Publiekswerking & impulsgelden

Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijke en actuele thema’s in de kunst- en cultuursector. Dat is niet zo gek, cultuur is van iedereen en iedereen moet kunnen deelnemen. Het gaat ook over jou, dat is de boodschap. Die tendens zien we ook terug in de aanvragen voor het impulsgeldenprogramma. Culturele organisaties gebruiken de subsidie steeds vaker om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe initiatieven of door het bestaande aanbod toegankelijker te maken. In dit artikel lichten we drie projecten uit waarbij impulsgelden worden ingezet ten behoeve van publiekswerking: Theater van de Stad, Krakers en Wij zijn 13.

artikel door Iris van den Boezem, foto door Lambert de Jong

Iedere Brabander uitnodigen zich creatief te ontwikkelen

Laten we eerst eens beginnen over de waarde van inclusiviteit voor onze provincie. Wist je dat maar liefst 93% van de Brabanders culturele activiteiten bezoekt? Ruim 60% doet zelf aan cultuurbeoefening en ruim een derde van onze provinciegenoten is vrijwilliger in de sector. Deze klinkende cijfers komen van onderzoeksmonitor Waarde van Cultuur (een onderzoek dat Kunstloc Brabant in samenwerking met PON/Telos, de Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants iedere twee jaar uitvoert) en ze laten heel goed de betrokkenheid van Brabanders bij de cultuursector zien. Het toont aan: cultuur is van en voor iedereen.

Maar wie is ‘de Brabander’ dan? Er bestaat geen mal waar iedereen in past. Gelukkig maar. We verwelkomen steeds meer nieuwe doelgroepen: jonge generaties, vluchtelingen die zich in onze provincie vestigen en mensen vanuit steeds diversere achtergronden. Ook bestaande doelgroepen veranderen. Wil je als kunst- en cultuursector relevant blijven en aansluiting blijven vinden met je bestaande en potentiële publiek, dan vraagt dat om flexibiliteit en een andere aanpak.

Publiekswerking biedt zo’n aanpak. Publiekswerking helpt culturele instellingen namelijk om haar aanbod actief te verbinden aan bestaande doelgroepen en/of nieuwe doelgroepen die minder snel of misschien zelfs helemaal niet deelnemen aan kunst en cultuur. Publiekswerking werkt door op alle lagen van een organisatie, van educatie en programmering tot marketing en communicatie. Zo draagt deze aanpak bij aan een inclusieve cultuursector waarbinnen iedere Brabander zich uitgenodigd voelt als publiek en zichzelf creatief en cultureel kan en durft te ontwikkelen. Dat zien en voelen makers en culturele organisaties in onze provincie ook. Steeds vaker ontstaan er in onze provincie pilots en projecten die hiermee experimenteren. Het provinciale impulsgeldenprogramma biedt Brabantse makers en organisaties hier de ruimte voor. Hieronder lees je over drie inspirerende Brabantse voorbeeldprojecten op dit vlak.

De Lievekamp - Theater van de Stad

In 2016 en 2017, toen de economie weer wat aantrok, bedachten Coen Bais (in die tijd net de nieuwe directeur van De Lievekamp) en Lobke van der Sanden een plan. Oss is een arbeidersstad en kent heel wat kwetsbare doelgroepen die het theater tot dan toe niet bereikte. Daar wilden Coen en Lobke verandering in brengen. Naast gastprogrammeurs uit verschillende doelgroepen uit de stad, geeft het theater ook het podium aan mensen die normaal nooit op het podium zouden staan. Met behulp van de impulsgelden ging De Lievekamp een duurzame samenwerking aan met welzijnsorganisaties en doet het een waardevol beroep op externe expertise. Zo is er een samenwerking met het Verdihuis, crisisopvang en woonbegeleiding, en met ouderenzorg. Tijdens onze Werkconferentie Amateurkunst in november vorig jaar vertelde Lobke over de samenwerking met onder andere het Verdihuis: “Iedereen speelt een rol, vertelt zijn of haar eigen verhaal op een manier die het beste past. Zoals een dame met borderline en allerlei andere heftige zaken achter de rug. Haar grote passie is zingen, en bij ons stond ze werkelijk te stralen op het podium.” 

