In het impulsgeldenprogramma van provincie Noord-Brabant zijn afgelopen beoordelingsronde 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Met een impulsbijdrage kunnen deze initiatieven uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.

De subsidieaanvragen van De Fabriek Eindhoven, Foundation for Circular Arts, Zwarte Vleugels, Circus Kapel, Future Citizens Brabant, Paleis voor Volksvlijt, Graphic Matters, Vrouw Muskens, Bank15, Parktheater Eindhoven, Body of Art / Annemijn Rijk, Kleurke, de Grote Kerk Breda, Theaters Tilburg, Paradox Jazz Orchestra en Murf/Murw Festival zijn gehonoreerd. Hieronder lees je meer over enkele van deze projecten. 

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma.

Paleis voor Volksvlijt

Paleis voor Volksvlijt heeft een heel eigen methodiek ontwikkeld voor het maken van producties in samenwerking met de wijkbewoners. Deze methodiek wil de organisatie graag doorgeven aan de nieuwe generatie makers. Daarom start zij een Praktijk LAB voor Community Art om jonge makers, marketeers en producenten hierin op te leiden. Daarvoor ontvangt Paleis voor Volksvlijt een bijdrage uit de impulsgelden. 

Foto: voorstelling WIJ van Paleis voor Volksvlijt

Paleis voor Volksvlijt

Vrouw Muskens

Kunstenaarscollectief Vrouw Muskens is gevestigd in een voormalige leerlooierij in het Brabantse Dongen, een plaats waar kunstenaars gedurende de 19e eeuw regelmatig naartoe trokken. In de geest van de herberg van Vrouw Muskens, waar veel van deze kunstenaars verbleven, faciliteert het collectief met een gastatelier ruimte aan residenten om te werken. Op het naastgelegen GGz-terrein overnachten de residenten en worden zij deel van de dagelijkse leefomgeving van de cliënten. Op deze manier worden de residenten niet alleen uitgedaagd om nieuw autonoom werk te maken, maar ook om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de cliënten en/of het personeel van GGz Breburg. Vrouw Muskens ontvangt een impulsbijdrage om onder andere te investeren in structurele samenwerkingen en de residenties verder uit te breiden en te promoten.

Fotografie: Vrouw Muskens - Stijn Rompa

Vrouw Muskens

Body of Art / Annemijn Rijk

Annemijn Rijk maakt met Body of Art voorstellingen en installaties op het snijvlak van dans, installatie, film, performance en beeldende kunst. Met haar artistieke werk maakt ze maatschappelijke thema’s invoelbaar. Haar kennis en werk heeft Annemijn Rijk de afgelopen tijd niet alleen in de cultuursector, maar ook in andere domeinen kunnen delen. Deze ontwikkeling wil ze graag voortzetten door met een bijdrage uit de impulsgelden haar artistieke onderzoek te verdiepen, de organisatie te verstevigen en nieuwe verbindingen te leggen met instellingen in andere domeinen. 

Fotografie: Loet Koreman

Body of Art / Annemijn Rijk

Circus Kapel

Stichting Circus Kapel is een initiatief van Buro Piket en Festival Circolo. De initiatiefnemers merken dat er een groeiende behoefte is aan geschikte residentieplekken waar circusartiesten op hoogte en gedurende een langere periode voorstellingen kunnen ontwikkelen. Met de oprichting van de Circus Kapel in ‘s-Hertogenbosch willen zij in deze behoefte voorzien en daarmee een impuls geven aan de rijke circustraditie van Brabant. Om de ruimte in te richten en deze op termijn duurzaam te kunnen exploiteren ontvangt Stichting Circus Kapel een bijdrage uit het impulsgeldenprogramma.

Paradox Jazz Orchestra

Paradox Jazz Orchestra, het in 2019 opgerichte Tilburgse jazzorkest, speelt sinds 2020 succesvolle concerten. Tijdens deze concerten, maar ook in de albums die het orkest uitbrengt, wordt telkens een bepaald thema uitgelicht. Zo staat iedere keer een orkest, arrangeur of componist centraal. De ambitie van het orkest en dirigent Jaspers Staps is dan ook om de bigbandcultuur levend te houden. Om deze ambitie verder vorm te geven, het publiek te verbreden, de financieringsmix te versterken en een meester-gezelprogramma op te zetten, ontvangt Paradox Jazz Orchestra een bijdrage uit de impulsgelden. Op dit moment heeft Paradox Jazz Orchestra ook een crowdfunding-campagne live staan voor het financieren van een tweede album met de muziek van The Skymasters.

Paradox Jazz Orchestra

Impulsgeldenprogramma

Met het impulsgeldenprogramma wil provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem in de volle breedte: professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie. Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de versterking van de Brabantse culturele sector en/of het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. Het gaat om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls.

De impulsgelden zijn beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Alle aanvragen en commissieadviezen zijn openbaar in te zien.

Ook in 2023 is er budget beschikbaar voor de subsidie impulsgelden. In 2023 zijn er twee indientermijnen, van 6 t/m 12 maart en van 11 t/m 17 september.

subsidie impulsgelden

Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

De eerste indientermijn van 2023 resulteerde in 27 aanvragen. Er is in totaal voor bijna €1,2 miljoen aan subsidie aangevraagd.

13 maart 2023
Eerste indientermijn impulsgelden 2023 gesloten

16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

In de tweede indientermijn zijn 16 subsidieaanvragen gehonoreerd aan toekomstbestendige culturele projecten.

19 december 2022
16 toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2022

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Voor 2023 is ca. 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

5 december 2022
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2023

Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Op DDW zijn weer veel makers en initiatieven te zien waar Kunstloc Brabant bij betrokken is.

