Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Bij de verdere ontwikkeling van het Brabantse culturele ecosysteem streeft BrabantStad naar een inclusief aanbod. Daarmee bedoelen we cultureel aanbod voor iedere Brabander. Daar waar in dit kader nieuw aanbod wordt gecreëerd, gaat dit op basis van een gelijkwaardige dialoog tussen publiek, programmeur en maker. Publiekswerking is een goede manier om hieraan te werken.

“Publiekswerking is de schakel tussen een culturele instelling, individuen en netwerken in de omgeving waarin die instelling opereert met als doel het op gang brengen van een inhoudelijke dialoog over kunst, de maatschappij en het individu en moet door een hele organisatie gedragen worden.” - Defesche, J., 2016 Publiekswerking, op weg naar een breder cultuurbereik? Afstudeerscriptie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Binnen de programmalijn Publiekswerking richten we ons op de kansen die publiekswerking biedt om publiek te binden aan instellingen en organisaties. Het gaat om het verhogen van de kwaliteit van contact met bestaande bezoekers en het binden van nieuwe doelgroepen. Om de resultaten hiervan inzichtelijk te maken, wordt ook gewerkt aan instrumenten die instellingen en overheden in staat stellen inzicht te krijgen in het publieksbereik.

Voor deze programmalijn hebben we de volgende basisprincipes bedacht:

  • werk met haalbare doelen en probeer grote complexe plannen te mijden;
  • werk samen met partners in het veld;
  • liever meer kleine pilots dan een groot project;
  • sluit aan bij de hands-on mentaliteit van de organisaties in het veld.

Hoofdlijnen plan van aanpak

Binnen deze programmalijn werken we aan het introduceren van het begrip publiekswerking bij Brabantse culturele organisaties en overheden door pilots en experimenten en aan het verzamelen van gegevens om goed gefundeerd beleid te kunnen formuleren voor de nieuwe periode.

  1. Aanbieden van pilots en experimenten waarbij publiekswerking centraal staat, door bestaande goede plannen te promoten en ondersteunen met inhoudelijke kennis en fondsenwerving.
  2. Het ontwikkelen van instrumenten die inzicht geven in het publieksbereik van individuele instellingen en de sector als geheel.
  3. Stimuleren dat de grote(re) instellingen en festivals van Brabant continue publieksonderzoek gaan doen.

Bovenstaande moet ertoe leiden dat we meer inzicht krijgen in de publieksstromen, voor welke groepen er meer en minder aanbod is, zodat we hier in de periode 2021–2024 gericht beleid kunnen formuleren.

Middels een beter inzicht in publiekswerking werken we aan een kwalitatieve verbetering van de relatie tussen publiek en instelling.

Hoe wordt het veld betrokken?

We betrekken het veld door vertegenwoordigers van het veld te vragen zitting te nemen in de werkgroep. Ook gaan we op zoek naar goede voorbeelden van publiekswerking in Brabant. Deze goede voorbeelden krijgen een prominente plaats in de bijeenkomsten die we in het kader van deze programmalijn organiseren.

Leestips

Mest publiceerde een interessant artikel over publiekswerking: Zoektocht naar inclusiviteit en diversiteit bij Parktheater Eindhoven

LKCA publiceerde in Cultureel Kapitaal een artikel van Clyde Menzo en Melle Daamen, waarin ze naast een scherpe analyse van het diversiteit-probleem ook een goede voorzet doen richting een oplossing: Stop met het opdringen van witte cultuur

Theater De Schalm: "Niet met data werken is geen optie meer".

Werken met publieksdata in de culturele sector kan best ingewikkeld zijn. Theater De Schalm deelt haar ervaring.

18 juli 2023
Theater De Schalm: "Niet met data werken is geen optie meer".

Werken met Publieksdata

Samen met meerdere Brabantse culturele organisaties nemen we deel aan een landelijke pilot, en stimuleren we bewustwording, samenwerking en kennisdeling over het werken met publieksdata.

7 december 2022
Werken met Publieksdata

Regioprofiel | Publiekswerking

In het streven naar een inclusief aanbod voor iedere Brabander is publiekswerking een goede manier om te werken aan een gelijkwaardige dialoog tussen publiek, programmeur en maker.

4 november 2021
Regioprofiel | Publiekswerking

Voorbij de valkuilen van publiekswerking

Publiekswerking is een toverwoord geworden. Maar wat zijn nu de do's en dont's bij deze actieve zoektocht naar verbinding met publiek?

10 juni 2021
Voorbij de valkuilen van publiekswerking

Culturele Smaak van Brabanders

Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er tegenwoordig uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, krijgen we grip op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

20 maart 2020
Culturele Smaak van Brabanders

Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Tijdens de jaarlijkse onderzoekconferentie van LKCA en Boekmanstichting hebben Het PON en Kunstloc Brabant een sessie verzorgd over het segmentatiemodel De culturele smaak van Brabanders.

10 februari 2020
Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019
Werkconferentie Amateurkunst #8

Inspiratiemiddag publiekswerking

Publiekswerking draait om verbinding maken met huidig én nieuw publiek en slaat daarmee een brug tussen het artistieke product, marketing en educatie.