De Lievekamp - Theater van de Stad
De Lievekamp - Theater van de Stad

Lobke van der Sanden, stadsprogrammeur bij Theater van de Stad:

“Met Theater van de Stad maken we het theater toegankelijk voor iedereen, zonder daarbij te bezuinigen op de kwaliteit van de ondersteuning. Dankzij de subsidiebijdrage uit het impulsgeldenprogramma hebben we deze nieuwe programmalijn kunnen opzetten. Ondertussen hebben we in 2,5 jaar tijd 122 producties gerealiseerd met 2.050 deelnemers en 10.796 bezoekers. Met Theater van de Stad heeft ons theater een toegankelijker en laagdrempeliger imago gekregen binnen alle lagen van de lokale samenleving en is er meer sympathie voor de podiumkunsten in het algemeen. Dat zien we onder andere doordat we nieuwe bezoekers ontvangen bij onze Theater van de Stad-producties en doordat deze bezoekers ook vaker terugkeren naar producties van Theater van de Stad. Daarnaast is door deze programmalijn het denken over cultuurparticipatie en -beleving in onze eigen organisatie veranderd. Er is een inclusievere denkwijze ontstaan over het ontvangen van zowel makers als publiek in ons theater.” 

Evelien Nelemans-Wouters, programmaleider Versterken Culturele Sector bij Kunstloc Brabant:

“Er is nu landelijk veel aandacht voor de samenwerking tussen het sociaal domein en cultuur. Theater van de Stad is een goed voorbeeld van hoe deze twee domeinen samen kunnen werken. Door de impulsgelden kon dit project opstarten. Theater is bij De Lievekamp nu echt voor iedereen. Een mooie prestatie! Als adviseur kijk ik nu mee naar mogelijkheden voor vervolgfinanciering. Bijvoorbeeld via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zo kan de Lievekamp haar goede ontwikkeling doorzetten, uitbreiden en delen met andere theaters.” 

De Nieuwe Vorst - Krakers

Theater De Nieuwe Vorst heeft een belangrijke rol in onze provincie. Het is een plek voor makers én voor publiek. Het is een broedplaats voor jonge talenten en het theater vernieuwt haar programmering voortdurend. De Nieuwe Vorst programmeert regelmatig voorstellingen van nieuwe makers, die passen bij een nieuwe, jonge generatie. Maar die generatie is niet zo gewend om naar het theater te gaan, merken ze. Met behulp van de impulsgelden doet De Nieuwe Vorst onderzoek naar hoe je een jonge doelgroep naar het theater trekt. Daarbij zetten ze expliciet in op één groep: de zogenaamde Jonge Digitalen. Dit zijn jonge mensen uit de stad van 18 tot 30 jaar, ofwel: studenten en starters. Om deze jonge doelgroep aan het theater te verbinden, zijn er twee publiekswerkers aangenomen. Met een divers team van ongeveer acht 'Jonge Digitalen' gaan de publiekswerkers op onderzoek uit. Dit team bedenkt bijvoorbeeld nieuwe theatervormen en culturele publieksactiviteiten, waarmee ze hun achterban wél naar het theater krijgen. 

De Nieuwe Vorst - Krakers

Amber Dijs, publiekswerker bij de Nieuwe Vorst

“Met Krakers, zoals we deze lijn hebben genoemd, maken we programma voor én met verschillende Tilburgers. Wij zoeken Krakers die Theater De Nieuwe Vorst met ons kraken! Eind maart ging onze oproep de deur uit. Mooi om te zien dat heel veel Tilburgers met wilde ideeën zich hebben gemeld. De impulsgelden geven ons de mogelijkheid om dit project op te starten, te onderzoeken wat werkt en wat niet werkt door de komende twee jaar De Nieuwe Vorst veelvuldig te Kraken en de Krakers op te leiden tot programmamakers. Na deze twee jaar zijn deze Krakers een niet meer weg te denken onderdeel van de programmering van De Nieuwe Vorst. Dan trekken we, met name onder mensen van tussen de 18 en 30 jaar, een nog breder publiek aan dan dat we nu al doen.”

