Zoek bijvoorbeeld naar een activiteit of pagina

Monitoren en evalueren is belangrijk om inzicht te krijgen in het doelbereik van je organisatie. Als culturele instelling kun je hierdoor gestructureerd doelen bereiken en je missie verwezenlijken, stellen Claudia de Graauw en Bo Broers. 'Door inzicht te krijgen in het doelbereik beantwoord je vragen als: Ben ik op het goede spoor? Dragen m'n activiteiten bij aan m'n doel? Wat gaat goed? Wat kan beter?' Door een aantal stappen te volgen krijg je antwoord op deze vragen: Zorg er ten eerste voor dat je doelen scherp gesteld zijn. Vertaal de doelen vervolgens naar meetbare indicatoren, analyseer de data en rapporteer in een interessante vorm.

Geschreven door Claudia de Graauw en Bo Broers

Steeds vaker word ik als onderzoeker gevraagd om culturele instellingen te helpen om inzicht te krijgen in hun doelbereik. Het gaat dan om de kwaliteit van een project, programma of activiteit: wat het teweeg heeft gebracht bij de deelnemer of bezoeker. Hebben de bezoekers van het museum hun blik verruimd? Heeft het sportprogramma in de wijk sociale cohesie bevorderd? Is door de activiteiten van de bibliotheek de tijdsbesteding van inwoners aan kunst en cultuur vergroot? Het gaat dus niet meer alleen om cijfers en aantallen.

Verbeteren en verantwoorden tegelijkertijd

Culturele instellingen willen graag inzicht in het bereik van deze ideële doelstellingen. Aan de ene kant kunnen zij met deze informatie zien of ze op de goede weg zitten om hun stip op de horizon te bereiken. Eigenlijk werkt het dan net als een TomTom. Je verzamelt gestructureerd informatie die je inzicht geeft of je de goede kant op gaat. Je geeft aan waar je heen wilt en kijkt vervolgens op of je op de juiste koers zit. Of dat je moet bijsturen. Instellingen kunnen dan gericht actie ondernemen om dichterbij het doel te komen.

Aan de andere kant kunnen zij met deze informatie verantwoording afleggen naar gemeenten en andere subsidiegevers. Gemeenten en andere subsidiegevers willen namelijk meer en meer weten of een door hen gesubsidieerd project bijdraagt aan hun doelen.

Eigenlijk werkt het dan net als een TomTom. Je verzamelt gestructureerd informatie die je inzicht geeft of je de goede kant op gaat.

Monitoren en evalueren: Hoe werkt 't?

Stap 1: doelen scherpstellen 

Hoe de evaluatie is ingestoken is afhankelijk van de doelen van de organisatie. Het is voor instellingen dus belangrijk om heldere doelen te formuleren. Van belang is om goed voor ogen te hebben wat je teweeg wilt brengen met het project, programma of activiteit. Een voorbeeld waarbij ik heb geholpen met het scherp stellen van de doelen is de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). Zij willen bij hun verantwoording graag meer de nadruk leggen op hun eigen doelbereik én op het bereik van de doelen die de gemeente heeft met de subsidieverstrekking aan de bibliotheek. Samen met medewerkers van de bibliotheek en van de gemeente Veghel hebben we doelen geformuleerd die aantonen wat de activiteiten van de bibliotheek teweeg brengen in de samenleving: Inwoners laten uitgaan van de eigen kracht, sturen op zelfredzaamheid en de vrije tijdsbesteding van inwoners aan kunst en cultuur vergroten.

Stap 2: Meetinstrument ontwerpen 

Helder geformuleerde doelen kunnen vervolgens vertaald worden naar meetbare indicatoren en criteria. Per indicator wordt gekeken hoe dit meetbaar gemaakt kan worden en wordt een bijpassend meetinstrument ontworpen. Bij het meetbaar maken van de indicatoren kijken we goed naar de volgende vragen:

  • Welke informatie is al beschikbaar? En welke moet verzameld worden?
  • Waar kun je deze informatie vinden? Bezoekers, medewerkers, scholen, samenwerkingspartners etc.
  • Hoe kun je de informatie verzamelen? Observaties, interviews, vragenlijst, literatuuronderzoek etc.

Op basis van deze input (en de bijbehorende indicatoren) kan een meetinstrument ontworpen worden.

Voor het programma 'de brede buurt' in Oosterhout hebben we hiervoor een paar praktische instrumenten gemaakt die de betrokken organisaties (H19 en OiB) zelf kunnen uitvoeren. Hierbij kun je denken aan een vragenlijst per activiteit en groepsgesprekken met deelnemers en groepsgesprekken met samenwerkingspartners. Hierdoor waren individuele evaluatiegesprekken overbodig en kwam interessante informatie boven water.