14 november 2019
Inspiratiemiddag publiekswerking

U vraagt, wij draaien: tegenwoordig staat de bezoeker centraal

Marketing? Vroeger was dat in de cultuursector een beetje een vies woord. Maar inmiddels wordt het belang ervan door vrijwel iedereen gezien: het publiek komt steeds centraler te staan. Vier Brabantse organisaties vertellen waarom dat helemaal niet zo erg is.

5 december 2017
U vraagt, wij draaien: tegenwoordig staat de bezoeker centraal

Blog | Publiek!

Zonder publiek wordt het draagvlak voor de cultuursector wel erg klein. Jenneke Harings blogt over de zoektocht naar publiek voor kunst en cultuur.

4 november 2016
Blog | Publiek!

Publiek: 10 dingen die je moet lezen, zien, horen

Omdat de positie van kunst en cultuur in de samenleving verandert en omdat het publiek zelf verandert, moeten we opnieuw kijken naar wie ons publiek is en wat het voor ons kan betekenen.

27 oktober 2016
Publiek: 10 dingen die je moet lezen, zien, horen

Wat brengt jouw culturele project, programma of activiteit teweeg?

Monitoren en evalueren is belangrijk om inzicht te krijgen in het doelbereik van je organisatie.

2 februari 2016
Wat brengt jouw culturele project, programma of activiteit teweeg?

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad betrokken bij de operationalisering van het regioprofiel 'BrabantStad maakt het'. BrabantStad is een samenwerking tussen Provincie Noord-Brabant en de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ’s‑Hertogenbosch en Tilburg. Zij vinden elkaar in de ambitie om blijvend te behoren tot de top van Europa’s kennis- en innovatieregio’s.

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Werkgroep programmalijn Publiekswerking

Teun van Irsel, gemeente Tilburg
Marc Eysink Smeets, Kunst van Brabant
Janneke Defesche, Festival Cement
Coen Bais, Theater de Lievekamp

Mark Megens, gemeente Oss
Anneke van der Linden, theater de Nieuwe Vorst

Projectleiding
Eric Japenga, Kunstloc Brabant

Mede-ontwikkelaars

Coen Bais, Theater De Lievekamp

Maurice Dujardin, Theater De Nieuwe Vorst

Vanuit Kunstloc wordt de programmalijn Publiekswerking ondersteund door

 

publiekswerking

Theater De Schalm: "Niet met data werken is geen optie meer".

Werken met publieksdata in de culturele sector kan best ingewikkeld zijn. Theater De Schalm deelt haar ervaring.

18 juli 2023
Theater De Schalm: "Niet met data werken is geen optie meer".

Werken met Publieksdata

Samen met meerdere Brabantse culturele organisaties nemen we deel aan een landelijke pilot, en stimuleren we bewustwording, samenwerking en kennisdeling over het werken met publieksdata.

7 december 2022
Werken met Publieksdata

Regioprofiel | Publiekswerking

In het streven naar een inclusief aanbod voor iedere Brabander is publiekswerking een goede manier om te werken aan een gelijkwaardige dialoog tussen publiek, programmeur en maker.

4 november 2021
Regioprofiel | Publiekswerking

Voorbij de valkuilen van publiekswerking

Publiekswerking is een toverwoord geworden. Maar wat zijn nu de do's en dont's bij deze actieve zoektocht naar verbinding met publiek?

10 juni 2021
Voorbij de valkuilen van publiekswerking

Culturele Smaak van Brabanders

Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er tegenwoordig uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, krijgen we grip op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

20 maart 2020
Culturele Smaak van Brabanders

Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Tijdens de jaarlijkse onderzoekconferentie van LKCA en Boekmanstichting hebben Het PON en Kunstloc Brabant een sessie verzorgd over het segmentatiemodel De culturele smaak van Brabanders.

10 februari 2020
Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019
Werkconferentie Amateurkunst #8

Inspiratiemiddag publiekswerking

Publiekswerking draait om verbinding maken met huidig én nieuw publiek en slaat daarmee een brug tussen het artistieke product, marketing en educatie.

14 november 2019
Inspiratiemiddag publiekswerking

U vraagt, wij draaien: tegenwoordig staat de bezoeker centraal

Marketing? Vroeger was dat in de cultuursector een beetje een vies woord. Maar inmiddels wordt het belang ervan door vrijwel iedereen gezien: het publiek komt steeds centraler te staan. Vier Brabantse organisaties vertellen waarom dat helemaal niet zo erg is.

5 december 2017
U vraagt, wij draaien: tegenwoordig staat de bezoeker centraal

Blog | Publiek!

Zonder publiek wordt het draagvlak voor de cultuursector wel erg klein. Jenneke Harings blogt over de zoektocht naar publiek voor kunst en cultuur.

4 november 2016
Blog | Publiek!

Publiek: 10 dingen die je moet lezen, zien, horen

Omdat de positie van kunst en cultuur in de samenleving verandert en omdat het publiek zelf verandert, moeten we opnieuw kijken naar wie ons publiek is en wat het voor ons kan betekenen.

27 oktober 2016
Publiek: 10 dingen die je moet lezen, zien, horen

Wat brengt jouw culturele project, programma of activiteit teweeg?

Monitoren en evalueren is belangrijk om inzicht te krijgen in het doelbereik van je organisatie.

2 februari 2016
Wat brengt jouw culturele project, programma of activiteit teweeg?