Teun van Irsel, projectleider werkgroep publiekswerking Regioprofiel BrabantStad

“Het project van De Nieuwe Vorst is interessant, omdat de beoogde doelgroep, de Jonge Digitalen, is geselecteerd op basis van gedegen publieksonderzoek. Deze datagedreven aanpak voor publiekswerking faciliteren we ook binnen het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Wat dit traject ook interessant maakt, is dat De Nieuwe Vorst als vlakkevloertheater een sterk autonoom, artistiek profiel heeft. De programmeur bewaakt dat profiel. Wat gebeurt daarmee als onder begeleiding van de publiekwerkers een nieuw publiek betrokken wordt bij de programmering? Een leerzaam experiment waar ik heel benieuwd naar ben. Het is belangrijk voor Brabant, omdat De Nieuwe Vorst hierdoor kennis opdoet over het aan- en betrekken van jonge doelgroepen. Zij spelen daarmee een voortrekkersrol.”

Poppodium 013 - Wij zijn 13

Poppodium 013 trok in 2018 een recordaantal bezoekers van ruim 370.000. Mooi, zou je zeggen. Toch betekent dit niet dat de concertzaal op haar lauweren kan rusten en is het podium continu op zoek naar nieuwe manieren om haar publiek te vernieuwen en te verjongen. Maar wat wil dat jonge publiek? Om dat te onderzoeken verbindt het poppodium een jonge doelgroep al vroeg aan haar organisatie. Onder de noemer ‘Wij zijn 13’ organiseert 013 jaarlijks een uniek, terugkerend festival voor dertienjarigen. ’Wij zijn 13’ is een evenement waar jonge bezoekers zonder ouders kennismaken met popcultuur en met de meerwaarde van een concert. Live muziek biedt een heel andere ervaring dan muziek luisteren via bijvoorbeeld Spotify of YouTube. Maar dat weet je alleen als je het meemaakt.

Het festival is bedoeld voor jongeren die dat jaar 13 zijn, 13 waren of 13 worden. Het evenement wordt ook georganiseerd vóór en dóór deze jongeren. Zogenaamde #festivalbosses zijn nauw betrokken bij de organisatie van het festival. 013 werft deze jongeren in samenwerking met scholen en met de maatschappelijke jongerenorganisatie R-Newt uit Tilburg. Dat zorgt voor een diverse groep #festivalbosses. Met de kennis en ervaring die 013 zo opdoet, kan het poppodium de rest van het jaar ook weer meer programmeren voor deze doelgroep. Zo vindt 013 aansluiting bij de bezoeker van de toekomst.

Gezien de maatregelen rond corona is de initiële datum (6 juni) voor 'Wij zijn 13' komen te vervallen. 013 zoekt op dit moment naar een nieuwe datum. Houd hiervoor de kanalen van het poppodium in de gaten.

Poppodium 013 - Wij zijn 13

Emiel Haring, Manager Marketing en Communicatie bij 013: 

“Dertien is een spannende leeftijd. Kids zitten in de eerste of tweede klas van de middelbare school. Hun smaakvoorkeuren ontwikkelen zich. Ze weten steeds beter wat ze wel en niet leuk vinden. Juist op die leeftijd bieden wij ze een eerste kennismaking met popcultuur in de breedste zin van het woord. Die helden die ze op hun schermen zien, brengen we naar ze toe. Je staat ineens oog in oog met je held en we laten hen ervaren wat een live-ervaring zo tof maakt. Dat je muziek hoort én voelt, dat de muziek door je kleren heen gaat. Maar ook dat er live dingen fout of anders kunnen gaan.  

Nooit eerder organiseerde 013 een festival zo close samen met de doelgroep. Dat is pionieren. En dankzij de bijdrage vanuit de impulsgelden kan dat. Inclusiviteit en diversiteit is daarbij belangrijk voor ons. Dit festival moet toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk dertienjarigen uit Tilburg en omgeving. Mede door de impulsgelden houden we de drempel laag. En de toekomst? ‘Wij zijn 13’ moet een festival worden waar je als bijna-dertienjarige naar uitkijkt. Bijvoorbeeld omdat je oudere zus of broer er al heenging, en jij volgend jaar ‘mag’. ‘Wij zijn 13’ wordt zo een begrip: eerst binnen Tilburg en Brabant, en daarna ook daarbuiten. Zo is en blijft popcultuur iets dat je zelf mag en kunt ontdekken. Met leeftijdsgenoten en zonder ouders.” 

