen voor subsidie impulsgelden gehonoreerd. In dit artikel lees je om welke projecten het gaat.

14 juni 2023
16 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2023

Successen van 10 jaar impulsgelden

Welke 3 succesfactoren van de impulsgelden geven we de provincie mee bij de ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling?

6 juni 2023
Successen van 10 jaar impulsgelden

Impulsgelden stopt na 2023

De provincie zet in op de ontwikkeling van een nieuw investeringsprogramma.

11 april 2023
Impulsgelden stopt na 2023

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

De Hall of Fame in Tilburg is na een flinke verbouwing klaar voor de heropening.

20 december 2022
Hall of Fame blijft rauwe plek waar mensen samen komen

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Impulsgelden 2022

Deze 34 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2022
Impulsgelden 2022

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Ruimte om te maken

Documentairefestival Beholders beleeft van 5 t/m 9 oktober zijn 4e editie. Wat vinden filmmakers belangrijk tijdens het maakproces?

28 september 2022
Ruimte om te maken

Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Eline Kouwenberg is medeorganisator van inclusief Bredaas festival: SameSame.

27 september 2022
Bo Diversity, een stichting die strijdt voor diversiteit en inclusie.

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Poppodium de Effenaar geeft met zijn programma Hybrid Music Vibes muzikanten de kans om te leren en experimenteren met nieuwe technologieën.

6 juli 2022
Nieuwe techniek in de muziek: “meer emotie en nieuw publiek”

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Gebiedsiconen N69

Een nieuwe N69, een nieuw gebied en meer mobiliteit. Maar ook kunst, met een ‘familie’ van kunstwerken waarmee het recreatieve netwerk en de gebiedsidentiteit is verbeterd.

10 februari 2022
Gebiedsiconen N69

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Podium en aandacht genoeg voor jong talent in de cultuursector, maar hoe is dat voor de gevorderde makers? Welke ruimte mogen zij innemen?

13 oktober 2021
Waar is het podium voor onze gevorderde kunstenaars?

Impulsgelden 2021

Deze 33 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2021
Impulsgelden 2021

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

Diederik van den Brandt, Jelle Verschuren en Joost Boogmans namen deel aan Popsport. De muzikanten delen meer over dit traject en waar ze nu staan.

1 december 2020
Throwback naar Popsport: muzikanten vertellen waar ze nu staan

De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Over de verantwoordelijke rol van een ontwerper in de vormgeving en inbedding van (nieuwe) sociaalmaatschappelijke waarden.

27 november 2020
De veranderende rol van de ontwerper in tijden van crisis

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Voorzitter Ad Vlems over het Ecodorp, de rol van de Artist in Residence en kunstenaars bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s).

5 november 2020
Kunst en duurzaamheid: de perfecte combinatie voor Ecodorp Boekel

Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Patrice Matthee, coördinator Brabant Menu, en Jan Baanstra, penvoerder Brabant Menu en zakelijk leider van de Stilte, blikken terug én vooruit.

3 november 2020
Brabant Menu: op naar kunst- en cultuuraanbod voor 40.000 leerlingen in Brabant

Impulsgelden 2020

Deze 39 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2020
Impulsgelden 2020

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

‘Het leven vieren’ is niet alleen maar een slogan bij Park Zuiderhout. De inzet van kunst en kunstenaars speelt hierbij een belangrijke rol.

9 september 2020
Hoe kunst helpt het leven elke dag te blijven vieren

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het klinkt als een ongewone combinatie: boeren die intensief samenwerken met de creatieve sector. Toch gebeurt het, en steeds vaker.

11 augustus 2020
Boeren + creatieve sector: een gouden recept voor voedselinnovatie

Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Hoe halen Brabantse makers het beste uit hun werk op artistiek én zakelijk gebied? Drie hoofdredacteuren van magazines uit Brabant delen hun verhaal.

23 juli 2020
Het magazine als springplank voor ontwikkeling van en voor kunstenaars

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Op Internationale Sekswerkersdag vraagt Human Rights Tattoo aandacht voor de discriminatie en ongelijkheid waarmee sekswerkers geconfronteerd worden.

18 juni 2020
Sekswerkers vragen met Human Rights Tattoo aandacht voor misstanden

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Common Ground

Studio Assisië, Prisma en Greenport Midden-Brabant werken samen om Landgoed Assisië verder te ontwikkelen, met kunst als motor.

27 februari 2020
Common Ground

Kunst aan de Groene Corridor

De Groene Corridor wordt een aantrekkelijke verbinding tussen Eindhoven, Oirschot en het Groene Woud. Gemeente Oirschot ziet kunst als een krachtig middel om mensen te betrekken bij hun eigen leef- en werkomgeving.

18 december 2019
Kunst aan de Groene Corridor

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

12 tips voor je impulsgeldenpitch

Hoe bereid je het gesprek voor het impulsgeldenprogramma het beste voor, en hoe sta je daar overtuigend voor de adviescommissie?

25 november 2019
12 tips voor je impulsgeldenpitch

N65 als etalage

Koppel de expertise van boomkwekers en plantentelers aan creatieve denkkracht van kunstenaars en ontwerpers. In deze co-creatie gaan zij omgevingsvraagstukken van de N65 anders benaderen.

23 november 2019
N65 als etalage

Impulsgelden 2019

Deze 35 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten worden ondersteund vanuit het impulsgeldenprogramma.

12 oktober 2019
Impulsgelden 2019

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Samen met Het Zuidelijk Toneel onderzoekt New Dutch Connections hoe ze jonge vluchtelingen in Brabant met theater op weg kunnen helpen.

29 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 4

Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

In samenwerking met kunstenaars verfraaien Brabants Landschap en de gemeentes Eindhoven en Oirschot de 14 kilometer lange Groene Corridor.

2 mei 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 3

Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Jarenlang ontwierp Joost van Wijmen kostuums. En nu is daar iets extra’s bij gekomen: Joost verzamelt littekens.

10 april 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 2

Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Wat Justine Kontou fascineert is hoe ruimtes waarin mensen zich begeven, van invloed kunnen zijn op hun gemoedstoestand.

20 maart 2019
Wat kun je met impulsgelden? Deel 1

Brabant Menu

Brabantse gezelschappen hebben de handen ineengeslagen om het gat tussen professioneel cultuuraanbod en de vraag van scholen te overbruggen.

17 juli 2018
Brabant Menu

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public

4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

Anders dan gewone subsidies met een checklist en harde eisen, begon de impulsgeldenregeling in 2013 als een proeftuin.

30 maart 2017
4 jaar aan impulsgelden: wat heeft het gebracht en wat gaat er veranderen?

De Creatieve Code

Een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars.

17 januari 2017
De Creatieve Code