Stap 3: Analyseren en rapporteren

Tijdens deze stap wordt de rapportage geschreven, naar aanleiding van de verzamelde informatie die is geanalyseerd. Deze rapportage kan verschillende vormen hebben. Voor welke vorm je kiest, is afhankelijk van het doel van je onderzoek. Er kan gekozen worden voor een klassieke rapportage, maar ook voor een boekje, een website, een artikel of bijvoorbeeld een infographic. Voor het netwerk van science centra en wetenschapsmusea (VSC) heb ik een benchmark onderzoek uitgevoerd waarbij de kwaliteit van educatieve activiteiten gemeten werd. Ik heb toen een overkoepelend rapport geschreven waarin de kwaliteit van de educatieve activiteiten van de verschillende musea met elkaar vergeleken werd. Daarnaast heb ik per musea een rapport geschreven met individuele analyses en verbeterpunten.

Monitoring en evaluatie geeft je een interessant instrument in handen om inzicht te krijgen in je doelbereik, nodige acties te ondernemen én om vragen van subsidiegevers te beantwoorden. Die vragen worden op een structurele en inzichtelijke manier beantwoord.

publieksdata

Theater De Schalm: "Niet met data werken is geen optie meer".

Werken met publieksdata in de culturele sector kan best ingewikkeld zijn. Theater De Schalm deelt haar ervaring.

18 juli 2023
Theater De Schalm: "Niet met data werken is geen optie meer".

Werken met Publieksdata

Samen met meerdere Brabantse culturele organisaties nemen we deel aan een landelijke pilot, en stimuleren we bewustwording, samenwerking en kennisdeling over het werken met publieksdata.

7 december 2022
Werken met Publieksdata

Regioprofiel | Publiekswerking

In het streven naar een inclusief aanbod voor iedere Brabander is publiekswerking een goede manier om te werken aan een gelijkwaardige dialoog tussen publiek, programmeur en maker.

4 november 2021
Regioprofiel | Publiekswerking

Voorbij de valkuilen van publiekswerking

Publiekswerking is een toverwoord geworden. Maar wat zijn nu de do's en dont's bij deze actieve zoektocht naar verbinding met publiek?

10 juni 2021
Voorbij de valkuilen van publiekswerking

Culturele Smaak van Brabanders

Hoe ziet het cultuurgedrag van Brabanders er tegenwoordig uit? Met een segmentatie van publieksgroepen, vertegenwoordigd door persona’s, krijgen we grip op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren.

20 maart 2020
Culturele Smaak van Brabanders

Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Tijdens de jaarlijkse onderzoekconferentie van LKCA en Boekmanstichting hebben Het PON en Kunstloc Brabant een sessie verzorgd over het segmentatiemodel De culturele smaak van Brabanders.

10 februari 2020
Landelijke presentatie segmentatiemodel Smaak van Brabant

Werkconferentie Amateurkunst #8

Tijdens de achtste editie van de werkconferentie nodigden we mooie, bijzondere, inspirerende en opvallende sprekers nog een keer uit. Een ‘The best of’ op het gebied van amateurkunst.

3 december 2019
Werkconferentie Amateurkunst #8

Inspiratiemiddag publiekswerking

Publiekswerking draait om verbinding maken met huidig én nieuw publiek en slaat daarmee een brug tussen het artistieke product, marketing en educatie.

14 november 2019
Inspiratiemiddag publiekswerking

U vraagt, wij draaien: tegenwoordig staat de bezoeker centraal

Marketing? Vroeger was dat in de cultuursector een beetje een vies woord. Maar inmiddels wordt het belang ervan door vrijwel iedereen gezien: het publiek komt steeds centraler te staan. Vier Brabantse organisaties vertellen waarom dat helemaal niet zo erg is.

5 december 2017
U vraagt, wij draaien: tegenwoordig staat de bezoeker centraal

Blog | Publiek!

Zonder publiek wordt het draagvlak voor de cultuursector wel erg klein. Jenneke Harings blogt over de zoektocht naar publiek voor kunst en cultuur.

4 november 2016
Blog | Publiek!

Publiek: 10 dingen die je moet lezen, zien, horen

Omdat de positie van kunst en cultuur in de samenleving verandert en omdat het publiek zelf verandert, moeten we opnieuw kijken naar wie ons publiek is en wat het voor ons kan betekenen.

27 oktober 2016
Publiek: 10 dingen die je moet lezen, zien, horen

Wat brengt jouw culturele project, programma of activiteit teweeg?

Monitoren en evalueren is belangrijk om inzicht te krijgen in het doelbereik van je organisatie.

2 februari 2016
Wat brengt jouw culturele project, programma of activiteit teweeg?