Teun van Irsel, adviseur bij Kunstloc Brabant: 

“013 identificeert een probleem dat in de hele muzieksector aanwezig is. Popzalen hebben steeds meer moeite om jonge bezoekers aan zich te binden. Jonge bezoekers ervaren cultuur op een totaal andere manier dan hun ouders. Dat maakt dit initiatief bijzonder interessant: wat gebeurt er als je die consumptiepatronen vertaalt naar het aanbod van een poppodium? De kennis die 013 op deze manier opdoet, is niet alleen interessant voor henzelf, maar ook voor andere podia in de provincie.”

Impuls voor de cultuursector en voor Brabant

De subsidiebijdrage uit de impulsgeldenregeling biedt een maker of culturele organisatie de mogelijkheid een toekomstbestendige ontwikkeling in gang te zetten, bijvoorbeeld door het opzetten van een vernieuwend initiatief en/of nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden. Dat versterkt niet alleen de eigen beroepspraktijk of organisatie, maar het levert ook kansen op voor onze provincie: een diverser cultuuraanbod, nieuw publiek en een zichtbaardere cultuursector. Dat versterkt de Brabantse kunst- en cultuursector en stimuleert de ontwikkeling van creativiteit in Brabant. En dat is van belang, zeker voor een regio van kennis en innovatie. Zo beogen we een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

Het impulsgeldenprogramma sluit aan bij de provinciale en landelijke beleidsontwikkelingen op het gebied van publiekswerking, diversiteit en inclusie. Denk hierbij aan de programmalijn Publiekswerking binnen het Regioprofiel Cultuur BrabantStad (waarbij de B5-gemeenten, provincie en Kunstloc Brabant samenwerken) en de nieuwe aanloopregeling “Samen cultuurmaken verbreden” van Fonds voor Cultuurparticipatie.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het impulsgeldenprogramma bestaat uit verschillende financieringinstrumenten, waaronder de subsidie impulsgelden, kennisvouchers en crowdfunding. Kunstloc Brabant is in opdracht van de provincie onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.  

Meer weten over het impulsgeldenprogramma?

Kijk op onze website en neem contact op met een van de adviseurs van Kunstloc Brabant. We denken graag mee over een passende financieringsmix voor jouw initiatief.  

dit kan ook met de subsidie impulsgelden

DocsintheCity

DocsintheCity

industrieprogramma filmfestival Beholders
De Kleinkijk Academie

De Kleinkijk Academie

kunst deel maken van dagelijkse praktijk gehandicaptenzorg
Effenaar Smart Venue | Poplab