5 oktober 2022
Kunstloc @ Dutch Design Week 2022

Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De tweede indientermijn van 2022 resulteerde in 48 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

26 september 2022
Tweede indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Tijdens de eerste indientermijn van 2022 zijn 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende projecten gehonoreerd.

27 juli 2022
18 toekenningen eerste indientermijn impulsgelden 2022

Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

De eerste indientermijn van 2022 resulteerde in 43 aanvragen. Er is in totaal voor ruim €1.8 miljoen aan subsidie aangevraagd.

2 mei 2022
Eerste indientermijn impulsgelden 2022 gesloten

Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

We stellen de gehonoreerde aanvragen voor de subsidie impulsgelden kort aan je voor.

8 maart 2022
Negen toekenningen tweede indientermijn impulsgelden 2021

Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De tweede indientermijn van 2021 heeft geresulteerd in 31 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.2 miljoen.

15 november 2021
Tweede indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Voor de subsidie impulsgelden is in 2021 ruim € 1 miljoen extra budget beschikbaar gekomen. Voor 2022 is er €2,4 miljoen beschikbaar

13 oktober 2021
Eenmalig extra budget impulsgeldenprogramma 2021 en 2022

Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Tijdens afgelopen beoordelingsronde zijn er 24 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er €968.184,- toegekend.

8 juli 2021
Toekenningen indientermijn impulsgelden 2021

Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Woensdag 28 april wordt het grensoverschrijdende architectuurnetwerk Buitenkans gelanceerd. Kunstloc speelde een aanjagende rol bij de totstandkoming.

26 april 2021
Lancering nieuw architectuurnetwerk Buitenkans

Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

De indientermijn van 2021 voor aanvragen voor subsidie impulsgelden heeft geresulteerd in 53 aanvragen voor een totaalbedrag van ruim €1.9 miljoen.

12 april 2021
Indientermijn impulsgelden 2021 gesloten

Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Uit de onafhankelijke evaluatie in opdracht van Provincie Noord-Brabant blijkt dat de impulsgelden een effectieve investering in de cultuursector zijn.

18 januari 2021
Evaluatie impulsgeldenprogramma door adviesbureau Berenschot

Impulsgelden/2

De halvering van het budget voor impulsgelden roept bij Chris van Koppen vragen op over de ambities van de provincie.

10 december 2020
Impulsgelden/2

Impulsgeldenprogramma in 2021

Ook in 2021 kan er een beroep worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is 1,1 miljoen euro beschikbaar.

10 december 2020
Impulsgeldenprogramma in 2021

Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Er zijn in de derde ronde van 2020 7 subsidieaanvragen binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. In totaal is er ruim € 250.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 december 2020
Toekenningen derde ronde impulsgelden 2020

Terugblik op de impulsgelden

Wat heeft het succesvolle impulsgeldenprogramma Brabant de afgelopen jaren opgeleverd?

10 november 2020
Terugblik op de impulsgelden

Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

In de derde en laatste indientermijn van 2020 zijn er 34 subsidieaanvragen ingediend voor meer dan €1.2 miljoen.

27 september 2020
Impulsgelden-regeling opnieuw overvraagd

Trek erop uit! #2

Musea, presentatie-instellingen, galeries en podia hebben hun publiek hard nodig. Onze adviseur Liesbeth Jans tipt hoopgevende kunstinitiatieven.

24 augustus 2020
Trek erop uit! #2

Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 800.000,- toegekend aan 18 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten.

8 juli 2020
Toekenningen tweede ronde impulsgelden 2020

Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Het aantal Brabantse organisaties in de BIS stijgt van 6 naar 12, en mogelijk 13. Een mooi resultaat voor Regioprofiel BrabantStad.

5 juni 2020
Brabant verdubbelt in de Basisinfrastructuur

Impuls voor inclusiviteit

Hoe gebruiken Theater van de Stad, Krakers, en Wij zijn 13 de subsidie impulsgelden om nieuwe doelgroepen duurzaam aan zich te verbinden?

13 mei 2020
Impuls voor inclusiviteit

Over de grens

Brabant gaat internationaal! De impulsgelden stellen makers als Zwermers, Rosemary & Garlic en Nabuurs&VanDoorn in staat om internationale ambities waar te maken.

20 april 2020
Over de grens

Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Er is ruim € 700.000 toegekend aan 14 innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten in de eerste ronde van het impulsgeldenprogramma in 2020.

3 april 2020
Toekenningen eerste ronde impulsgelden 2020

Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Wat zijn de gevolgen van de Coronacrisis op de impulsgelden? Kunstloc Brabant brengt je op de hoogte!

19 maart 2020
Gevolgen Corona voor impulsgeldenprogramma

Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Ook in 2020 kan er een beroep doen worden gedaan op het impulsgeldenprogramma. Daarvoor is ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant.

12 december 2019
Nieuw budget voor succesvol impulsgeldenprogramma 2020

Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

De derde en laatste mogelijkheid in 2019 om aanvragen voor subsidie Impulsgelden in te dienen heeft geresulteerd in maar liefst 40 subsidieaanvragen voor een totaalbedrag van €1.970.000. Het beschikbare budget voor deze laatste ronde is €674.000.

30 september 2019
Meer aanvragen Impulsgelden dan ooit

Impuls-helden

De impulsgelden als vliegwiel voor toekomstige financiering.

28 augustus 2019
Impuls-helden

Blog | We Are Public

We Are Public heeft het gehaald. Op 1 juni 2017 gaat het cultuurlidmaatschap officieel van start in Brabant. Jenneke Harings blogt over wat daar aan vooraf ging.

1 mei 2017
Blog | We Are Public