Effenaar Smart Venue | Poplab

innovatie in live-muziekbeleving
Kirsten van Teijn

Kirsten van Teijn

publieksdialoog over seksualiteit
Podium C | Bomen over bomen

Podium C | Bomen over bomen

kunstenaars betrekken bij klimaatdoelstellingen
Ethics

Ethics

video-on-demand-platform voor documentairefilms
Studio Juul Rameau

Studio Juul Rameau

onderzoek naar helende kracht natuur
Art in Oisterwijk

Art in Oisterwijk

inzet op participatie
Wildpark

Wildpark

versteviging organisatie en uitbreiden talentontwikkeling
Camilla Blue

Camilla Blue

augmented reality liveshow
Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

Xavier van Delft | Verborgen Verhalen

animaties van Brabantse erfgoedverhalen
Annatheater

Annatheater

toekomstbestendig verdienmodel
Gebiedsiconen N69

Gebiedsiconen N69

kunstwerken vertellen verhaal breuklijn
Festival Op de grens

Festival Op de grens

verdiepen artistieke visie en vergroten publieksbereik
DeStijl@Tilburg

DeStijl@Tilburg

culturele identiteit regio belichten
Kamerata Zuid

Kamerata Zuid

professionalisering van de organisatie
Vantot | Sunseeker

Vantot | Sunseeker

dynamische straatverlichting
Filmeducatiehub Zuid

Filmeducatiehub Zuid

versterking filmeducatie en beeldgeletterdheid in het onderwijs
Mies-en-Scène

Mies-en-Scène

duurzaam borgen van maakpraktijk
Marieke Verbiesen

Marieke Verbiesen

zichtbaarheid en kennisdeling
Zwermers

Zwermers

professionalisering van de organisatie
Minoux

Minoux

artistieke en zakelijke doorontwikkeling
Coup Cura | Mist

Coup Cura | Mist

destigmatisering van verslaving
Angela de Weijer

Angela de Weijer

transitie van geluidskunstenaar naar componist
New Order of Fashion

New Order of Fashion

kennisdeling over circulaire mode
GlasLab Den Bosch

GlasLab Den Bosch

expertisecentrum voor vlakglas
Sundaymorning@ekwc

Sundaymorning@ekwc

verduurzaming eigen inkomsten
Switch2Move

Switch2Move

onderzoek naar effect dansinterventies
Meester(s) in Lithografie

Meester(s) in Lithografie

meester-gezeltraject steendrukkunst
Factorium Podiumkunsten | No Joke

Factorium Podiumkunsten | No Joke

nieuw trainingsprogramma voor urban talent
Nederlandse Breaking League

Nederlandse Breaking League

professionalisering urban infrastructuur
Zout (voorheen Zuiderlucht)

Zout (voorheen Zuiderlucht)

uitbreiding naar Noord-Brabant
Dansnest

Dansnest

professionalisering van organisatie
Stijn Peeters

Stijn Peeters

versterken beeldende praktijk
Café Theater Festival Tilburg

Café Theater Festival Tilburg

professionalisering en positionering
Gebouw-T | Young Creations

Gebouw-T | Young Creations

publiekswerking met jongeren
A.F.Th. van der Heijdenhuis

A.F.Th. van der Heijdenhuis

realisatie schrijvershuis
SEA Foundation

SEA Foundation

internationale werkbezoeken
PARK

PARK

interdisciplinair randprogramma
Onomatopee

Onomatopee

professionalisering organisatie
Cacaofabriek | CineLive

Cacaofabriek | CineLive

programma voor streaming
Huis73 | Digitaal atelier

Huis73 | Digitaal atelier

werkplaats voor de 21ste eeuw
Spruit

Spruit

professionalisering van organisatie
KONT

KONT

uitbouwen werkmodus en verdienmodel
 Nabuurs&VanDoorn

Nabuurs&VanDoorn

uitbreiding internationale netwerk
De Creatieve Code

De Creatieve Code

leerlijn creatief programmeren
Dock Zuid

Dock Zuid

professionalisering van de organisatie
Nienke Helder | Sexual healing

Nienke Helder | Sexual healing

zintuigelijke objecten die helpen bij seksuele dysfunctie
Tilt

Tilt

professionaliseringsslag van literair productiehuis
Zout (voorheen Hertog Zout)

Zout (voorheen Hertog Zout)

versterking van positie ten opzichte van opdrachtgevers
Sounding Bodies

Sounding Bodies

helende werking van klassieke muziek
Corpo Máquina

Corpo Máquina

uitbreiding talentontwikkeling
Tilburg Dansstad

Tilburg Dansstad

internationale profilering
Mathijs Leeuwis

Mathijs Leeuwis

zakelijke ontwikkeling van de beroepspraktijk
Grafisch Atelier Den Bosch

Grafisch Atelier Den Bosch

toekomstgericht ontwikkelplan
Dat wat blijft | Monique Broekman

Dat wat blijft | Monique Broekman

nieuwe verbanden kunst en erfgoed
Geertruidskerk

Geertruidskerk

religieus erfgoed als cultureel platform
Sound of Europe Festival

Sound of Europe Festival

inhoudelijke en zakelijke doorontwikkeling
Museum Krona

Museum Krona

impulsbijdrage voor publieksverbreding
Stormkamers | Tg Nomen

Stormkamers | Tg Nomen

doorontwikkeling artistiek onderzoeksmiddel
Kapellenbaan

Kapellenbaan

een recreatieve route langs vier hedendaagse kunstkapellen
ALL-EEN | MoveToMeet

ALL-EEN | MoveToMeet

verbinding tussen doven, slechthorenden en horenden
#YouToo?

#YouToo?

verfijning van werkmethodiek social design
Electron

Electron

professionaliseringsslag van creatieve broedplaats
Dutch Invertuals

Dutch Invertuals

ontwikkeling van digitale omgeving
Sectie-C

Sectie-C

artistieke positionering van broedplaats
Tante Netty

Tante Netty

ontwikkeling kennisinstrumenten social design
Oss Cultureel

Oss Cultureel

ontwikkeling vraaggerichte theaterorganisatie
Breda Botanique

Breda Botanique

nieuw filmhuis in Breda
Bio Mirror

Bio Mirror

ontwerpend onderzoek naar stressverlagende materiaaloppervlakken
Kunst & Geluk

Kunst & Geluk

professionalisering binnen de zorg- en welzijnssector
Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

Brabants Kempens Architectuur Netwerk | Buitenkans

platform voor ruimtelijke opgaven stad & land
Common Ground

Common Ground

kunst als motor ontwikkeling Landgoed Assisië
Autarkh III

Autarkh III

van extreme metalband naar elektroakoestisch trio
AIR De Missie

AIR De Missie

artist in residency op Park Zuiderhout
Paleis voor Volksvlijt

Paleis voor Volksvlijt

nieuwe publieksgroepen betrekken met volkstheater
Agrivalley

Agrivalley

ontwikkeling van een duurzame en hybride beroepspraktijk
This is LOVSKI

This is LOVSKI

het in de markt zetten van een nieuwe act
Het Groote Hoofd

Het Groote Hoofd

ontwikkeling professioneel theaterbedrijf
Landkunst Dal van de Kleine Beerze

Landkunst Dal van de Kleine Beerze

innovatief opdrachtgeverschap door landcoöperatie
Minitopia

Minitopia

interventies en publicatie over nieuwe woonvormen
Popsport Brabant 2020

Popsport Brabant 2020

talentontwikkeling in de popmuziek
Bram Stadhouders

Bram Stadhouders

doorontwikkeling van succesvol makerschap
Kaapstad 2020

Kaapstad 2020

doorontwikkeling festivalorganisatie
RAUWKOST

RAUWKOST

professionalisering en lokale inbedding
Paviljoen Ongehoorde Muziek

Paviljoen Ongehoorde Muziek

bestendigen broedplaats voor kwetsbare muziek
Muzikale Broedplaats Paradox

Muzikale Broedplaats Paradox

artistieke invulling van makershuis
Brass 'n Woods Festival

Brass 'n Woods Festival

nieuw publiek voor blaasmuziek
BROET

BROET

professionalisering en herpositionering
Weeshuisjes

Weeshuisjes

toolkit nieuwe bestemming voor verweesd erfgoed
Blind Walls Gallery | Graphic Matters

Blind Walls Gallery | Graphic Matters

muurschilderingen als Bredaas icoon
Kunstplan Ecodorp Boekel

Kunstplan Ecodorp Boekel

kunst als inspiratie voor duurzaamheid
Sannety | Lisanne van Hek

Sannety | Lisanne van Hek

doorstart van muzikale carrière
PLYGRND.city

PLYGRND.city

jongeren inspireren met urban culture minidocumentaires
Nationaal Monument Kamp Vught

Nationaal Monument Kamp Vught

aansluiting actualiteit met vernieuwde presentatie
Wij zijn 13

Wij zijn 13

013 als relevante cultuurplek voor jongeren
Eva van Pelt

Eva van Pelt

verduurzaming artistieke en zakelijk beroepspraktijk
Draaimolen Festival

Draaimolen Festival

doorontwikkeling en verdieping dancefestival
Aus Berlin

Aus Berlin

professionaliseringsslag met voorfinanciering
De Nieuwe Vorst

De Nieuwe Vorst

aan de slag met publiekswerking
The Dutch Institute of Food & Design

The Dutch Institute of Food & Design

ontwikkelen platform voor food-designers
Kunst aan de Groene Corridor

Kunst aan de Groene Corridor

mensen betrekken bij leefomgeving
Alexandra Crouwers

Alexandra Crouwers

versterking internationale positie
New Dutch Connections

New Dutch Connections

nieuwe samenwerkingen en maatschappelijke partners
Document Series | Kristel van Issum

Document Series | Kristel van Issum

nieuwe beroepspraktijk vormgeven
Nishant Bhola | World of Dance

Nishant Bhola | World of Dance

moderne dans positioneren in multiculturele samenleving
Theater van de Stad

Theater van de Stad

participatie in programmering De Lievekamp
Copper Views

Copper Views

ontwikkelen tot impactproducent
Superland | Matthijs Bosman

Superland | Matthijs Bosman

openbreken van de voedselketen
Artist in Residence platform Brabant

Artist in Residence platform Brabant

samenwerking tussen Artist in Residence programma's
Capella Brabant

Capella Brabant

nieuwe samenwerkingsprojecten en grotere naamsbekendheid
I like school and school likes me

I like school and school likes me

kunstenaar neemt intrek in middelbare school
Future Cities

Future Cities

verrijken ontwikkeling van mbo'ers
Cor Unum

Cor Unum

professionaliseringslag
Vonk

Vonk

doorontwikkeling naar stabiele financieringsmix
Cacao Expo

Cacao Expo

effect inzichtelijk maken van programmering
Theaterwerkplaats Tiuri

Theaterwerkplaats Tiuri

professionele bewegings-theaterwerkplaats
Garden of Resonance

Garden of Resonance

verbinding kunst, wetenschap en techniek
Brabant Menu

Brabant Menu

overbruggen gat tussen professioneel cultuuraanbod en vraag van scholen
Bureau Pees | Peter Dictus

Bureau Pees | Peter Dictus

productiehuis voor sociaal-maatschappelijk amateurtheater
IVC 2.0

IVC 2.0

platform voor het verrijken van klassieke zangkunst
De tijd van je leven

De tijd van je leven

kunstactiviteiten tegen eenzaamheid ouderen
Urbanlicious, back to the future

Urbanlicious, back to the future

doorgaande leerlijn cultuureducatie voor vmbo
LunaLunaLuna | Kultoer

LunaLunaLuna | Kultoer

theatrale installaties tijdens Tilburgse Kermis
Kings of Colors Festival

Kings of Colors Festival

werken aan een sterk artistiek profiel
Zwarte Vleugels | Niels Duffhues

Zwarte Vleugels | Niels Duffhues

versteviging van beroepspraktijk
De Fabriek

De Fabriek

inzichtelijk maken van het creatieve proces
Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek

hedendaagse kunst verbinden met religieus en cultuurhistorisch erfgoed
Jan van Duijnhoven

Jan van Duijnhoven

beroepspraktijk naar een hoger niveau tillen
Studio Gebroed

Studio Gebroed

meerjarig ontwikkeltraject
The Design of Spatial Well-being

The Design of Spatial Well-being

onderzoek om ontwerpfilosofie te valideren
Encounter | Joost van Wijmen

Encounter | Joost van Wijmen

ontwikkelen geënsceneerde ontmoetingen
Human Rights Tattoo

Human Rights Tattoo

bouwen aan een verbeterd inkomstenmodel
De Link

De Link

ontwikkeling van producerende rol
Make it - Jazz Festival Tilburg

Make it - Jazz Festival Tilburg

versterken van organisatie en zichtbaarheid
PopMonument on Tour

PopMonument on Tour

schaalvergroting door uitbreiding festivallocaties
N65 als etalage

N65 als etalage

koppel kwekers aan kunstenaars
Museum Jan Cunen

Museum Jan Cunen

art-based learning als educatieve pijler
Muziek uit de toren

Muziek uit de toren

educatief programma rondom de Lambertustoren
MASS production

MASS production

professionaliseren van een brede beroepspraktijk
Rosemary & Garlic

Rosemary & Garlic

doorontwikkeling naar zelfvoorzienende act
Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

Canon Nederlandse Kunst in de Openbare Ruimte

aandacht voor bijzonder erfgoed in ons straatbeeld
Dansen met de vijand

Dansen met de vijand

reizende expo over Roosje Glaser